DIGI+

Het project 'DIGI+' beoogt de ontwikkeling van een tweetalige digitale leermethode voor de thema's natuur en geschiedenis in het Nederlands en het Duits. 

 

DIGI+ is een methode die basisschoolleerlingen in de klassen 3 en 4 in Duitsland en de klassen 5 en 6 in Nederland toegang geeft tot lessen met behulp van de CLIL-methode (Content and Language Integrated Learning). Naast de leerkrachten worden de ouders actief betrokken doordat de methode ook thuis beschikbaar gesteld wordt. Door interviews worden de opbrengsten en ervaringen van leerkrachten en ouders bijgehouden en in kaart gebracht. Door het gebruik van het DIGI+-platform komen leerlingen aan beide kanten van de grens gemakkelijker in contact met elkaar en elkaars cultuur. Vanwege het bereikte taalniveau en de positieve attitudes kunnen zij op termijn en als (toekomstig) werknemer gemakkelijker een baan vinden over de grens. De omgeving zal zo worden ontwikkeld dat aansluiting op de bovenbouw in Nederland en op de eerste klassen van de middelbare school in Duitsland mogelijk is. Bouwsteen DIGI+ werkt nauw samen met het project 'Vroege Buurtaal!' door o.a. de concepten op hun partnerscholen te testen. 

Download
Download hier alle DIGI+-informatie.
Folder Digi+ NL (2020).pdf
Adobe Acrobat document 456.7 KB

Feiten

 • Ontwikkeling van tweetalige digitale leermethode voor thema's natuur en geschiedenis
 • NHL Stenden en de Universiteit van Münster zullen in samenwerking met acht docenten tweetalig lesmateriaal ontwikkelen voor het DIGI+-platform
 • Doel: leerlingen van het basisonderwijs toegang geven tot lessen volgens de CLIL-methode
 • CLIL-methode combineert inhoud, taal en culturele bemiddeling

Partners

 • Lambertischule Aurich
 • CBS De Wegwijzer Bellingwolde
 • Ludgerusschule Rhede
 • Arbeidsmarkt Noord-project 'Vroege Buurtaal!'
 • Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 • Institut für Niederländische Philologie
 • NHL/Stenden Hogeschool
 • Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid