Goedkeuring voor Vroege Buurtaal! en Grenzelo(o)s Talent!

De Adviesraad van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord keurde onlangs twee bouwstenen goed. Het gaat om het nieuwe project ‘Grenzenlo(o)s Talent!’ en het vervolg van het project ‘Vroege Buurtaal!’

Het doel van Grenzenlo(o)s Talent! is om werkgevers, werkzoekenden, studenten, docenten en onderzoekers in de regio bij elkaar te brengen. Momenteel hebben zij weinig kennis over de mogelijkheden en kansen in het buurland. Het is van groot belang om talenten in onze regio te houden, aangezien in het gebied van de Eems-Dollard-regio sprake is van een demografische transitie (vergrijzing). Daarnaast trekken jongeren vaak naar een andere regio. Door deze groep op de mogelijkheden in de gehele regio te wijzen, is de kans groter dat ze hun talenten in de regio gaan of blijven inzetten.

In Grenzenlo(o)s Talent! worden werkgevers en werkzoekenden door middel van voorlichting geïnformeerd over alle mogelijkheden die de regio te bieden heeft. Daarnaast vormt een zogenaamde Innovatiewerkplaats (IWP) het centrum voor grensoverschrijdende ontmoetingen. Studenten, docenten en onderzoekers van mbo-, hbo- en wo-instellingen en werkgevers in de regio kunnen elkaar daar ontmoeten. 

 

Vroege Buurtaal! krijgt de komende jaren een vervolg. Vroege Buurtaal! richt zich op het kennismaken en leren van de Duitse en Nederlandse taal op basisscholen in het grensgebied. Hoe eerder kinderen en jongeren in het grensgebied met de buurtaal in contact komen, des te gemakkelijker is het om de taal goed te kunnen verstaan en spreken. Dit maakt de weg vrij voor het aannemen van een opleidingsplaats of een baan in het buurland. 

 

Vroege Buurtaal! ondersteunt basisscholen in de grensregio met de implementatie van de buurtaal als schoolvak, maar ook met het opzetten van projectdagen, schoolpartnerschappen en uitwisselingsevenementen. Tot nu toe zijn veertien partnerscholen betrokken bij het project. Ongeveer driehonderd leerlingen en zo’n honderd leerkrachten zijn actief betrokken. Nieuw is de ‘Navigator Vroege Buurtaal!’ Aan de hand van deze gids kunnen Nederlandse basisscholen en Duitse Grundschulen de basis leggen voor een schoolpartnerschap. De Navigator geeft tips over het opzetten van een partnerschap en gaat in op de vraag hoe de buurtaal aangeboden kan worden in het basisonderwijs. 

Interesse?

Kunt u een grensoverschrijdende stage aanbieden of heeft u interesse in een onderzoeksopdracht? Ziet u een schoolpartnerschap wel zitten? Of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact op met Michiel Malewicz van Arbeidsmarkt Noord. Dat kan door een e-mail te sturen naar michiel.malewicz@edr.eu.