Een wijde blik in het buurland vergroot kansen mbo-student

Internationalisering biedt zowel studenten als (hoge)scholen én de regio een flinke meerwaarde. Dat bevestigt recent onderzoek van Nuffic naar internationalisering bij mbo-scholen in de grensregio.

 

Nuffic is een organisatie die zich richt op internationalisering van het onderwijs. Een van de redenen waarom internationale activiteiten op scholen in de grensregio zo belangrijk zijn, is dat studenten daardoor met het buurland in contact komen. Het onderzoek van Nuffic bevestigt dat mbo-studenten daarmee ‘internationale competenties, zoals taalkennis van het Duits, een open of positieve houding ten aanzien van Duitsland, kennis van de beroepsuitoefening in Duitsland en meer generieke competenties zoals flexibiliteit, open-minded en nieuwsgierig zijn’ ontwikkelen. 

 

Al deze vaardigheden kunnen in de toekomst goed van pas komen, mocht de student kiezen voor een toekomst in het buurland. Daarnaast is het zo dat die vaardigheden juist stimuleren dát de mbo-student voor een toekomst in het buurland kiest. En dat is weer goed voor de leefbaarheid van en samenwerking in de grensregio!

 

Juist in grensregio’s is het voor studenten van groot belang om internationale competenties te ontwikkelen en internationale ervaring op te doen. Later kunnen die namelijk goed van pas komen. De voordelen die het buurland biedt verdienen in dat licht meer aandacht dan mogelijke belemmeringen. En voor studenten is het een mooie uitdaging maar ook een bijzondere kans om zich in de eigen regio internationaal te kunnen ontwikkelen.

 

Oplossingen

Het Nuffic-onderzoek draagt ook oplossingen aan voor mogelijke hindernissen die een student kan ervaren bij een stap over de grens. Bijvoorbeeld voor het ontbreken van een goede ov-verbinding richting het buurland of een te laag taalniveau bij de student.

Binnen het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord is op het gebied van onderwijs al veel internationale samenwerking gerealiseerd. De gedachte hierachter is dat het op jonge leeftijd opdoen van ervaringen in het buurland ervoor zorgt dat de mogelijkheden die de regio als geheel biedt op latere leeftijd beter kunnen worden benut. Zowel op het gebied van werk als op het gebied van studeren en stage lopen.

 

Breed netwerk

Arbeidsmarkt Noord beschikt over een breed netwerk van diverse Duitse en Nederlandse onderwijs- en arbeidsmarktpartners uit het werkveld. ‘De werkgroep van Arbeidsmarkt Noord deelt kennis en ervaring en verbindt initiatieven en praktijk, zodat er een kruisbestuiving plaatsvindt tussen activiteiten en netwerken in onze regio en daarbuiten’, vertelt Michiel Malewicz, projectmanager van Arbeidsmarkt Noord. ‘Het is goed om te zien dat het Nuffic-onderzoek het belang en de meerwaarde van internationale samenwerking nu opnieuw onderstreept.’

 

Het hele onderzoek van Nuffic kun je hier downloaden.