Indienen projectvoorstel

Arbeidsmarkt Noord werkt aan de ontwikkeling van één grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt.

 

Voor het realiseren hiervan zijn diverse thema's benoemd en kunnen partijen in de grensstreek projecten indienen. 

 

Belangrijk is dat het gaat om projecten die vallen binnen de thema's van Arbeidsmarkt. Daarnaast moeten ze minimaal aan de onderstaande voorwaarden voldoen:Voorwaarden projectaanvraag

  • Het initiatief focust op de (toekomstige) vraag naar werknemers in de regio en op de grensoverschrijdende verbinding van onderwijs- en arbeidsmarkt.
  • Het project is gericht op samenwerking tussen partners aan weerszijden van de grens. Er wordt verwacht, dat het project gemeenschappelijk wordt uitgewerkt, uitgevoerd en gefinancierd.
  • Er moet sprake zijn van een duurzaam karakter. De grensoverschrijdende effecten van het project moeten ook na haar einde blijven bestaan of het project moet na het einde ook zonder subsidiemiddelen voortgezet worden.
  • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de financieringskosten.
  • De verleende subsidie is niet te combineren met andere Europese financieringsbronnen.

Heeft u een idee dat bijdraagt aan de ontwikkeling van één grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarktregio? Wilt u deelnemen of een bijdrage leveren aan Arbeidsmarkt Noord? Neem dan contact met ons op! Wij informeren u graag over de subsidievoorwaarden en helpen bij de uitwerking van uw project.


Aanvraagformulier

Hieronder vindt u het Nederlandstalige en Duitstalige aanvraagformulier.


Download
Aanvraagformulier project Arbeidsmarkt Noord [NL]
Aanvraagformulier project Arbeidsmarkt N
Microsoft Word document 539.0 KB
Download
Antragsformular Teilprojekte Dachprojekt [DE]
Antragsformular Teilprojekte Dachprojekt
Microsoft Word document 533.5 KB