Grensinfopunten gezamenlijk op Emigratiebeurs

Tijdens de Emigratiebeurs op 11 en 12 februari in Houten zijn medewerkers van de Grensinfopunten langs de Nederlands-Duitse grens aanwezig om bezoekers te informeren. 

 

Op de EmigratieBeurs staan ruim 165 binnen- en buitenlandse exposanten en is er een uitgebreid programma met (gratis) presentaties. Dit jaar is Duitsland het gastland. Door diverse exposanten worden vacatures aangeboden, een overzicht daarvan staat in de vacaturebank op de website van de Emigratiebeurs.

Gratis intake voor Duitse diploma-erkenning

Als u in Duitsland gaat werken, is het belangrijk om te weten of uw diploma erkend is en of uw kwalificaties voldoende zijn. Wanneer is het vereist om uw Nederlandse diploma te laten erkennen? En wat kunt u doen om met behulp van aanvullende cursussen of opleiding de benodigde erkenning of kwalificaties te krijgen? Wanneer is dit noodzakelijk, wat kost het en zijn er mogelijkheden dit te versnellen? En welke instantie is bevoegd?

Voor dit soort vragen kunt u een afspraak maken bij het Zentrum für Arbeit van de Landkreis Leer. Neem contact op met Zentrum für Arbeit in Leer met mevrouw Varchmin. Tijdens de kosteloze intake krijgt u advies over uw vervolgstappen zodat u weet waar u aan toe bent en welke tijd en kosten hiermee gemoeid zijn. Aan een eventueel vervolgtraject zijn mogelijk kosten verbonden.

 

Aanvullende informatie over het IQ netzwerk leest u hier

 

Contactgegevens:

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle Förderprogramm IQ
Zentrum für Arbeit
Bavinkstraße 23
26789 Leer (Ostfriesland)

T: 0049-(0) 491 9994-2227

Mobil: 0049-(0) 160 8868748

Email: Ilse.Varchmin@lkleer.de

 

Mede mogelijk gemaakt met middelen uit Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) en het Europees Sociaalfonds (ESF), Niedersachsen. 

Uitbreiding GIP EDR-Spreekdag in Emmen

 

Met ingang van 2 februari a.s. breidt GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) haar service uit met een extra Spreekdag in Emmen. Deze zal iedere eerste donderdagmiddag van de maand (tussen 13 en 17 uur; op afspraak!) plaatsvinden op het kantoor van UWV aan de Verlengde Spoorstraat. Dan zijn medewerkers van het Bureau voor Duitse Zaken (SVB) en GIP EDR aanwezig.

 

Met deze uitbreiding komt GIP EDR tegemoet aan de groeiende behoefte voor een fysiek GrensInformatiePunt in de regio Emmen. Grensarbeiders, werkgevers, studenten en gepensioneerden uit de regio Emmen kunnen een afspraak maken om hun persoonlijke situatie te bespreken.

 

“Bij GIP EDR kan iedereen terecht voor gratis informatie en persoonlijk advies over wonen, werken, studeren en ondernemen in het EDR-gebied. Naast de maandelijkse Spreekdagen in Emmen en Bad Nieuweschans is GIP EDR wekelijks bereikbaar via de EDR. Er kan ook een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk adviesgesprek bij ons in Bad Nieuweschans”, zegt GIP-adviseur Michiel Malewicz.

 

Naast de nieuwe GIP EDR-Spreekdag in Emmen kan iedereen in 2017 op de derde woensdag van de maand terecht bij GIP EDR in Bad Nieuweschans voor informatie op het gebied van belasting, ouderdomspensioen en sociale verzekering. Dan zijn medewerkers van de belastingdiensten uit Groningen en Leer, het Bureau voor Duitse Zaken (SVB) en de Deutsche Rentenversicherung (DRV) aanwezig op het kantoor van de EDR.

 

Voor beide Spreekdagen moeten belangstellenden bij de EDR telefonisch een afspraak maken via 0597-521818.

 

Grensoverschrijdende Statistiek

 

Het eerste grensoverschrijdende statistiekrapport over de Nederlands – Nedersaksische Arbeidsmarkt is gepresenteerd en geeft inzicht in de Arbeidsmarkt structuur in de grensregio. Zo valt bijvoorbeeld op dat aan Nederlandse kant veel meer vrouwen in deeltijd werkzaam zijn en dat er veel kleine zelfstandigen actief zijn. Daarnaast werd onderzocht hoe de bevolkingsopbouw in beide landen vergelijkt, welke kwalificaties en opleiding de werknemers hebben en hoeveel studenten er in het buurland studeren. Het volledige rapport vindt u hier.

 

Bij grensoverschrijdende arbeidsmarktinitiatieven staan de aantallen van grensarbeiders vaak centraal. Statistische gegevens over grensarbeiders zijn moeilijk te meten en worden (nog) niet allemaal meegenomen. Want wie wordt geteld en wat is de definitie van een grensarbeider? Er zijn veel bedrijven en werknemers die dagelijks actief zijn in de grensstreek. Deze worden lang niet allemaal als grensarbeider geregistreerd en waargenomen. Zo ontbreken bijvoorbeeld de cijfers van werknemers die tijdelijk in het buurland werken voor een werkgever in het woonland. De in het rapport opgenomen aantallen voor grensarbeiders geven daarom een vertekenend beeld en moeten worden vastgesteld over een langere periode.

