De Eems Dollard Regio (EDR) zoekt op korte termijn een: PR-medewerker

VACATURE

 

De Eems Dollard Regio (EDR) zoekt op korte termijn een:

 

 

PR-medewerker (Voltijds/ deeltijds 30 uur)

 

 

De Eems Dollard Regio is een grensoverschrijdend openbaar lichaam, met als doelstelling de samenwerking tussen verschillende partners uit Noord-Nederland en uit de regio Weser-Ems (Noordwest-Duitsland) over grenzen heen op- en verder uit te bouwen. Vanuit deze opgave en doelstelling voert de EDR projecten en activiteiten uit op het gebied van economische en culturele thema’s. Een belangrijk gebied is hierbij de informatie en communicatie zowel intern als extern door gebruik te maken van relevante media.

 

Ter ondersteuning van dit werk zoeken we een gemotiveerde medewerker met volgende eigenschappen:

-          Opleiding Economie of Communicatie (hbo-niveau)

-          Zelfstandig kunnen werken en flexibele arbeidstijden

-          Goed kunnen organiseren en snel opdrachten kunnen oppakken

-          Verantwoordelijk kunnen samenwerken en representatief optreden

-          Goede kennis van de Duitse taal in woord en geschrift

-          Rijbewijs en in bezit van eigen vervoer

 

De werkzaamheden concentreren zich op de volgende prioriteiten:

-          Ontwikkeling en uitvoering van de communicatiestrategie

-          Begeleiding van het 40-jarig EDR-jubileum

-          Verzorgen van de website / nieuwsbrief

-          Berichten / flyer / brochures ontwikkelen

-          Evt. Korte film produceren en online publiceren

-          Communicatie in social media voor verschillende doelgroepen

In het kader van het dienst verband voor bepaalde tijd van een jaar bieden wij een:

-          Uitdagende, verantwoordelijke en veelzijdige functie

-          Hoge mate van zelfstandig werken

-          Goede arbeidsvoorwaarden conform cao-gemeenten (CAR-UWO)

 

Sollicitaties voor 3 maart a.s. per email richten aan: 

Eems Dollard Regio (EDR)

edr@edr.eu

 

Toelichting kan worden verkregen bij:

Ilona Heijen & Michiel Malewicz

Tel. 0597-521912  


 //

 

STELLENAUSSCHREIBUNG

 

Bei der Ems Dollart Region ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle zu besetzen als: 

PR-Mitarbeiter (Vollzeit / Teilzeit 30 Std.)

 

Die Ems Dollart Region ist ein grenzübergreifender öffentlich-rechtlicher Zweckverband mit der Aufgabe, die Kooperation zwischen verschiedenen Partnern aus dem Norden der Niederlande und aus der Region Weser-Ems über die Grenze hinweg auf- und auszubauen. Im Zusammenhang mit dieser Aufgabe und Zielsetzung führt die EDR Projekte und Aktivitäten in vielen wirtschaftlichen und kulturellen Themenfeldern durch. Ein wichtiger Arbeitsbereich ist dabei die Information und die Berichterstattung nach innen und außen, die über alle aktuell relevanten Medien erfolgt.

 

Zur Unterstützung dieser Arbeit suchen wir eine(n) motivierte(n) Mitarbeiter(in) mit folgendem Anforderungsprofil: 

-          Abgeschlossenes Studium idealerweise in den Bereichen Wirtschaft oder Kommunikation

-          Selbstständige Arbeitsweise mit der Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitregelung

-          Gutes Organisationsvermögen und schnelle Auffassungsgabe

-          Sicheres und höfliches Auftreten sowie kooperativer Umgang mit Projektpartnern

-          Gute niederländische Sprachkenntnisse

-          Führerschein und PKW

 

Die Aufgaben konzentrieren sich unter anderem auf folgende Schwerpunkte:

-          Entwicklung und Umsetzung Kommunikationsstrategie

-          Begleitung 40 Jahre EDR Jubiläum

-          Betreuung der Webseite / Newsletter

-          Berichte / Flyer / Broschüren erstellen

-          Evtl. kurze Filme produzieren und für die Veröffentlichung bearbeiten

-          Kommunikation in sozialen Medien für verschiedene Zielgruppen.

