Nieuwsarchief Arbeidsmarkt Noord

Dubbel succes voor EDR-project “Arbeidsmarkt No(o)rd”

"Arbeidsmarkt Noord" (AMN) is dubbel in de prijzen gevallen: Twee bouwstenen van het Interreg-project van de Eems Dollard Regio (EDR) behoorden tot de drie winnende initiatieven in de wedstrijd "Europees Talenlabel". De winnaar was het "Arbeidsmarkt Noord"-project "Digi+", dat zich naast de erkenning mag verheugen op 5 000 euro aan prijzengeld. De derde plaats ging naar "PraktiTrans", een andere bouwsteen van AMN. De bronzen prijs is 1.000 euro waard. "Digi+" won daarnaast ook de publieksprijs, waaraan een extra 1.250 euro verbonden is.

 

De initiatieven worden mogelijk gemaakt door EU-financiering uit het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland.

 

Het "Digi+"-project heeft geleid tot een web-gebaseerde omgeving voor het leren van buurtalen. Het digitale leerplatform laat basisschoolleerlingen spelenderwijs kennismaken met de desbetreffende buurtaal in Nederland en Duitsland. Op die manier wil zij de eerste vreemde-talenkennis van kinderen in de grensstreek bevorderen. Het onderwijsplatform wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de vakken natuur en geschiedenis (in Duitsland bekend als het vak Sachkunde).

 

"Het platform is ook bedoeld om de houding van leerlingen ten opzichte van het betreffende buurland positief te beïnvloeden door het grensoverschrijdende culturele bewustzijn te vergroten", legt prof. dr. Gunther De Vogelaer van het Instituut voor Nederlandse filologie van de Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster uit. Het instituut had "Digi+" ontwikkeld in samenwerking met het "Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid" van de NHL Stenden Hogeschool in Emmen. "Digi+"-projectleider Mirjam Günther van NHL Stenden Hogeschool was ontroerd door de prijstoekenning van het Europees Talenlabel: "Dit is een grote eer."  Verwijzend naar het project benadrukte zij: "Wij leven hier in een grensgebied, maar toch is de talenkennis van de buurtaal aan beide zijden niet optimaal. Met 'Digi+' laten we leerlingen van de basisschool op een speelse manier kennismaken met wat vanzelfsprekend zou moeten zijn."

 

Het lesmateriaal van "Digi+" bestaat onder meer uit tweetalige teksten, geluidsopnamen, ondertitelde video's en de digitale personages Lieke (uit Nederland) en Max (uit Duitsland), met wie leer-opdrachten worden opgelost. "De kinderen kunnen 'Digi+' gebruiken om naast hun taalvaardigheid ook hun mediavaardigheden uit te breiden. De leeromgeving is ook gemakkelijk toegankelijk voor leerkrachten: dankzij het veelzijdige onderwijs- en leeraanbod hoeven zij geen grondige kennis van naburige talen te hebben om het platform te gebruiken," legt "Digi+"-projectlid Lukas Urbanek uit.

 

Met "PraktiTrans" belandde een ander "Arbeidsmarkt Noord"-project op het podium bij de bekroonde projecten van het Europees Talenlabel.

"PraktiTrans" helpt mensen door middel van verschillende activiteiten in contact te komen met het buurland en barrières - op taalkundig, cultureel en systemisch niveau - te overwinnen. Tijdens de pandemie werd hiervoor een speciaal digitaal aanbod ontwikkeld, bijvoorbeeld de digitale job-bus of een "Escape Game" dat de taalkundige en culturele achtergrond van het buurland overbrengt. “PraktiTrans" wordt uitgevoerd met de Wachstumsregion Ems-Achse uit Papenburg als lead-partner.

"Dit is een overweldigend succes voor onze projectbouwstenen en voor ons. Het is ook de beloning voor jarenlang werk dat we hebben gestoken in taalonderwijs en taalbemiddeling in het Nederlands-Duitse grensgebied", zegt een opgetogen Michiel Malewicz, projectleider van het project "Arbeidsmarkt Noord" bij de EDR in Bad Nieuweschans.

 

Het Europees Talenlabel is vrijdag uitgereikt door de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, "Nuffic", tijdens het digitale congres "Levende Talen". Het motto van de wedstrijd dit jaar was "Allemaal digiTAAL", waarbij het digitale taalaanbod centraal stond. Het Europees Talenlabel werd in 1997 door de EU gelanceerd om het onderwijzen en leren van vreemde talen te bevorderen.

Doe mee aan de CV Boost – het zetje voor je CV!

