„Arbeidsmarkt Noord“ wordt voortgezet! Ook positief nieuws voor GrensInfoPunt EDR

Het project “Arbeidsmarkt Noord” wordt voortgezet. De stuurgroep van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland keurde in Driland dit vervolgproject goed. Opnieuw staat de ontwikkeling van een grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt centraal. Net zoals in de eerste projectfase wordt samengewerkt met meerdere ‘projectbouwstenen’ die samenwerken op verschillende themagebieden. „Met het „Arbeidsmarkt Noord“ project hebben wij al veel bereikt en een netwerk op weg geholpen, dat grensoverschrijdend hindernissen kan wegnemen en voor veel mensen nieuwe kansen creëert op de onderwijs- en arbeidsmarkt”, aldus Ilona Heijen. Wederom nemen talrijke partijen uit onderwijs- en arbeidsmarktbereik uit de grensregio deel aan het project. Lead partner van het project is de Eems Dollard Regio (EDR). Het gezamenlijke investeringsvolume bedraagt rond de 4.3 miljoen euro. De omzetting van het project wordt mogelijk gemaakt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland en wordt ondersteund met middelen vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), alsmede de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, het Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Eén van de projectbouwstenen in Arbeidsmarkt Noord is opnieuw GrensInfoPunt EDR (GIP EDR) tot 2020. GIP EDR blijft voortbestaan na 2020 en wordt dan, onder andere, met financiële ondersteuning vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsook de provincies Groningen en Drenthe mogelijk gemaakt. “Het precieze financieringsmodel van GIP EDR na 2020 wordt tijdens de komende projectfase nog verder met de regionale Nederlandse en Duitse partners uitgewerkt en geconcretiseerd”, zo besluit Michiel Malewicz, projectmanager van “Arbeidsmarkt Noord”.   

Project “Zogen voor..., zorgen dat...” keek terug op succesvolle projectperiode

Tijdens het symposium van het project “Zorgen voor..., zorgen dat…” werden de resultaten en ervaringen van de afgelopen drie jaar interactief gedeeld.

De focus van het project ligt op de samenwerking tussen opleidingen, stage- en werkzoekenden op het gebied van zorgverlening. Diverse scholen en zorginstellingen zijn hierbij betrokken.

Het project „Zorgen voor..., zorgen dat…“ is een bouwsteen van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord.

Onder begeleiding van Tommie Niessen, verpleegkundige én blogger/vlogger, gingen de studenten samen aan de slag met het maken van een blog of vlog over hun werk, opleiding of stage in de zorg.

meer lezen

Grenzeloos inzetbaar in de zorg: Symposium in Assen

Tommie Niessen
Tommie Niessen

Symposium "Sorgen für..., sorgen dass...": Grenzeloos inzetbaar in de zorg
Wanneer: maandag 3 december 2018
Tijdstip: 13:30 – 17:00 uur (inloop 13:00 uur)
Waar: Provinciehuis Drenthe (Westerbrink 1, 9405 BJ Assen)


Tijdens het symposium van het INTERREG-VA project “Sorgen für, sorgen dass” op 3 december 2018 worden de uitkomsten en ervaringen van de afgelopen drie jaar interactief gedeeld.
Dr. prof. Rafael Wittek, hoogleraar Sociologie, deelt als keynote speaker de laatste inzichten rondom duurzame samenwerking in netwerken en sociale netwerkdynamiek. Daarna volgen twee workshoprondes waarbij we ingaan op huidige ontwikkelingen in het zorglandschap in Nederland en Duitsland. Wat betekent dit voor (grensverleggende) arbeidsmarkt en onderwijs? Wat maakt het werk in de grensregio en in de zorg aantrekkelijk?Parallel aan de workshoprondes gaan studenten actief aan de slag in een student battle met Tommie Niessen, verpleegkundige en blogger/vlogger!

meer lezen

Presentatie onderzoeksresultaten “Start-up ecosystemen” Eems Dollard Regio

Startups in Noord Nederland en Noordwest Duitsland zijn booming. Wat zijn de succesfactoren en welke impact en betekenis heeft deze branche voor de werkgelegenheid en de EDR als geheel? Welke mogelijkheden zijn er voor samenwerking tussen startupscene in Noord Nederland en het Weser-Ems gebied?
Om antwoord te geven op deze vragen, is er onderzoek gedaan naar de startupscene in de EDR. Tijdens een symposium in Emden op 29 november worden de uitkomsten van dit gezamenlijke INTERREG project genaamd “startup perspectieven” van de Hanze University Groningen en de Hochschule Emden/Leer naar de startupscene in de EDR gepresenteerd. “Startup perspectieven” is een van de bouwstenen van Arbeidsmarkt Noord en wordt mogelijk gemaakt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland
Meer informatie over het evenement alsmede over de aanmelding vindt u in dit document.

Stel uw eigen menu samen bij de stand van Arbeidsmarkt Noord tijdens de Promotiedagen in Groningen

 

Met trots presenteren we ons Promotiedagen-menu waarbij we samenwerken met (regionale) partners. We presenteren een keur aan ingrediënten uit de praktijk die helpen bij uw stap in het buurland. Van een voorproefje over de eerste onderzoeksresultaten van de betekenis van de Startup Scene binnen de EDR tot ervaringen van zorgstudenten en techniek in de zorg tot samenwerking met talent en MKB vanuit de Innovatiewerkplaats in Winschoten. 

meer lezen