 Im Rahmen der befristeten Beschäftigung von zunächst einem Jahr bieten wir: 

-          Herausfordernde, verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit

-          Hohes Maß an eigenständiger Arbeit

-          Leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). 

 

Bewerbungen bitte bis zum 03.03.17 ausschließlich digital an: 

Ems Dollart Region (EDR)

edr@edr.eu

 

Weitere Auskünfte erteilen:

Ilona Heijen & Michiel Malewicz

 

Tel. 0031-597-521912   

 

Download
STELLENAUSSCHREIBUNG PR-Mitarbeiter // VACATURE PR-medewerker
170213 Vacature - Stellenausschreibung P
Adobe Acrobat document 326.9 KB

De Grensinfopunten nodigen u uit – Gratis kaarten voor de EmigratieBeurs 2017

Wellicht zijn uw plannen om tijdelijk of permanent  in Duitsland te gaan wonen en te werken al in een vergevorderd stadium. Misschien bent u nog niet zo ver en staan er nog veel vragen bij u open om de stap weloverwogen te kunnen maken. In welk stadium u ook bent, een bezoek aan onze stand op de Emigratiebeurs 2017 is meer dan de moeite waard.

 

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan de 21e internationale Emigratiebeurs die op 11 & 12 februari 2017 plaats vindt in het Expo Houten Exhibition Centre in Houten.

 

Deze beurs is het enige internationale evenement voor wie voor korte of langere tijd naar het buitenland wil vertrekken - nu of in de toekomst - om welke reden dan ook. De Emigratiebeurs is van alle markten thuis en biedt bovendien verschillende presentaties met interessante vraagstukken, onderwerpen en trends in diverse branches. Met een bezoek aan de Emigratiebeurs komt u in korte tijd alles te weten over wonen, werken, studeren en ondernemen over de grens. 

 

De Grensinfopunten bieden u graag twee gratis entreekaarten aan (waarde € 17,50 per stuk) die u met een klik op de volgende link (klik hier) kunt bestellen. Deze aanbieding is slechts eenmaal geldig, u ontvangt de entreekaarten via email.

Wilt u meer weten over de Emigratiebeurs 2017? Op www.emigratiebeurs.nl kunt u de nodige informatie over o.a. deelnemers, presentaties, organisatie e.d. terugvinden.

Grensinfopunten gezamenlijk op Emigratiebeurs

Tijdens de Emigratiebeurs op 11 en 12 februari in Houten zijn medewerkers van de Grensinfopunten langs de Nederlands-Duitse grens aanwezig om bezoekers te informeren. 

 

Op de EmigratieBeurs staan ruim 165 binnen- en buitenlandse exposanten en is er een uitgebreid programma met (gratis) presentaties. Dit jaar is Duitsland het gastland. Door diverse exposanten worden vacatures aangeboden, een overzicht daarvan staat in de vacaturebank op de website van de Emigratiebeurs.

Gratis intake voor Duitse diploma-erkenning

Als u in Duitsland gaat werken, is het belangrijk om te weten of uw diploma erkend is en of uw kwalificaties voldoende zijn. Wanneer is het vereist om uw Nederlandse diploma te laten erkennen? En wat kunt u doen om met behulp van aanvullende cursussen of opleiding de benodigde erkenning of kwalificaties te krijgen? Wanneer is dit noodzakelijk, wat kost het en zijn er mogelijkheden dit te versnellen? En welke instantie is bevoegd?

Voor dit soort vragen kunt u een afspraak maken bij het Zentrum für Arbeit van de Landkreis Leer. Neem contact op met Zentrum für Arbeit in Leer met mevrouw Varchmin. Tijdens de kosteloze intake krijgt u advies over uw vervolgstappen zodat u weet waar u aan toe bent en welke tijd en kosten hiermee gemoeid zijn. Aan een eventueel vervolgtraject zijn mogelijk kosten verbonden.

 

Aanvullende informatie over het IQ netzwerk leest u hier

 

Contactgegevens:

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle Förderprogramm IQ
Zentrum für Arbeit
Bavinkstraße 23
26789 Leer (Ostfriesland)

T: 0049-(0) 491 9994-2227

Mobil: 0049-(0) 160 8868748

Email: Ilse.Varchmin@lkleer.de

 

Mede mogelijk gemaakt met middelen uit Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) en het Europees Sociaalfonds (ESF), Niedersachsen. 