 • Heb je bijna je opleiding of studie afgerond of ga je dat binnenkort doen?
 • Ben je op zoek naar een uitdagende baan in de Eems Dollard regio?
 • Wil jij je perspectieven en netwerk uitbreiden tot over de Duits-Nederlandse grens?

Dan ben je hier aan het juiste adres. Wij bieden micro-stages, workshops en individuele opleidingen voor jonge professionals. Deelname is gratis en reiskosten worden vergoed!

Het CV Boost project, wat is dat?

Momenteel is er een tekort aan geschoolde arbeidskrachten op bijna alle vakgebieden – aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens. Het programma CV Boost heeft tot doel jonge talenten uit de Eems Dollard regio in de Eems Dollard regio te houden door hen een extra grensoverschrijdende kwalificatie aan te bieden.

Voor bedrijven biedt het CV Boost-programma de kans om gemotiveerde starters uit het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs te leren kennen en te verbinden aan hun eigen organisatie.

Het programma bestaat uit de volgende modules:

 • Praktische en juridische aspecten van grensoverschrijdend werken;
 • CV check en LinkedIn profiel;
 • Interviewen aan de andere kant van de grens;
 • Culturele verschillen en interculturele vaardigheden;
 • De andere taal (Nederlands voor Duitsers en vice versa);
 • Carrièreplanning met design thinking;
 • Micro-stage in een bedrijf over de grens.

Bij volledig bijwonen van de CV Boost ontvang je een eindcertificaat wat van meerwaarde is voor je CV. Het programma is speciaal ontwikkeld in samenwerking met de International Business School van de Hanzehogeschool Groningen en de Hochschule Emden-Leer, zodat zij verenigbaar is met werk of studie.

Doelgroep

 • Studenten die op het punt staan af te studeren;
 • Afgestudeerden met een bachelor-/master-/diploma of een beroepsdiploma;
 • Jonge professionals op zoek naar een nieuwe uitdaging op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt;
 • Stagiaires en jonge professionals;
 • Iedereen die geïnteresseerd is om in een buurland te werken.

Datums en duur van het programma

Het CV Boost-programma begint met de kick-off begin december 2021 en zal tussen januari en maart 2022 bestaan uit nog eens 10 middagen met wekelijkse tussenpozen, plus enkele online sessies.

 

Aanmelding en verdere informatie

Aan de Nederlandse kant: Charlotte Hidding, Hanzehogeschool Groningen

c.e.m.hidding@pl.hanze.nl of +31 631181615

Aan de Duitse kant: Johann Willms, Landkreis Leer

Johann.Willms@lkleer.de of +49 491 9994 2525

Het programma zal worden uitgevoerd overeenkomstig de officiële voorschriften inzake de beheersing van de verspreiding van het SARS-CoV-2-coronavirus die ten tijde van de evenementen van kracht zijn, alsmede overeenkomstig alle door de organisatoren uitgevaardigde voorschriften.

Webinar op 27 september: Thuiswerken in de grensregio - niet zonder gevolgen

De één vindt het heerlijk en wil niet meer anders, de ander vindt het maar niets: thuiswerken. Ook menig grenspendelaar kreeg er tijdens de coronapandemie mee te maken. Nu steeds meer kantoren hun werknemers weer verwelkomen, denken veel grenspendelaars erover na of ze terug naar kantoor willen of liever (deels) thuis blijven werken. Welke gevolgen heeft dat voor hun sociale verzekeringen en belastingen? De vijf GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens organiseren op maandag 27 september van 15.30 tot 16.30 uur gezamenlijk een informatief Nederlandstalig webinar over thuiswerken voor grenspendelaars die in Nederland wonen en in Duitsland een dienstverband hebben.

Tijdens het kosteloze webinar kunnen werknemers uit de grensregio op een snelle en efficiënte manier informatie inwinnen over de gevolgen van thuiswerken. Ze hebben tevens de mogelijkheid om vragen te stellen, die vervolgens direct door experts van de GrensInfoPunten beantwoord zullen worden.

Uitzonderingspositie tijdens coronapandemie

Enkele dagen per week thuis blijven werken heeft voor mensen die in Nederland wonen en in Duitsland werken namelijk ingrijpende gevolgen, vertelt GrensInfoPunt-adviseur Denise Leenders: “Je moet dan in beide landen belasting over je inkomen gaan betalen. En zodra je meer dan 25 procent van je werktijd in Nederland werkt, moet je Duitse werkgever daar de premies voor de sociale verzekeringen afdragen – en niet in Duitsland. Thuiswerken valt daar ook onder.” Aan het begin van de coronapandemie hebben de betrokken Nederlandse en Duitse sociale partners afgesproken dat deze regels tijdelijk niet zouden gelden, omdat veel grenspendelaars verplicht thuis gingen werken. “Deze uitzonderingspositie loopt echter binnenkort af”, aldus Leenders. Tijdens het webinar op 27 september zal ze dieper ingaan op de gevolgen voor werknemers op het gebied van de afdracht van de premies, de zorgverzekering in Nederland, loondoorbetaling bij ziekte, gezinstoelagen en het pensioen.

