Toelichting A1-verklaring in Duitsland bij dienstreizen naar Nederland

Sinds januari 2019 kan een A1-verklaring in Duitsland elektronisch aangevraagd worden bij detachering en (tijdelijk) werken in een ander EU-land.

A1-verklaring Europees geregeld

In het geval van grensoverschrijdende werksituaties binnen de EU wordt in de Europese Verordening 883/2004 geregeld welk land verantwoordelijk is voor de sociale zekerheid.

Doel A1-verklaring

De A1-verklaring bewijst in welk land een werknemer en/ of zelfstandige sociaal verzekerd is zodra deze (tijdelijk) werkzaam is in een ander EU/ EER-land.

 

meer lezen

Informatiebijeenkomsten Bureau voor Duitse Zaken

Bureau voor Duitse Zaken organiseert ook dit najaar weer informatiebijeenkomsten voor werkgevers en intermediairs.

meer lezen

Werkgroep onder de indruk van mogelijkheden Campus Winschoten

De werkgroep van het INTERREG-project “Arbeidsmarkt Noord” was onlangs te gast bij de Campus Winschoten. De campus is een gezamenlijke onderwijsinstelling van het Dollard College, Noorderpoort en Terra waar scholieren praktijkervaring kunnen opdoen. De werkgroepleden waren zeer onder de indruk van de vele mogelijkheden die de campus aan de scholieren biedt. Zo is er, onder andere, een autowerkplaats waar reparaties geoefend kunnen worden en ook een eigen simulatieziekenhuis waar studenten verpleegkunde worden voorbereid op hun carrière in de praktijk. “Daarnaast biedt de Campus Winschoten veel aanknopingspunten om samen te werken met studenten en onderwijspartners uit Duitsland”, aldus Michiel Malewicz, de projectmanager van Arbeidsmarkt Noord.

 

Inmiddels is de nieuwe projectfase binnen Arbeidsmarkt Noord van start gegaan. DIGI+ is één van de nieuwe bouwstenen binnen het project. Het doel van DIGI+ is om een tweetalige digitale leermethode te ontwikkelen voor natuurwetenschappelijke vakken en geschiedenis in het Duits en Nederlands.

 

Het project “Arbeidsmarkt Noord” wordt ondersteund in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Cofinanciers van het project zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsook de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

 

Vroege Buurtaal! presenteert Navigator Vroege Buurtaal!

Eske Kadijk (EDR), Michiel Malewicz (EDR), Gerald Sap (burgemeester Bunde), Floor Haanstra (Nuffic), Lea Timmer (EDR), Hellmuth van Berlo (Nederlandse Taalunie) en Peter Geerdink (EDR) met de Navigator Vroege Buurtaal!
Eske Kadijk (EDR), Michiel Malewicz (EDR), Gerald Sap (burgemeester Bunde), Floor Haanstra (Nuffic), Lea Timmer (EDR), Hellmuth van Berlo (Nederlandse Taalunie) en Peter Geerdink (EDR) met de Navigator Vroege Buurtaal!

BUNDE – De informatie- en netwerkbijeenkomst van ‘Vroege Buurtaal!’ – onderdeel van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord – was onlangs het podium voor mensen die interesse hebben in schoolpartnerschappen en de taal van het buurland. Ongeveer dertig deelnemers lieten zich in de Dorfgemeinschaftsanlage in Bunde over Vroege Buurtaal! informeren en wisselden in verschillende tafelgesprekken met elkaar van gedachten over het spreken van de buurtaal. Hoogtepunt van de avond was de presentatie van de gloednieuwe ‘Navigator Vroege Buurtaal!’

meer lezen

Goedkeuring voor Vroege Buurtaal! en Grenzelo(o)s Talent!

De Adviesraad van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord keurde onlangs twee bouwstenen goed. Het gaat om het nieuwe project ‘Grenzenlo(o)s Talent!’ en het vervolg van het project ‘Vroege Buurtaal!’

Het doel van Grenzenlo(o)s Talent! is om werkgevers, werkzoekenden, studenten, docenten en onderzoekers in de regio bij elkaar te brengen. Momenteel hebben zij weinig kennis over de mogelijkheden en kansen in het buurland. Het is van groot belang om talenten in onze regio te houden, aangezien in het gebied van de Eems-Dollard-regio sprake is van een demografische transitie (vergrijzing). Daarnaast trekken jongeren vaak naar een andere regio. Door deze groep op de mogelijkheden in de gehele regio te wijzen, is de kans groter dat ze hun talenten in de regio gaan of blijven inzetten.

meer lezen