Uitbreiding GIP EDR-Spreekdag in Emmen

 

Met ingang van 2 februari a.s. breidt GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) haar service uit met een extra Spreekdag in Emmen. Deze zal iedere eerste donderdagmiddag van de maand (tussen 13 en 17 uur; op afspraak!) plaatsvinden op het kantoor van UWV aan de Verlengde Spoorstraat. Dan zijn medewerkers van het Bureau voor Duitse Zaken (SVB) en GIP EDR aanwezig.

 

Met deze uitbreiding komt GIP EDR tegemoet aan de groeiende behoefte voor een fysiek GrensInformatiePunt in de regio Emmen. Grensarbeiders, werkgevers, studenten en gepensioneerden uit de regio Emmen kunnen een afspraak maken om hun persoonlijke situatie te bespreken.

 

“Bij GIP EDR kan iedereen terecht voor gratis informatie en persoonlijk advies over wonen, werken, studeren en ondernemen in het EDR-gebied. Naast de maandelijkse Spreekdagen in Emmen en Bad Nieuweschans is GIP EDR wekelijks bereikbaar via de EDR. Er kan ook een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk adviesgesprek bij ons in Bad Nieuweschans”, zegt GIP-adviseur Michiel Malewicz.

 

Naast de nieuwe GIP EDR-Spreekdag in Emmen kan iedereen in 2017 op de derde woensdag van de maand terecht bij GIP EDR in Bad Nieuweschans voor informatie op het gebied van belasting, ouderdomspensioen en sociale verzekering. Dan zijn medewerkers van de belastingdiensten uit Groningen en Leer, het Bureau voor Duitse Zaken (SVB) en de Deutsche Rentenversicherung (DRV) aanwezig op het kantoor van de EDR.

 

Voor beide Spreekdagen moeten belangstellenden bij de EDR telefonisch een afspraak maken via 0597-521818.

 

Grensoverschrijdende Statistiek

 

Het eerste grensoverschrijdende statistiekrapport over de Nederlands – Nedersaksische Arbeidsmarkt is gepresenteerd en geeft inzicht in de Arbeidsmarkt structuur in de grensregio. Zo valt bijvoorbeeld op dat aan Nederlandse kant veel meer vrouwen in deeltijd werkzaam zijn en dat er veel kleine zelfstandigen actief zijn. Daarnaast werd onderzocht hoe de bevolkingsopbouw in beide landen vergelijkt, welke kwalificaties en opleiding de werknemers hebben en hoeveel studenten er in het buurland studeren. Het volledige rapport vindt u hier.

 

Bij grensoverschrijdende arbeidsmarktinitiatieven staan de aantallen van grensarbeiders vaak centraal. Statistische gegevens over grensarbeiders zijn moeilijk te meten en worden (nog) niet allemaal meegenomen. Want wie wordt geteld en wat is de definitie van een grensarbeider? Er zijn veel bedrijven en werknemers die dagelijks actief zijn in de grensstreek. Deze worden lang niet allemaal als grensarbeider geregistreerd en waargenomen. Zo ontbreken bijvoorbeeld de cijfers van werknemers die tijdelijk in het buurland werken voor een werkgever in het woonland. De in het rapport opgenomen aantallen voor grensarbeiders geven daarom een vertekenend beeld en moeten worden vastgesteld over een langere periode.

 

Cijfers en getallen worden zeer belangrijk gevonden. De waarde en impact van het netwerk, de samenwerking en ervaring van talloze bedrijven, studenten en werknemers in het buurland, is niet meetbaar gemaakt voor dit rapport. Er zijn talloze indicatoren en ervaringen die aantonen dat er substantiële ontwikkelingen voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt zijn. De gedetacheerde werknemers, werkervaringsplaatsen, bedrijven en studenten die dagelijks actief zijn in het buurland zijn moeilijk in cijfers te vangen, maar zijn er wel degelijk en dragen substantieel bij aan de positieve beïnvloeding van de mindset van de grensregio. Ankerpunten die we voor diverse project gebruiken en de komende jaren tastbaar, zichtbaar en meetbaar willen maken.