In de loop van dit jaar zullen de GrensInfopunten nog meer webinars organiseren, onder andere een Duitstalig webinar voor werknemers die in Duitsland wonen en voor een in Nederland gevestigde werkgever vanuit huis werken. Tevens zullen er Nederlandse en Duitse webinars voor werkgevers plaatsvinden.

Aanmelden

Wie deel wil nemen aan het webinar, kan zich t/m 26 september 2021 aanmelden door een e-mail te sturen naar gip@mediamixx.eu.

Grenzeloos werken: GIP-adviseurs adviseren Duitse studenten over Nederlandse arbeidsmarkt

Studenten van de Hochschule Osnabrück (Campus Lingen) verkenden onlangs met adviseurs van GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) de mogelijkheden van de Nederlandse arbeidsmarkt. GIP EDR-adviseurs Kerstin van Hoorn en Jeannine Boomker lieten samen met EURES-adviseur Kathrin Zandman van de Agentur für Arbeit Nordhorn tijdens een online presentatie zien welke zaken komen kijken bij een stap over de grens.

 

Naast algemene informatie over het buurland kregen de studenten informatie over praktische zaken die komen kijken bij een baan in het buurland. Daarnaast werd duidelijk gemaakt op welke manier GIP EDR en de Agentur für Arbeit hen bij een eventuele stap over de grens kan ondersteunen. 

 

Wil jij de mogelijkheden van werken, stage lopen of studeren in het buurland verkennen? Kijk dan eens op de website van GIP EDR of neem hier contact op met een van onze adviseurs.

meer lezen

26 mei: Lancering nieuw digitaal Duits-Nederlands leerplatform ‘Digi+’. Kom jij ook?

Op woensdag 26 mei is de lancering van het nieuwe digitale Duits-Nederlandse leerplatform ‘Digi+’. De lancering vindt plaats tijdens een gratis online bijeenkomst die om 15.00 uur begint. Iedereen is daarbij van harte welkom! 

 

Digi+ is een Duits-Nederlandse digitale leeromgeving die grensoverschrijdend kan worden gebruikt door basisschoolleerlingen van groep 5 en 6 in Nederland en leerlingen van Klasse 3 en 4 in Duitsland. Het lesboekvervangende platform laat leerlingen kennismaken met de thema’s Natuur en Geschiedenis. Tegelijk komen leerlingen in aanraking met de buurtaal en de buurcultuur. Leerlingen leren daarbij nieuwe woorden, zinnen en uitdrukkingen in de buurtaal. Al het materiaal is te lezen én te beluisteren. Digi+ is het eindproduct van de gelijknamige bouwsteen van ons INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord.

 

meer lezen

Twee nieuwe Arbeidsmarkt Noord-bouwstenen goedgekeurd

Onlangs zijn twee nieuwe bouwstenen binnen het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord goedgekeurd. Het gaat om de bouwstenen ‘DIA – Digitalisierung, Innovation, Austausch’ en ‘SocialTransEnergy’. Het doel van DIA is om ondernemers in onze regio grensoverschrijdend met elkaar in verbinding te brengen. SocialTransEnergy onderzoekt op welke manier een afname van de  werkgelegenheid in de energiesector op een sociale manier opgevangen kan worden.

‘DIA – Digitalisierung, Innovation, Austausch’
Projectpartners Ondernemend Emmen en Wirtschaftsverband Emsland vertegenwoordigen zo’n 700 ondernemers die in de regio Emmen en het Duitse Emsland actief zijn. De partners willen hun ondernemersnetwerken grensoverschrijdend gaan inzetten. Zo kunnen de netwerken onder meer sneller en doeltreffender inspelen op de regionale vraag, producten en diensten ontwikkelen en andere partners betrekken bij de ontwikkeling van producten, aanbiedingen en innovaties van de ondernemers die in de twee netwerken vertegenwoordigd zijn.

meer lezen

Online leermodule ‘Technologie in de zorg’ start in juni

Nieuwe technologieën en digitalisering zijn ook in de zorg aan de orde van de dag. Op 14 juni 2021 gaat aan de Campus Lingen van de Hogeschool van Osnabrück daarom de online leermodule ‘Technologie in de zorg’ van start. Verpleeg- en zorgpersoneel uit het Emsland en de provincies Groningen en Drenthe kan aan de module, die grotendeels online gegeven wordt, deelnemen. 

