Twee nieuwe Arbeidsmarkt Noord-bouwstenen goedgekeurd

Onlangs zijn twee nieuwe bouwstenen binnen het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord goedgekeurd. Het gaat om de bouwstenen ‘DIA – Digitalisierung, Innovation, Austausch’ en ‘SocialTransEnergy’. Het doel van DIA is om ondernemers in onze regio grensoverschrijdend met elkaar in verbinding te brengen. SocialTransEnergy onderzoekt op welke manier een afname van de  werkgelegenheid in de energiesector op een sociale manier opgevangen kan worden.

‘DIA – Digitalisierung, Innovation, Austausch’
Projectpartners Ondernemend Emmen en Wirtschaftsverband Emsland vertegenwoordigen zo’n 700 ondernemers die in de regio Emmen en het Duitse Emsland actief zijn. De partners willen hun ondernemersnetwerken grensoverschrijdend gaan inzetten. Zo kunnen de netwerken onder meer sneller en doeltreffender inspelen op de regionale vraag, producten en diensten ontwikkelen en andere partners betrekken bij de ontwikkeling van producten, aanbiedingen en innovaties van de ondernemers die in de twee netwerken vertegenwoordigd zijn.

meer lezen

Online leermodule ‘Technologie in de zorg’ start in juni

Nieuwe technologieën en digitalisering zijn ook in de zorg aan de orde van de dag. Op 14 juni 2021 gaat aan de Campus Lingen van de Hogeschool van Osnabrück daarom de online leermodule ‘Technologie in de zorg’ van start. Verpleeg- en zorgpersoneel uit het Emsland en de provincies Groningen en Drenthe kunnen aan de module, die grotendeels online gegeven wordt, deelnemen. 

 

Verpleeg- en zorgmedewerkers staan de laatste jaren voor grote uitdagingen. Het aantal ernstig zieke patiënten dat professionele zorg nodig heeft groeit snel en nieuwe technologieën en digitalisering zorgen ervoor dat zorgmedewerkers hun werk op een andere manier moeten uitvoeren. Enerzijds heeft het zorgpersoneel vaardigheden nodig om zich de nieuwe werkprocessen eigen te maken, anderzijds moet er kritisch naar de nieuwe mogelijkheden worden gekeken om ze optimaal te kunnen benutten.

meer lezen

24 maart: Moin! BUUR- en STREEKTAALMIDDAG (online)

Op woensdag 24 maart a.s. organiseren Nuffic, de Eems Dollard Regio en NHL Stenden Hogeschool een middag waarin buur- en streektaal in het onderwijs centraal staan. 

 

De middag staat in het teken van buur- en streektaal in het primair onderwijs. We gaan in op het belang en beleid van buur- en streektaalonderwijs, bespreken voorbeelden van projecten uit het noorden van Nederland en Duitsland en we bespreken subsidiemogelijkheden.  

De middag is gratis, maar meld je wel even aan. Het programma kun je hieronder downloaden.

 

meer lezen

Een wijde blik in het buurland vergroot kansen mbo-student

Internationalisering biedt zowel studenten als (hoge)scholen én de regio een flinke meerwaarde. Dat bevestigt recent onderzoek van Nuffic naar internationalisering bij mbo-scholen in de grensregio.

 

Nuffic is een organisatie die zich richt op internationalisering van het onderwijs. Een van de redenen waarom internationale activiteiten op scholen in de grensregio zo belangrijk zijn, is dat studenten daardoor met het buurland in contact komen. Het onderzoek van Nuffic bevestigt dat mbo-studenten daarmee ‘internationale competenties, zoals taalkennis van het Duits, een open of positieve houding ten aanzien van Duitsland, kennis van de beroepsuitoefening in Duitsland en meer generieke competenties zoals flexibiliteit, open-minded en nieuwsgierig zijn’ ontwikkelen. 

meer lezen

Innovatief door de coronacrisis: horecamedewerkers springen bij in de zorg

De zorgsector wordt in Nederland momenteel zwaar belast door de gevolgen van het coronavirus. Daar hebben de organisatoren van het project ‘Horeca helpt de Zorg’ wat op bedacht: horecamedewerkers, die momenteel zonder werk zitten, worden gedetacheerd om bij te springen in de zorg.

 

Tessa Rügner van onze bouwsteen ‘PraktiTrans’ sprak erover met Dette Schouten van ZorgpleinNoord, een grote vacaturewebsite voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tessa ontdekt in het gesprek waarom het project een win-winsituatie is voor zowel de zorg als de horeca en waarom juist horecamedewerkers zo geschikt zijn voor het werk in de zorg.

 

Projekt ‘Horeca helpt de Zorg’: meer informatie

ZorgpleinNoord: meer informatie

 

meer lezen