Dubbel succes voor EDR-project “Arbeidsmarkt No(o)rd”

"Arbeidsmarkt Noord" (AMN) is dubbel in de prijzen gevallen: Twee bouwstenen van het Interreg-project van de Eems Dollard Regio (EDR) behoorden tot de drie winnende initiatieven in de wedstrijd "Europees Talenlabel". De winnaar was het "Arbeidsmarkt Noord"-project "Digi+", dat zich naast de erkenning mag verheugen op 5 000 euro aan prijzengeld. De derde plaats ging naar "PraktiTrans", een andere bouwsteen van AMN. De bronzen prijs is 1.000 euro waard. "Digi+" won daarnaast ook de publieksprijs, waaraan een extra 1.250 euro verbonden is.

 

De initiatieven worden mogelijk gemaakt door EU-financiering uit het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland.

 

Het "Digi+"-project heeft geleid tot een web-gebaseerde omgeving voor het leren van buurtalen. Het digitale leerplatform laat basisschoolleerlingen spelenderwijs kennismaken met de desbetreffende buurtaal in Nederland en Duitsland. Op die manier wil zij de eerste vreemde-talenkennis van kinderen in de grensstreek bevorderen. Het onderwijsplatform wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de vakken natuur en geschiedenis (in Duitsland bekend als het vak Sachkunde).

 

"Het platform is ook bedoeld om de houding van leerlingen ten opzichte van het betreffende buurland positief te beïnvloeden door het grensoverschrijdende culturele bewustzijn te vergroten", legt prof. dr. Gunther De Vogelaer van het Instituut voor Nederlandse filologie van de Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster uit. Het instituut had "Digi+" ontwikkeld in samenwerking met het "Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid" van de NHL Stenden Hogeschool in Emmen. "Digi+"-projectleider Mirjam Günther van NHL Stenden Hogeschool was ontroerd door de prijstoekenning van het Europees Talenlabel: "Dit is een grote eer."  Verwijzend naar het project benadrukte zij: "Wij leven hier in een grensgebied, maar toch is de talenkennis van de buurtaal aan beide zijden niet optimaal. Met 'Digi+' laten we leerlingen van de basisschool op een speelse manier kennismaken met wat vanzelfsprekend zou moeten zijn."

 

Het lesmateriaal van "Digi+" bestaat onder meer uit tweetalige teksten, geluidsopnamen, ondertitelde video's en de digitale personages Lieke (uit Nederland) en Max (uit Duitsland), met wie leer-opdrachten worden opgelost. "De kinderen kunnen 'Digi+' gebruiken om naast hun taalvaardigheid ook hun mediavaardigheden uit te breiden. De leeromgeving is ook gemakkelijk toegankelijk voor leerkrachten: dankzij het veelzijdige onderwijs- en leeraanbod hoeven zij geen grondige kennis van naburige talen te hebben om het platform te gebruiken," legt "Digi+"-projectlid Lukas Urbanek uit.

 

Met "PraktiTrans" belandde een ander "Arbeidsmarkt Noord"-project op het podium bij de bekroonde projecten van het Europees Talenlabel.

"PraktiTrans" helpt mensen door middel van verschillende activiteiten in contact te komen met het buurland en barrières - op taalkundig, cultureel en systemisch niveau - te overwinnen. Tijdens de pandemie werd hiervoor een speciaal digitaal aanbod ontwikkeld, bijvoorbeeld de digitale job-bus of een "Escape Game" dat de taalkundige en culturele achtergrond van het buurland overbrengt. “PraktiTrans" wordt uitgevoerd met de Wachstumsregion Ems-Achse uit Papenburg als lead-partner.

"Dit is een overweldigend succes voor onze projectbouwstenen en voor ons. Het is ook de beloning voor jarenlang werk dat we hebben gestoken in taalonderwijs en taalbemiddeling in het Nederlands-Duitse grensgebied", zegt een opgetogen Michiel Malewicz, projectleider van het project "Arbeidsmarkt Noord" bij de EDR in Bad Nieuweschans.