 

Verpleeg- en zorgmedewerkers staan de laatste jaren voor grote uitdagingen. Het aantal ernstig zieke patiënten dat professionele zorg nodig heeft groeit snel en nieuwe technologieën en digitalisering zorgen ervoor dat zorgmedewerkers hun werk op een andere manier moeten uitvoeren. Enerzijds heeft het zorgpersoneel vaardigheden nodig om zich de nieuwe werkprocessen eigen te maken, anderzijds moet er kritisch naar de nieuwe mogelijkheden worden gekeken om ze optimaal te kunnen benutten.

meer lezen

24 maart: Moin! BUUR- en STREEKTAALMIDDAG (online)

Op woensdag 24 maart a.s. organiseren Nuffic, de Eems Dollard Regio en NHL Stenden Hogeschool een middag waarin buur- en streektaal in het onderwijs centraal staan. 

 

De middag staat in het teken van buur- en streektaal in het primair onderwijs. We gaan in op het belang en beleid van buur- en streektaalonderwijs, bespreken voorbeelden van projecten uit het noorden van Nederland en Duitsland en we bespreken subsidiemogelijkheden.  

De middag is gratis, maar meld je wel even aan. Het programma kun je hieronder downloaden.

 

meer lezen

Een wijde blik in het buurland vergroot kansen mbo-student

Internationalisering biedt zowel studenten als (hoge)scholen én de regio een flinke meerwaarde. Dat bevestigt recent onderzoek van Nuffic naar internationalisering bij mbo-scholen in de grensregio.

 

Nuffic is een organisatie die zich richt op internationalisering van het onderwijs. Een van de redenen waarom internationale activiteiten op scholen in de grensregio zo belangrijk zijn, is dat studenten daardoor met het buurland in contact komen. Het onderzoek van Nuffic bevestigt dat mbo-studenten daarmee ‘internationale competenties, zoals taalkennis van het Duits, een open of positieve houding ten aanzien van Duitsland, kennis van de beroepsuitoefening in Duitsland en meer generieke competenties zoals flexibiliteit, open-minded en nieuwsgierig zijn’ ontwikkelen. 

meer lezen

Innovatief door de coronacrisis: horecamedewerkers springen bij in de zorg

De zorgsector wordt in Nederland momenteel zwaar belast door de gevolgen van het coronavirus. Daar hebben de organisatoren van het project ‘Horeca helpt de Zorg’ wat op bedacht: horecamedewerkers, die momenteel zonder werk zitten, worden gedetacheerd om bij te springen in de zorg.

 

Tessa Rügner van onze bouwsteen ‘PraktiTrans’ sprak erover met Dette Schouten van ZorgpleinNoord, een grote vacaturewebsite voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tessa ontdekt in het gesprek waarom het project een win-winsituatie is voor zowel de zorg als de horeca en waarom juist horecamedewerkers zo geschikt zijn voor het werk in de zorg.

 

Projekt ‘Horeca helpt de Zorg’: meer informatie

ZorgpleinNoord: meer informatie

 

meer lezen

Grenzeloos advies: GrensInfoPunten kunnen na financiële toezegging tot eind 2023 door

Het staat zwart op wit: het werk van de GrensInfoPunten (GIP) kan de komende jaren worden voortgezet. En dat is goed nieuws voor de grensregio! Minister Birgit Honé ondertekende onlangs de financieringstoezegging van het Nedersaksische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. Daardoor kunnen de GrensInfoPunten hun werk in ieder geval tot en met 2023 voortzetten.

 

De GIP’s bieden veelzijdig en gratis advies aan burgers die in het buurland willen gaan werken, studeren, wonen of ondernemen. Burgers kunnen bij een GIP onder meer antwoord krijgen op hun vragen over pensioen, belastingen, sociale verzekeringen en uiteraard ook over de huidige situatie met het coronavirus in het buurland.

