Project EDRit: Studenten presenteren resultaten

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen presenteren aanstaande dinsdag, 26 juni vanaf 11.30 uur, de resultaten van hun onderzoeksactiviteiten in de door hen ingerichte innovatiewerkplaats in Winschoten (Vissersdijk 26).  Geïnteresseerden zijn daarbij van harte welkom.

De verbinding tussen hogescholen en bedrijven in de grensregio, die mede zorgen voor de onderzoeksvragen voor de studenten, wordt ondersteund vanuit het project EDRiT. EDRiT is onderdeel van het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord”. Doel van het project is, onder andere, om ondernemers kennis te laten maken met “toekomstige werknemers” in de vorm van studenten en omgekeerd.  

Het evenement start met een introductie van EDRiT zelf (vanaf 11.45 uur).

 

 

meer lezen

Veel vertier voor scholieren tijdens Nederlands-Duitse uitwisseling

BELLINGWOLDE – Scholieren van de Duitse basisschool Wymeer bezochten onlangs een schoolklas van de Nederlandse basisschool CBS De Wegwijzer in Bellingwolde.

De uitwisseling en samenwerking tussen beide basisscholen wordt ondersteund vanuit het project “Vroege Buurtaal!” dat onderdeel is van het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord”. Doel van de partners binnen het project is het realiseren van een grenzeloze onderwijs- en arbeidsmarkt. “Daarbij speelt taal natuurlijk een bijzondere rol”, aldus Lea Timmer en Peter Geerdink (projectmanagement “Vroege Buurtaal!”).

 

meer lezen

Aanmelding geopend! Gratis cursusaanbod als reactie op toenemende onderwijsbehoefte

Bij de Eems Dollard Regio worden geïnteresseerden geschoold die Nederlands willen geven op basisscholen in de grensregio

Bad Nieuweschans – Het onderwijzen van vreemde talen op basisscholen wordt in toenemende mate ondersteund. “In onze regio is het daarbij zeker van bijzonder belang om de taal van de buren te leren. Daarom ondersteunt ons project het leren van Duits op Nederlandse basisscholen. Aan de andere kant van de grens gebeurt hetzelfde met betrekking tot het leren van de Nederlandse taal op Duitse basisscholen”, zo licht de Duitse Lea Timmer van de Eems Dollard Regio (EDR) toe. Timmer is, samen met haar Nederlandse collega Peter Geerdink, verantwoordelijk voor het project “Vroege Buurtaal!”. Talrijke basisscholen uit de grensregio nemen deel aan dit project. “Wij zijn zeer blij met de grote interesse voor dit onderwerp. Deze interesse zorgt er onder andere voor dat er intussen een grotere vraag is naar personen die ook Nederlands kunnen onderwijzen”, aldus Timmer. 

meer lezen

Kansen en uitdagingen van grensoverschrijdende stage en opleiding centraal

PAPENBURG – “De behoefte aan stagiairs en vakmensen is groot. Daarom is een uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse studenten, stagiaires, werkgevers en bedrijven bijzonder belangrijk. Voorbeelden uit de praktijk helpen ons om uit te zoeken hoe we de mogelijkheden voor grensoverschrijdende stages en opleidingen verder kunnen verbeteren”, aldus Bettina Osewold-Spellbring van de Agentur für Arbeit Papenburg. Samen met GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) organiseerde de Agentur het evenement “Aan tafel met…” dat in Papenburg plaatsvond.

Deze reeks bijeenkomsten is gewijd aan verschillende Nederlands-Duitse onderwerpen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt. Deze keer lag de focus op het uitwisselen van opleidings- en stageplaatsen. Het evenement werd bijgewoond door arbeidsmarktdeskundigen, ondernemers, vertegenwoordigers van scholen, Industrie- und Handelskammer, maar ook studenten die momenteel een stage lopen in het buurland. Nadine van Merode en Michelle Hartmans, beide Nederlands, studeren geneeskunde en besloten stage te lopen in Oldenburg. “Eerst moesten we een aantal bureaucratische hindernissen overwinnen – bijvoorbeeld in welk land we tijdens de stage een ziektekostenverzekering hebben. In de eerste weken lag de focus op het wennen aan de taal. Maar nu zijn we volledig “ingeburgerd” bij het werken in de praktijk en zijn we zeer tevreden”, aldus de studenten. Michelle Hartmans geeft toe dat de toekomstperspectieven ook een rol hebben gespeeld bij de keuze van deze stageplek: “Het tekort aan artsen is in Duitsland veel groter dan in Nederland. Het is zeker een voordeel voor een mogelijke toekomstige baan in Duitsland om daar al praktijkervaring te hebben opgedaan”

meer lezen

"Vroege Buurtaal!"-scholen presenteren buurland en Europa op een creatieve manier

Tijdens de Europaweek 2018 hebben verschillende scholen uit de Eems Dollard Regio nagedacht over hoe ze Europa en het buurland op een creatieve manier kunnen presenteren. Inmiddels hebben we tal van foto's over dit onderwerp ontvangen, die wij u hier graag presenteren.

 

Dit zijn foto's van de basisscholen in Bad Nieuweschans, Drieborg, Rütenbrock, Weener en Wybelsum.

Bovengenoemde scholen zijn niet alleen verbonden door de Europese gedachte ter gelegenheid van de Europese Week.

 

Deze basisscholen nemen namelijk ook deel aan het project "Vroege Buurtaal!". In dit project worden de deelnemende scholen ondersteund in het aanbieden van de taal van hun buren (d.w.z. Duits of Nederlands) vanaf de basisschool - het leren vindt op een speelse manier plaats. 

meer lezen