 

Het Europees Talenlabel is vrijdag uitgereikt door de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, "Nuffic", tijdens het digitale congres "Levende Talen". Het motto van de wedstrijd dit jaar was "Allemaal digiTAAL", waarbij het digitale taalaanbod centraal stond. Het Europees Talenlabel werd in 1997 door de EU gelanceerd om het onderwijzen en leren van vreemde talen te bevorderen.

Doe mee aan de CV Boost – het zetje voor je CV!

 • Heb je bijna je opleiding of studie afgerond of ga je dat binnenkort doen?
 • Ben je op zoek naar een uitdagende baan in de Eems Dollard regio?
 • Wil jij je perspectieven en netwerk uitbreiden tot over de Duits-Nederlandse grens?

Dan ben je hier aan het juiste adres. Wij bieden micro-stages, workshops en individuele opleidingen voor jonge professionals. Deelname is gratis en reiskosten worden vergoed!

Het CV Boost project, wat is dat?

Momenteel is er een tekort aan geschoolde arbeidskrachten op bijna alle vakgebieden – aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens. Het programma CV Boost heeft tot doel jonge talenten uit de Eems Dollard regio in de Eems Dollard regio te houden door hen een extra grensoverschrijdende kwalificatie aan te bieden.

Voor bedrijven biedt het CV Boost-programma de kans om gemotiveerde starters uit het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs te leren kennen en te verbinden aan hun eigen organisatie.

Het programma bestaat uit de volgende modules:

 • Praktische en juridische aspecten van grensoverschrijdend werken;
 • CV check en LinkedIn profiel;
 • Interviewen aan de andere kant van de grens;
 • Culturele verschillen en interculturele vaardigheden;
 • De andere taal (Nederlands voor Duitsers en vice versa);
 • Carrièreplanning met design thinking;
 • Micro-stage in een bedrijf over de grens.

Bij volledig bijwonen van de CV Boost ontvang je een eindcertificaat wat van meerwaarde is voor je CV. Het programma is speciaal ontwikkeld in samenwerking met de International Business School van de Hanzehogeschool Groningen en de Hochschule Emden-Leer, zodat zij verenigbaar is met werk of studie.

Doelgroep

 • Studenten die op het punt staan af te studeren;
 • Afgestudeerden met een bachelor-/master-/diploma of een beroepsdiploma;
 • Jonge professionals op zoek naar een nieuwe uitdaging op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt;
 • Stagiaires en jonge professionals;
 • Iedereen die geïnteresseerd is om in een buurland te werken.

Datums en duur van het programma

Het CV Boost-programma begint met de kick-off begin december 2021 en zal tussen januari en maart 2022 bestaan uit nog eens 10 middagen met wekelijkse tussenpozen, plus enkele online sessies.

 

Aanmelding en verdere informatie

Aan de Nederlandse kant: Charlotte Hidding, Hanzehogeschool Groningen

c.e.m.hidding@pl.hanze.nl of +31 631181615

Aan de Duitse kant: Johann Willms, Landkreis Leer

Johann.Willms@lkleer.de of +49 491 9994 2525

Het programma zal worden uitgevoerd overeenkomstig de officiële voorschriften inzake de beheersing van de verspreiding van het SARS-CoV-2-coronavirus die ten tijde van de evenementen van kracht zijn, alsmede overeenkomstig alle door de organisatoren uitgevaardigde voorschriften.

Webinar op 27 september: Thuiswerken in de grensregio - niet zonder gevolgen

De één vindt het heerlijk en wil niet meer anders, de ander vindt het maar niets: thuiswerken. Ook menig grenspendelaar kreeg er tijdens de coronapandemie mee te maken. Nu steeds meer kantoren hun werknemers weer verwelkomen, denken veel grenspendelaars erover na of ze terug naar kantoor willen of liever (deels) thuis blijven werken. Welke gevolgen heeft dat voor hun sociale verzekeringen en belastingen? De vijf GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens organiseren op maandag 27 september van 15.30 tot 16.30 uur gezamenlijk een informatief Nederlandstalig webinar over thuiswerken voor grenspendelaars die in Nederland wonen en in Duitsland een dienstverband hebben.