 

meer lezen

10 december: Bijeenkomst ‘Vroege Buurtaal!’ over digitale leermethodes

Deze digitale informatiebijeenkomst (10 december om 19.00 uur) van ‘Vroege Buurtaal!’ over het Digi+-project is vooral gericht op leraren en schoolhoofden die geïnteresseerd zijn in het introduceren van het Duits in hun lessen. Een introductie van de buurtaal kan bijvoorbeeld in de vorm van een digitale leeromgeving en in combinatie met reguliere schoolvakken zoals biologie en geschiedenis. U kunt zich hier aanmelden. Dat is belangrijk als u wilt deelnemen, want u ontvangt de link naar de bijeenkomst per e-mail. 

meer lezen

Vragen over werken in het buurland? Volg op 25 november de webinar ‘Wonen in Nederland, werken in Duitsland’

Woon je in Nederland, maar wil je gaan werken in Duitsland? En zit je met vragen over wat je wel en niet moet regelen? Volg dan op 25 november de webinar ‘Wonen in Nederland, werken in Duitsland’. Je kunt vooraf je vragen insturen!

 

De webinar wordt georganiseerd door de GrensInfoPunten. Bij het GrensInfoPunt in jouw regio kun je terecht met alle vragen over werken, studeren en wonen in het buurland. Woon je in Noord-Nederland? Dan staat het team van GrensInfoPunt Eems Dollard Regio klaar om jou te helpen!

 

 

meer lezen

Online leermodule ‘Technologie in de zorg’ van start in Lingen

Nieuwe technologieën en digitalisering zijn ook in de zorg aan de orde van de dag. Op 7 december gaat aan de Campus Lingen van de Hogeschool van Osnabrück daarom de leermodule ‘Technologie in de zorg’ van start. Verpleeg- en zorgpersoneel uit het Emsland en de provincies Groningen en Drenthe kunnen aan de module, die grotendeels online gegeven wordt, deelnemen. 

 

Verpleeg- en zorgmedewerkers staan de laatste jaren voor grote uitdagingen. Het aantal ernstig zieke patiënten dat professionele zorg nodig heeft groeit snel en nieuwe technologieën en digitalisering zorgen ervoor dat zorgmedewerkers hun werk op een andere manier moeten uitvoeren. Enerzijds heeft het zorgpersoneel vaardigheden nodig om zich de nieuwe werkprocessen eigen te maken, anderzijds moet er kritisch naar de nieuwe mogelijkheden worden gekeken om ze optimaal te kunnen benutten.

meer lezen

Duurzame vriendschappen vormen tastbaar resultaat van Arbeidsmarkt Noord-bouwsteen ‘Vroege Buurtaal!’

In het kader van 30 jaar INTERREG vertelt Lea Timmer van de Arbeidsmarkt Noord-bouwsteen ‘Vroege Buurtaal!’ over het voordeel om kinderen al vroeg kennis te laten maken met leeftijdsgenoten in het buurland. Volgens Lea is het met elkaar in contact brengen van kinderen uit Nederland en Duitsland een van de belangrijkste aspecten van Europese samenwerking. 

 

Waarom Vroege Buurtaal! zo’n belangrijke en leuke bouwsteen is en hoe Vroege Buurtaal! voor duurzame vriendschappen in de hele regio zorgt, lees je in dit interview op de website van INTERREG. 

 

Meer achtergrondinformatie over Vroege Buurtaal! vind je hier.

 

 

Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs

Van 11 september tot 10 oktober 2020 vindt de maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs plaats.
Elke woensdag, donderdag en vrijdag kun je webinars over vroeg vreemdetalenonderwijs, wereldburgerschap en meertaligheid volgen.
Iedereen kan zich hiervoor inschrijven, deelname is gratis.
 
Twee workshops gaan over Duits:
 
Op vrijdag 25 september om 16 uur verzorgt Trixie Holsgens van het Duitsland Instituut Amsterdam een webinar over de plaats van Duitsland in Europa en de plek van de Duitse taal in Nederland.
Op vrijdag 2 oktober om 16 uur doet Franzis Pranger-Wiese uit de doeken hoe zij de Duitse lessen op de basisscholen organiseert.

Arbeidsmarkt Noord tijdens coronacrisis springlevend op digitaal vlak 

Door het coronavirus is het al een tijdlang niet mogelijk om fysieke evenementen te organiseren in het kader van de projectbouwstenen van Arbeidsmarkt Noord. Bijeenkomsten kunnen niet doorgaan en mensen ontmoeten elkaar een stuk minder. Dat alles betekent echter niet dat de bouwstenen van Arbeidsmarkt Noord stilstaan. Integendeel: binnen de bouwstenen wordt nog altijd veel progressie geboekt op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Zo werd binnen de bouwsteen ‘PraktiTrans’ onlangs een digitale Job-Bus georganiseerd. Scholieren konden met een digitale tour op afstand kennismaken met bedrijven aan de andere kant van de grens. Ook andere bouwstenen bieden inmiddels digitale alternatieven aan. Daarnaast zullen nog diverse digitale evenementen georganiseerd worden.