 

Cijfers en getallen worden zeer belangrijk gevonden. De waarde en impact van het netwerk, de samenwerking en ervaring van talloze bedrijven, studenten en werknemers in het buurland, is niet meetbaar gemaakt voor dit rapport. Er zijn talloze indicatoren en ervaringen die aantonen dat er substantiële ontwikkelingen voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt zijn. De gedetacheerde werknemers, werkervaringsplaatsen, bedrijven en studenten die dagelijks actief zijn in het buurland zijn moeilijk in cijfers te vangen, maar zijn er wel degelijk en dragen substantieel bij aan de positieve beïnvloeding van de mindset van de grensregio. Ankerpunten die we voor diverse project gebruiken en de komende jaren tastbaar, zichtbaar en meetbaar willen maken.

Proefplaatsing Duitsland zonder toepassing MiLoG

Naar aanleiding van onze vragen omtrent de toepassing van het MiLoG op de proefplaatsingen vanuit Nederland in Duitsland, hebben we een reactie van het Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gekregen. Hierbij informeren we u graag over de huidige stand van zaken.

 

Samengevat komt de reactie erop neer dat wanneer het gaat om kandidaten die in Duitsland middels een actieve bemiddeling re-integreren op de arbeidsmarkt, het MiLoG niet op deze kandidaten van toepassing is. Deze interpretatie kan ook voor Nederlandse kandidaten worden toegepast mits vaststaat dat het kandidaten zijn die bemiddeld worden door een sociale verzekeringsinstantie, dan wel een overheidsinstantie (gemeenten). 

 

LEES MEER

Werkfestival Winschoten 23 november

Op zoek naar (ander) werk? Kom naar het Werkfestival in Winschoten op 23 november. Er zijn ruim 70 aanbieders uit Nederland en Duitsland met een gevarieerd aanbod. GrensInfoPunt EDR is er om u te informeren over de mogelijkheden en gevolgen van uw stap over de grens. Succes en graag tot ziens op het Werkfestival!

Rapport grensoverschrijdende statistiek

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt Nederland - Nedersaksen

 

Vanuit het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord hebben de Eems Dollard Regio (EDR) in samenwerking met de ‘Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)’ en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Bureau voor de Statistiek van Nederland, een rapport over de arbeidsmarkt in het grensgebied van Nedersaksen - Nederland gemaakt.

 

 

Belangrijke resultaten in het kort:

 

• De leeftijdsopbouw van de bevolking in de grensgebieden is vergelijkbaar.

• In het Nederlandse grensgebied wonen meer hooggekwalificeerden. Vrouwen hebben vaker hogere kwalificatie niveaus.

• De arbeidsparticipatie aan beide zijden van de grens is nauwelijks verschillend. In het Nedersaksische grensgebied zijn minder mensen werkloos.

• Het aandeel van de deeltijdse werknemers, uitzendkrachten en zelfstandigen is in de Nedersaksische grensgebied kleiner dan aan de Nederlandse kant.

• In Nederland zijn er aanzienlijk meer studenten met de Duitse nationaliteit als Nederlandse studenten in Nedersaksen.

• Het aantal grensarbeiders is marginaal.

 

Het rapport kunt u hier downloaden.

Tweede Grenspraktijken bij bouwbedrijf Gunter Terfehr

Met onze tweede drukbezochte Grenspraktijken waren we met een groep van Duitse en Nederlandse deelnemers uit het werkveld arbeidsbemiddeling, werkgeversbemiddeling, UWV, Jobcenters en Gemeenten te gast bij bouwbedrijf Günter Terfehr. Een Duits familiebedrijf vlakbij de Nederlandse grens in Rhede, Duitsland. Günter en Agnes Terfehr hebben de stap naar zelfstandig ondernemen in de jaren '80 gezet en er werken inmiddels ruim 100 medewerkers in verschillende bedrijven en locaties. Met Gerrit Terfehr staat de tweede generatie aan het roer van dit grensoverschrijdende bouwbedrijf.

 

Tijdens de presentatie en de rondleiding krijgen we een goede indruk van het bedrijf en het enthousiasme waarmee ze in de grensregio actief zijn. De bedrijfslogan "welkom thuis" is niet alleen van toepassing op de klanten. Medewerkers kunnen gebruik maken van een groot aantal bedrijfsextra's zoals sportfaciliteiten, taalcursussen, opleidingen en er wordt veel gedaan om iedereen thuis te laten voelen. Ze hebben door de jaren heen veel grensoverschrijdende ervaring opgebouwd en er werken meerdere grensarbeiders. Het bedrijf is actief in Nederland en Duitsland en is op zoek naar Nederlandse vakkrachten om het bedrijf op meerdere locaties te komen versterken. 

 

Een mooi voorbeeld van een enthousiaste werkgever die in de grensstreek actief onderneemt en de grens als een kans ziet en ervaart. Wilt u meer weten over dit bedrijf en ervaringen in de grensstreek? Of wilt werken bij Gunter Terfehr? Neem contact met ons op.

 

De volgende Grenspraktijken staat gepland voor februari 2017. 

Arbeidsmarkt Noord op Promotiedagen 8 & 9 november Groningen

Tijdens de promotiedagen in Groningen ontmoeten ondernemers uit Noord Nederland én Duitsland elkaar. Kom langs en ontdek uw kansen over de grens. Arbeidsmarkt Noord staat er ook! We informeren u graag over de mogelijkheden in de Eems Dollard Regio en wat we voor u kunnen betekenen. Kom langs bij stand 2102 en ontdek uw kansen in de grensstreek. 

2de meeting Zorgen voor... Zorgen dat

Op de prachtlocatie van de Campus in Lingen kwamen studenten, werkgevers en begeleiders bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. 

 

Praktijkvoorbeelden van studenten die stage lopen bij zorginstellingen in Duitsland en omgekeerd. Werkgevers die ervaringen over "hun" studenten delen. Nederlandse studenten werken zelfstandig en zijn "lekker direct" Duitse studenten spreken snel Nederlands en zijn nauwkeurig. 

 

LEES MEER