Vroege Buurtaal!

Voor de ontwikkeling van één grenzeloze opleidings- en arbeidsmarkt is 'Vroege Buurtaal!' een belangrijke pijler. Hoe eerder kinderen met de buurtaal en klasgenootjes in het grensgebied in aanraking komen, des te gemakkelijker is het om de taal en cultuur van het buurland te leren en te ervaren dat de regio uit een Duits én Nederlands deel bestaat.

 

Vroege Buurtaal! is er in de afgelopen twee jaar in geslaagd een netwerk te realiseren van samenwerkende basisscholen die Vroege Buurtaal! als thema aanbieden. Er is een basis gelegd voor het netwerk rondom de scholen waarmee het aanbod en uitvoering van de diverse activiteiten in de praktijk vorm krijgt. De wijze waarop, verschilt per school en wordt in overleg en naar gelang de mogelijkheden (capaciteit, middelen, frequenties) uitgewerkt. Deze maatwerkbenadering is succesvol gebleken en heeft behalve bij de Vroege Buurtaal!-scholen ook veel aandacht gekregen in de media en bij de regionale en nationale overheden.Het project "Vroege Buurtaal!" heeft een duidelijk doel:

het bevorderen van de buurtaal op Nederlandse en Duitse basisscholen.

 

Los van de taal wordt uiteraard ook stilgestaan bij de culturele verschillen én overeenkomsten tussen inwoners van het grensgebied. Om de ontwikkeling van taal- en cultuurbegrip te stimuleren binnen de Eems Dollard Regio wordt er samengewerkt met scholen om partnerschappen te vormen, lesmethoden te ontwikkelen en duurzame activiteiten op te zetten voor basisschoolleerlingen om zo te komen tot een concreet lespakket dat past bij individuele scholen.

Fragment uit tv-programma "Ohne Grenzen - Zonder grenzen " (22-11-2017). Productie door RTV Drenthe en EV1.tv


Voordelen van grensoverschrijdende buurtaal

De uiteindelijke implementatie van buurtaal als vast onderdeel binnen het onderwijs in de grensregio heeft meerdere voordelen. Samengevat komt het neer op het neerleggen van een stevige basis voor verdere grensoverschrijdende samenwerking tussen scholen, beroepsopleidingen en het bedrijfsleven.

Resultaten uit de eerste fase van het project

  • 18 Vroege Buurtaal!-scholen, waarvan 7 partnerschappen,
  • 23 opgeleide deelnemers docentenpool,
  • 300 leerlingen en 100 leerkrachten actief betrokken en samenwerkend,
  • promotiefilm Vroege Buurtaal! meer dan 12.000 keer bekeken,
  • grote mediabelangstelling voor het project Vroege Buurtaal! heeft geleid tot een groter bewustzijn van het onderwerp en wordt door lokale en nationale overheden breed gesteund en omarmd als belangrijk thema,
  • de 'Navigator Vroege Buurtaal!' is ontwikkeld. De Navigator fungeert als leidraad en geeft scholen houvast en duidelijkheid over de mogelijkheden en (juridische) gevolgen van het aanbieden van een vorm van Vroege Buurtaal!

Samenwerkingsverband

Het project Vroege Buurtaal! wordt mogelijk gemaakt door intensieve samenwerking en inzet van meerdere projectpartners. Deze partners zijn, los van Arbeidsmarkt Noord en de Eems Dollard Regio als lead partner:


Downloads

Download
Handout Vroege Buurtaal!.pdf
Adobe Acrobat document 2.0 MB

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over "Vroege Buurtaal!" of betrokken worden bij het project? Neem dan contact op met Lea Timmer.

 

Het project "Vroege Buurtaal!" is onderdeel van Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.


Actueel

Vroege Buurtaal! presenteert Navigator Vroege Buurtaal!

Eske Kadijk (EDR), Michiel Malewicz (EDR), Gerald Sap (burgemeester Bunde), Floor Haanstra (Nuffic), Lea Timmer (EDR), Hellmuth van Berlo (Nederlandse Taalunie) en Peter Geerdink (EDR) met de Navigator Vroege Buurtaal!
Eske Kadijk (EDR), Michiel Malewicz (EDR), Gerald Sap (burgemeester Bunde), Floor Haanstra (Nuffic), Lea Timmer (EDR), Hellmuth van Berlo (Nederlandse Taalunie) en Peter Geerdink (EDR) met de Navigator Vroege Buurtaal!

BUNDE – De informatie- en netwerkbijeenkomst van ‘Vroege Buurtaal!’ – onderdeel van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord – was onlangs het podium voor mensen die interesse hebben in schoolpartnerschappen en de taal van het buurland. Ongeveer dertig deelnemers lieten zich in de Dorfgemeinschaftsanlage in Bunde over Vroege Buurtaal! informeren en wisselden in verschillende tafelgesprekken met elkaar van gedachten over het spreken van de buurtaal. Hoogtepunt van de avond was de presentatie van de gloednieuwe ‘Navigator Vroege Buurtaal!’

meer lezen

Goedkeuring voor Vroege Buurtaal! en Grenzelo(o)s Talent!

De Adviesraad van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord keurde onlangs twee bouwstenen goed. Het gaat om het nieuwe project ‘Grenzenlo(o)s Talent!’ en het vervolg van het project ‘Vroege Buurtaal!’

Het doel van Grenzenlo(o)s Talent! is om werkgevers, werkzoekenden, studenten, docenten en onderzoekers in de regio bij elkaar te brengen. Momenteel hebben zij weinig kennis over de mogelijkheden en kansen in het buurland. Het is van groot belang om talenten in onze regio te houden, aangezien in het gebied van de Eems-Dollard-regio sprake is van een demografische transitie (vergrijzing). Daarnaast trekken jongeren vaak naar een andere regio. Door deze groep op de mogelijkheden in de gehele regio te wijzen, is de kans groter dat ze hun talenten in de regio gaan of blijven inzetten.

meer lezen