Grenzeloos advies: GrensInfoPunten kunnen hun werk na financiële toezegging voortzetten

Goed nieuws voor de grensregio: het werk van de GrensInfoPunten (GIP) kan de komende jaren worden voortgezet. In onze regio is er een GIP bij de Eems Dollard Regio in Bad Nieuweschans. Grenspendelaars kunnen daar terecht voor gratis advies over werken, wonen en studeren in het buurland. Ook voor vragen over belastingen en sociale zekerheid zijn ze bij het GIP aan het juiste adres. 

 

Met de toezegging van financiële steun vanuit het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung kunnen de GIP’s hun werk in ieder geval tot 2023 voortzetten. In een eerder stadium hadden het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, de provincies Drenthe en Groningen en de Arbeidsmarktregio Drenthe hun steun al toegezegd. 

meer lezen

Digitale Job-Bus: Volgende halte Leer

De afgelopen jaren bezochten scholieren en studenten regelmatig bedrijven aan de andere kant van de grens om daar kennis op te doen. Voor bedrijven was dit een mooie mogelijkheid om eventuele toekomstige medewerkers te leren kennen. Helaas maakt de coronacrisis dit soort fysieke bezoeken, op dit moment, onmogelijk. PraktiTrans, een bouwsteen van het INTERREG-project “Arbeidsmarkt Noord” van de Eems Dollard Regio (EDR), heeft daar een oplossing voor bedacht.

Het project biedt nu een digitale tour aan waarmee scholieren kennis kunnen maken met de andere kant van de grens. PraktiTrans brengt studenten, werkzoekenden, bedrijven en instanties samen om informatie uit te wisselen en gezamenlijke aanknopingspunten te ontdekken. In tijden zonder corona is dit meermaals succesvol gebleken met de inzet van de zogeheten “Job-Bussen”.

"Deze zijn nu vervangen door een digitaal alternatief. De digitale tour biedt de mogelijkheid voor studenten om op laagdrempelige wijze kennis te maken met het buurland. Wij bieden basiskennis met betrekking tot de cultuur van het buurland en maken een eenvoudige inkijk in hun bedrijfswereld mogelijk, waarbij het aanbod afgestemd wordt op het onderwijsniveau. Virtueel betreden wij, gezamenlijk met de scholieren/studenten, verschillende bedrijven. Ook een Skype-gesprek met een ondernemer, of een video-rondleiding door het bedrijf, behoren tot de mogelijkheden.”, aldus de toelichting van Caroline Wille van PraktiTrans. Een actueel voorbeeld is het bezoek van een groep scholieren van het Noorderpoort College aan Werbeagentur André Wilms und EMT in Leer. Naast een presentatie werd er een virtuele rondleiding gegeven door het bedrijf en hielden de scholieren een interview met André Wilms en Thomas Pleiter die beide ondernemer zijn (zie video).

Heeft u interesse om deel te nemen met uw scholieren/studenten? Daarvoor hebben wij het volgende nodig:

- Gewenste datum

- Uw adres

- Aantal deelnemende scholieren/studenten

- Aantal deelnemende leerkrachten/docenten

- Beroepsoriëntatie / jaar of gemiddelde leeftijd deelnemers

- Wensen voor een specifieke branche / bedrijfsrichting

Contactpersonen PraktiTrans:

Caroline Wille

Deutsch-niederländischer Arbeitsmarkt / Duits-Nederlandse arbeidsmarkt

wille@emsachse.de

Tel.: +49 (0) 4961 940998-41

Tessa Gilbert

Deutsch-niederländischer Arbeitsmarkt / Duits-Nederlandse arbeidsmarkt

gilbert@emsachse.de

Tel.: +49 (0) 4961 940998-17

meer lezen

Train je Duits online met vele gratis cursussen

Worstel jij weleens met de Duitse taal? Daar kun je iets aan doen! Op veel websites worden gratis taallessen en taaloefeningen aangeboden. Zo heb je lessen van Hallo Deutschschule, de Deutsche Akademie en lessen van het Goethe Institut.

 

Een overzicht van alle aanbieders kun je hieronder downloaden.

meer lezen

Volg webinars over ‘vroege buurtaal’ tijdens Maand van Taal en Wereldburgerschap

Van 11 september tot 10 oktober organiseert Nuffic de Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs. Tijdens deze maand kun je verschillende webinars binnen het thema ‘taal’ volgen. Op 11 september vindt de kick-off plaats. 