Proefplaatsing Duitsland zonder toepassing MiLoG

Naar aanleiding van onze vragen omtrent de toepassing van het MiLoG op de proefplaatsingen vanuit Nederland in Duitsland, hebben we een reactie van het Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gekregen. Hierbij informeren we u graag over de huidige stand van zaken.

 

Samengevat komt de reactie erop neer dat wanneer het gaat om kandidaten die in Duitsland middels een actieve bemiddeling re-integreren op de arbeidsmarkt, het MiLoG niet op deze kandidaten van toepassing is. Deze interpretatie kan ook voor Nederlandse kandidaten worden toegepast mits vaststaat dat het kandidaten zijn die bemiddeld worden door een sociale verzekeringsinstantie, dan wel een overheidsinstantie (gemeenten). 

 

LEES MEER

Werkfestival Winschoten 23 november

Op zoek naar (ander) werk? Kom naar het Werkfestival in Winschoten op 23 november. Er zijn ruim 70 aanbieders uit Nederland en Duitsland met een gevarieerd aanbod. GrensInfoPunt EDR is er om u te informeren over de mogelijkheden en gevolgen van uw stap over de grens. Succes en graag tot ziens op het Werkfestival!

Rapport grensoverschrijdende statistiek

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt Nederland - Nedersaksen

 

Vanuit het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord hebben de Eems Dollard Regio (EDR) in samenwerking met de ‘Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)’ en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Bureau voor de Statistiek van Nederland, een rapport over de arbeidsmarkt in het grensgebied van Nedersaksen - Nederland gemaakt.

 

 

Belangrijke resultaten in het kort:

 

• De leeftijdsopbouw van de bevolking in de grensgebieden is vergelijkbaar.

• In het Nederlandse grensgebied wonen meer hooggekwalificeerden. Vrouwen hebben vaker hogere kwalificatie niveaus.

• De arbeidsparticipatie aan beide zijden van de grens is nauwelijks verschillend. In het Nedersaksische grensgebied zijn minder mensen werkloos.

• Het aandeel van de deeltijdse werknemers, uitzendkrachten en zelfstandigen is in de Nedersaksische grensgebied kleiner dan aan de Nederlandse kant.

• In Nederland zijn er aanzienlijk meer studenten met de Duitse nationaliteit als Nederlandse studenten in Nedersaksen.

• Het aantal grensarbeiders is marginaal.

 

Het rapport kunt u hier downloaden.

Tweede Grenspraktijken bij bouwbedrijf Gunter Terfehr

Met onze tweede drukbezochte Grenspraktijken waren we met een groep van Duitse en Nederlandse deelnemers uit het werkveld arbeidsbemiddeling, werkgeversbemiddeling, UWV, Jobcenters en Gemeenten te gast bij bouwbedrijf Günter Terfehr. Een Duits familiebedrijf vlakbij de Nederlandse grens in Rhede, Duitsland. Günter en Agnes Terfehr hebben de stap naar zelfstandig ondernemen in de jaren '80 gezet en er werken inmiddels ruim 100 medewerkers in verschillende bedrijven en locaties. Met Gerrit Terfehr staat de tweede generatie aan het roer van dit grensoverschrijdende bouwbedrijf.

 

Tijdens de presentatie en de rondleiding krijgen we een goede indruk van het bedrijf en het enthousiasme waarmee ze in de grensregio actief zijn. De bedrijfslogan "welkom thuis" is niet alleen van toepassing op de klanten. Medewerkers kunnen gebruik maken van een groot aantal bedrijfsextra's zoals sportfaciliteiten, taalcursussen, opleidingen en er wordt veel gedaan om iedereen thuis te laten voelen. Ze hebben door de jaren heen veel grensoverschrijdende ervaring opgebouwd en er werken meerdere grensarbeiders. Het bedrijf is actief in Nederland en Duitsland en is op zoek naar Nederlandse vakkrachten om het bedrijf op meerdere locaties te komen versterken. 

 

Een mooi voorbeeld van een enthousiaste werkgever die in de grensstreek actief onderneemt en de grens als een kans ziet en ervaart. Wilt u meer weten over dit bedrijf en ervaringen in de grensstreek? Of wilt werken bij Gunter Terfehr? Neem contact met ons op.

 

De volgende Grenspraktijken staat gepland voor februari 2017.