Grensoverschrijdende arbeidsmarkt centraal

“In de afgelopen decennia is er qua grensoverschrijdende samenwerking al veel bereikt, maar er bestaat nog steeds veel potentieel voor de toekomst”, zei Bernhard Bramlage in juni tijdens de 36e raadsvergadering van de Eems Dollard Regio. De EDR-voorzitter heette de 80 deelnemers aan de vergadering van harte welkom in de Evenburg in Leer. Van 1989 tot 1993 was de Eems Dollard Regio hier ook gevestigd. Bramlage bracht tijdens zijn toespraak ook een thema ter sprake dat ondanks succesvolle samenwerking nog steeds niet is opgelost: “Hoewel de fysieke grens al meer dan 25 jaar is verdwenen, zijn er nog teveel verschillen in wetten en regels, die het voor mensen moeilijk maakt om in het buurland te werken.” Hermann Wessels, hoofd INTERREG bij de Eems Dollard Regio, vertelde in dit verband over een gepland grensoverschrijdend arbeidsmarktproject dat met Europees geld uit het nieuwe INTERREG V-programma gerealiseerd moet worden.

“Door de krachten te bundelen kunnen we door gerichte informatie en advies met elkaar werken aan concrete oplossingen”, benadrukte Bernhard Bramlage. Aan het zogenoemde “Koepelproject” over het thema arbeidsmarkt verlenen alle relevante organisaties uit de grensregio op het gebied van werk hun medewerking. Met het plan werd ook unaniem ingestemd door alle deelnemers aan de paneldisscussie die aansluitend werd gehouden. De discussie werd ingeleid met een toespraak van Franz-Josef Sickelmann, Landesbeauftragter en Leiter van het Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems. “Wij zijn als regio grensoverschrijdend gegroeid. Ook wat het thema arbeidsmarkt betreft is de samenwerking al voortreffelijk. Nu moeten we de volgende stappen zetten. Het erkennen van diploma’s moet in het buurland worden verbeterd zodat we de vakmensen, die dringend nodig zijn, kunnen inzetten.” Wat dat aangaat heeft hij hoge verwachtingen van het Nederlands-Duitse arbeidsmarktproject. “Ook met het oog op de verdere integratie van immigranten op de arbeidsmarkt kan binnen het project naar oplossingen worden gezocht”, aldus Sickelmann. Rob Wolters van de Provincie Groningen prees het “structuele karakter” van het gezamenlijke project: “Dat alle partners op het gebied van arbeidsmarkt samenwerken is een enorm belangrijke stap die positief zal uitwerken op de hele regio.”