 

Gedurende de Maand van de Taal en Wereldburgerschap kun je elke woensdagmiddag en donderdagavond webinars volgen over vroeg vreemdetalenonderwijs, wereldburgerschap en meertaligheid.

 

meer lezen

 Kennismaken met het buurland kan nu ook digitaal

In deze tijden van corona is het lastig om je vrij in de grensregio te bewegen. Daar heeft het INTERREG-project PraktiTrans, dat onderdeel is van Arbeidsmarkt Noord, iets op bedacht. Het project biedt nu een digitale tour aan, waarmee scholieren eenvoudig een blik over de grens kunnen werpen.

meer lezen

Grens blijft open voor grenspendelaars

Bij het GrensInfoPunt Eems Dollard Regio krijgen we de afgelopen tijd veel vragen of de grens open blijft in verband met het coronavirus. Wij scheppen voor u graag duidelijkheid: voor grenspendelaars blijft de grens gewoon open.

 

Grenspendelaars zijn mensen die dagelijks voor hun werk naar het buurland reizen. Zij zullen daarin niet beperkt worden. Ook de quarantaineregel voor Duitsers die in Nederland zijn geweest, is op grenspendelaars niet van toepassing.

meer lezen

Wonen of werken in het buurland: GrensInfoPunt helpt u graag

Het Algemeen Dagblad besteedde onlangs uitgebreid aandacht aan wonen in het buurland en de manier waarop de GrensInfoPunten daarbij kunnen helpen. Volgens de krant nemen steeds meer Nederlanders vanwege de hoge huizenprijzen in Nederland een kijkje over de grens.

meer lezen

GrensInfoPunten vragen om concrete oplossing voor zelfstandig ondernemer in grensregio

GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) heeft de Tweede Kamer om duidelijkheid gevraagd hoe zelfstandige ondernemers in de grensregio’s financieel gesteund kunnen worden tijdens de coronacrisis. Een thema dat bij alle GrensInfoPunten veel vragen oproept. Momenteel is onduidelijk hoe ZZP’ers, die in het buurland wonen, ondersteuning kunnen krijgen.

 

meer lezen

Coronavirus en grenspendelaar: Aanbevelingen, beperkingen, waarschuwingen

Aanbevelingen, beperkingen, waarschuwingen – elke dag horen en lezen we over het coronavirus. Maar wat betekent de huidige situatie voor grenspendelaars in de Eems Dollard Regio? Lees er hier alles over.

GIP EDR staat ook tijdens de coronacrisis voor u klaar

GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) heeft de afgelopen weken veel vragen van grensarbeiders en ondernemers in de regio ontvangen over de impact van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen op hun situatie. Ook tijdens deze crisis staat GIP EDR uiteraard voor u klaar.

 

Heeft u een vraag? Stel die dan via het klantcontactformulier (klik hier). Onze adviseurs nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

meer lezen

Interactieve workshop “Haal het meeste uit het Grensdataportal” verplaatst

Interactieve workshop “Haal het meeste uit het Grensdataportal” verplaatst:

 

Helaas hebben we moeten besluiten om de workshop naar een andere datum te verplaatsen. Verschillende deelnemers gaven aan dat ze niet mogen, willen of kunnen deelnemen in verband met het Corona-virus. Aangezien de workshop erop gericht is zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen, wordt de workshop verplaatst, zodat we later in het jaar deze mogelijkheid alsnog in onze regio kunnen aanbieden. Zodra een nieuwe datum bekend is, zullen we u hierover informeren.

 

Bedankt voor uw interesse in de workshop. De vele aanmeldingen laten zien dat het “Grensdataportal” een waardevol instrument kan zijn dat belangrijke informatie biedt voor onze regio.

25 maart: Informatiedag Hochschule Emden/Leer in Emden

Emden – De Hochschule Emden/Leer nodigt aankomende studenten uit voor een informatiedag op woensdag 25 maart. Scholieren, werkenden die een studie willen gaan volgen en studenten die twijfelen aan de gekozen studierichting zijn van harte welkom op deze dag. Ouders mogen uiteraard meekomen.

Van 9.30 tot 16.00 uur worden op de campus in Emden presentaties gegeven over de huidige studieprogramma’s, studiefinanciering, semesters in het buitenland en carrièremogelijkheden. Het is ook mogelijk om vragen te stellen aan docenten, onderzoekers en studenten van de hogeschool. Ten slotte kunnen bezoekers zich door studenten laten rondleiden over het campusterrein.

 

meer lezen

Interactieve workshop: Haal het meeste uit het ‘Grensdataportaal’!

