Webinar op 27 september: Thuiswerken in de grensregio - niet zonder gevolgen

De één vindt het heerlijk en wil niet meer anders, de ander vindt het maar niets: thuiswerken. Ook menig grenspendelaar kreeg er tijdens de coronapandemie mee te maken. Nu steeds meer kantoren hun werknemers weer verwelkomen, denken veel grenspendelaars erover na of ze terug naar kantoor willen of liever (deels) thuis blijven werken. Welke gevolgen heeft dat voor hun sociale verzekeringen en belastingen? De vijf GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens organiseren op maandag 27 september van 15.30 tot 16.30 uur gezamenlijk een informatief Nederlandstalig webinar over thuiswerken voor grenspendelaars die in Nederland wonen en in Duitsland een dienstverband hebben.

Tijdens het kosteloze webinar kunnen werknemers uit de grensregio op een snelle en efficiënte manier informatie inwinnen over de gevolgen van thuiswerken. Ze hebben tevens de mogelijkheid om vragen te stellen, die vervolgens direct door experts van de GrensInfoPunten beantwoord zullen worden.

Uitzonderingspositie tijdens coronapandemie

Enkele dagen per week thuis blijven werken heeft voor mensen die in Nederland wonen en in Duitsland werken namelijk ingrijpende gevolgen, vertelt GrensInfoPunt-adviseur Denise Leenders: “Je moet dan in beide landen belasting over je inkomen gaan betalen. En zodra je meer dan 25 procent van je werktijd in Nederland werkt, moet je Duitse werkgever daar de premies voor de sociale verzekeringen afdragen – en niet in Duitsland. Thuiswerken valt daar ook onder.” Aan het begin van de coronapandemie hebben de betrokken Nederlandse en Duitse sociale partners afgesproken dat deze regels tijdelijk niet zouden gelden, omdat veel grenspendelaars verplicht thuis gingen werken. “Deze uitzonderingspositie loopt echter binnenkort af”, aldus Leenders. Tijdens het webinar op 27 september zal ze dieper ingaan op de gevolgen voor werknemers op het gebied van de afdracht van de premies, de zorgverzekering in Nederland, loondoorbetaling bij ziekte, gezinstoelagen en het pensioen.

In de loop van dit jaar zullen de GrensInfopunten nog meer webinars organiseren, onder andere een Duitstalig webinar voor werknemers die in Duitsland wonen en voor een in Nederland gevestigde werkgever vanuit huis werken. Tevens zullen er Nederlandse en Duitse webinars voor werkgevers plaatsvinden.

Aanmelden

Wie deel wil nemen aan het webinar, kan zich t/m 26 september 2021 aanmelden door een e-mail te sturen naar gip@mediamixx.eu.

Grenzeloos werken: GIP-adviseurs adviseren Duitse studenten over Nederlandse arbeidsmarkt

Studenten van de Hochschule Osnabrück (Campus Lingen) verkenden onlangs met adviseurs van GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) de mogelijkheden van de Nederlandse arbeidsmarkt. GIP EDR-adviseurs Kerstin van Hoorn en Jeannine Boomker lieten samen met EURES-adviseur Kathrin Zandman van de Agentur für Arbeit Nordhorn tijdens een online presentatie zien welke zaken komen kijken bij een stap over de grens.

 

Naast algemene informatie over het buurland kregen de studenten informatie over praktische zaken die komen kijken bij een baan in het buurland. Daarnaast werd duidelijk gemaakt op welke manier GIP EDR en de Agentur für Arbeit hen bij een eventuele stap over de grens kan ondersteunen. 

 

Wil jij de mogelijkheden van werken, stage lopen of studeren in het buurland verkennen? Kijk dan eens op de website van GIP EDR of neem hier contact op met een van onze adviseurs.

meer lezen

26 mei: Lancering nieuw digitaal Duits-Nederlands leerplatform ‘Digi+’. Kom jij ook?

Op woensdag 26 mei is de lancering van het nieuwe digitale Duits-Nederlandse leerplatform ‘Digi+’. De lancering vindt plaats tijdens een gratis online bijeenkomst die om 15.00 uur begint. Iedereen is daarbij van harte welkom! 

 

Digi+ is een Duits-Nederlandse digitale leeromgeving die grensoverschrijdend kan worden gebruikt door basisschoolleerlingen van groep 5 en 6 in Nederland en leerlingen van Klasse 3 en 4 in Duitsland. Het lesboekvervangende platform laat leerlingen kennismaken met de thema’s Natuur en Geschiedenis. Tegelijk komen leerlingen in aanraking met de buurtaal en de buurcultuur. Leerlingen leren daarbij nieuwe woorden, zinnen en uitdrukkingen in de buurtaal. Al het materiaal is te lezen én te beluisteren. Digi+ is het eindproduct van de gelijknamige bouwsteen van ons INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord.

 

meer lezen

Twee nieuwe Arbeidsmarkt Noord-bouwstenen goedgekeurd

Onlangs zijn twee nieuwe bouwstenen binnen het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord goedgekeurd. Het gaat om de bouwstenen ‘DIA – Digitalisierung, Innovation, Austausch’ en ‘SocialTransEnergy’. Het doel van DIA is om ondernemers in onze regio grensoverschrijdend met elkaar in verbinding te brengen. SocialTransEnergy onderzoekt op welke manier een afname van de  werkgelegenheid in de energiesector op een sociale manier opgevangen kan worden.

‘DIA – Digitalisierung, Innovation, Austausch’
Projectpartners Ondernemend Emmen en Wirtschaftsverband Emsland vertegenwoordigen zo’n 700 ondernemers die in de regio Emmen en het Duitse Emsland actief zijn. De partners willen hun ondernemersnetwerken grensoverschrijdend gaan inzetten. Zo kunnen de netwerken onder meer sneller en doeltreffender inspelen op de regionale vraag, producten en diensten ontwikkelen en andere partners betrekken bij de ontwikkeling van producten, aanbiedingen en innovaties van de ondernemers die in de twee netwerken vertegenwoordigd zijn.

meer lezen

Online leermodule ‘Technologie in de zorg’ start in juni

Nieuwe technologieën en digitalisering zijn ook in de zorg aan de orde van de dag. Op 14 juni 2021 gaat aan de Campus Lingen van de Hogeschool van Osnabrück daarom de online leermodule ‘Technologie in de zorg’ van start. Verpleeg- en zorgpersoneel uit het Emsland en de provincies Groningen en Drenthe kan aan de module, die grotendeels online gegeven wordt, deelnemen. 

 

Verpleeg- en zorgmedewerkers staan de laatste jaren voor grote uitdagingen. Het aantal ernstig zieke patiënten dat professionele zorg nodig heeft groeit snel en nieuwe technologieën en digitalisering zorgen ervoor dat zorgmedewerkers hun werk op een andere manier moeten uitvoeren. Enerzijds heeft het zorgpersoneel vaardigheden nodig om zich de nieuwe werkprocessen eigen te maken, anderzijds moet er kritisch naar de nieuwe mogelijkheden worden gekeken om ze optimaal te kunnen benutten.

meer lezen