Tijdens het kosteloze webinar kunnen werknemers uit de grensregio op een snelle en efficiënte manier informatie inwinnen over de gevolgen van thuiswerken. Ze hebben tevens de mogelijkheid om vragen te stellen, die vervolgens direct door experts van de GrensInfoPunten beantwoord zullen worden.

Uitzonderingspositie tijdens coronapandemie

Enkele dagen per week thuis blijven werken heeft voor mensen die in Nederland wonen en in Duitsland werken namelijk ingrijpende gevolgen, vertelt GrensInfoPunt-adviseur Denise Leenders: “Je moet dan in beide landen belasting over je inkomen gaan betalen. En zodra je meer dan 25 procent van je werktijd in Nederland werkt, moet je Duitse werkgever daar de premies voor de sociale verzekeringen afdragen – en niet in Duitsland. Thuiswerken valt daar ook onder.” Aan het begin van de coronapandemie hebben de betrokken Nederlandse en Duitse sociale partners afgesproken dat deze regels tijdelijk niet zouden gelden, omdat veel grenspendelaars verplicht thuis gingen werken. “Deze uitzonderingspositie loopt echter binnenkort af”, aldus Leenders. Tijdens het webinar op 27 september zal ze dieper ingaan op de gevolgen voor werknemers op het gebied van de afdracht van de premies, de zorgverzekering in Nederland, loondoorbetaling bij ziekte, gezinstoelagen en het pensioen.

In de loop van dit jaar zullen de GrensInfopunten nog meer webinars organiseren, onder andere een Duitstalig webinar voor werknemers die in Duitsland wonen en voor een in Nederland gevestigde werkgever vanuit huis werken. Tevens zullen er Nederlandse en Duitse webinars voor werkgevers plaatsvinden.

Aanmelden

Wie deel wil nemen aan het webinar, kan zich t/m 26 september 2021 aanmelden door een e-mail te sturen naar gip@mediamixx.eu.

Grenzeloos werken: GIP-adviseurs adviseren Duitse studenten over Nederlandse arbeidsmarkt

Studenten van de Hochschule Osnabrück (Campus Lingen) verkenden onlangs met adviseurs van GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) de mogelijkheden van de Nederlandse arbeidsmarkt. GIP EDR-adviseurs Kerstin van Hoorn en Jeannine Boomker lieten samen met EURES-adviseur Kathrin Zandman van de Agentur für Arbeit Nordhorn tijdens een online presentatie zien welke zaken komen kijken bij een stap over de grens.

 

Naast algemene informatie over het buurland kregen de studenten informatie over praktische zaken die komen kijken bij een baan in het buurland. Daarnaast werd duidelijk gemaakt op welke manier GIP EDR en de Agentur für Arbeit hen bij een eventuele stap over de grens kan ondersteunen. 

 

Wil jij de mogelijkheden van werken, stage lopen of studeren in het buurland verkennen? Kijk dan eens op de website van GIP EDR of neem hier contact op met een van onze adviseurs.

meer lezen

26 mei: Lancering nieuw digitaal Duits-Nederlands leerplatform ‘Digi+’. Kom jij ook?

Op woensdag 26 mei is de lancering van het nieuwe digitale Duits-Nederlandse leerplatform ‘Digi+’. De lancering vindt plaats tijdens een gratis online bijeenkomst die om 15.00 uur begint. Iedereen is daarbij van harte welkom! 

 

Digi+ is een Duits-Nederlandse digitale leeromgeving die grensoverschrijdend kan worden gebruikt door basisschoolleerlingen van groep 5 en 6 in Nederland en leerlingen van Klasse 3 en 4 in Duitsland. Het lesboekvervangende platform laat leerlingen kennismaken met de thema’s Natuur en Geschiedenis. Tegelijk komen leerlingen in aanraking met de buurtaal en de buurcultuur. Leerlingen leren daarbij nieuwe woorden, zinnen en uitdrukkingen in de buurtaal. Al het materiaal is te lezen én te beluisteren. Digi+ is het eindproduct van de gelijknamige bouwsteen van ons INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord.

 

meer lezen