Feiten en cijfers over de situatie in de grensregio zijn onmisbaar voor succesvol internationaal beleid. Vanaf nu kunt u daarvoor gebruikmaken van een nieuw internetportaal met data uit de hele grensregio!

Tijdens de ‘workshop Grensdataportaal’ leert u dit portaal te gebruiken. U ervaart welke statistische gegevens u op het portaal kunt vinden, hoe u deze data uit het systeem haalt en hoe u de data kunt inzetten.

 

U kunt zich hieronder aanmelden voor de gratis workshop.

meer lezen

EmigratieBeurs Houten op 8 en 9 februari: GrensInfoPunt aanwezig met informatie

Op 8 en 9 februari vindt in Houten de 24e editie van de EmigratieBeurs plaats. Deze is door zijn brede opzet en persoonlijke karakter geschikt voor iedere aankomende emigrant, expat, student, werkzoekende, ondernemer, pensionado of andere landverhuizer. Ruim 200 binnen- en buitenlandse exposanten zijn te vinden op de beurs en er is een uitgebreid programma met presentaties. 

meer lezen

RUG-studenten presenteren resultaten grensoverschrijdend onderzoek

Bijna 200 studenten Economische Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen presenteerden onlangs de resultaten van hun onderzoek naar vestigingsomstandigheden in de Nederlands-Duitse grensregio. Het grensoverschrijdende onderzoek vond plaats in het kader van het project ‘Grenzenlo(o)s Talent!’, een bouwsteen van het project ‘Arbeidsmarkt Noord’. 

meer lezen

Fijne feestdagen!

meer lezen

Mbo-studenten krijgen stagevoorlichting over de grens

Onlangs waren IT-studenten van het Noorderpoort uit Winschoten op bezoek bij een aantal bedrijven uit het Software-Netzwerk Leer. Met de ‘Job-Bus’ werden verschillende bedrijven in Leer en omgeving bezocht. 

 

De studenten waren te gast bij HR4You in Timmel en bij Orgadata en S&F Datentechnik in Leer. De studenten deden een indruk op van de verschillende bedrijven en ze werden voorgelicht over de mogelijkheden om een stage in Duitsland te volgen. Zowel HR4You als Orgadata en S&F Datentechnik bieden stageplaatsen voor IT-studenten aan.

meer lezen

Grensoverschrijdende statistieken vanaf heden online beschikbaar

Feiten en cijfers over de situatie in de grensregio zijn onmisbaar om succesvol grensoverschrijdend beleid te kunnen voeren. Vanaf nu kan daarvoor gebruik worden gemaakt van een nieuw internetportaal dat gevuld wordt met data uit de hele grensregio!

meer lezen

Regio en Rijk tekenen samen voor toekomstige financiering GrensInfoPunt

Foto: Ministerie SZW/Ger Loeffen
Foto: Ministerie SZW/Ger Loeffen

NIJMEGEN – Tijdens een bijzondere bijeenkomst in Nijmegen hebben verschillende regionale partijen en de Nederlandse regering onlangs het ‘Convenant financiering GrensInfoPunt EDR (GIP EDR)’ ondertekend. ‘We zijn blij en dankbaar dat met deze financiering het GIP EDR ook in de toekomst ‘grenspendelaars’ kan blijven adviseren over allerlei zaken die met wonen, werken, ondernemen, studeren of stage lopen in het buurland te maken hebben’, aldus Michiel Malewicz van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord.

meer lezen

Een bijzondere leerbeleving in Klooster Ter Apel

TER APEL – De netwerkbijeenkomst van het project ‘Vroege Buurtaal!’ vond onlangs op een bijzondere locatie plaats. De deelnemers waren te gast bij Klooster Ter Apel. Dit klooster uit de 15e eeuw is niet alleen een prachtig gebouw, maar ook een interessante leeromgeving voor scholieren.

meer lezen

Studenten Hochschule Emden/Leer en Hanzehogeschool Groningen op Promotiedagen in gesprek over noordelijke arbeidsmarkt

GRONINGEN - Op dinsdag 5 en woensdag 6 november vonden de Promotiedagen plaats in Groningen. Aan dit evenement doen meer dan 600 bedrijven mee, zowel uit Duitsland als Nederland. Voor het project Grenzenlo(o)s Talent, bouwsteen van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord, kwamen twaalf studenten van de Hochschule Emden/Leer en drie studenten van de Hanzehogeschool Groningen naar de Promotiedagen.

meer lezen

Veel meer dan astronomie!

Veel meer dan astronomie! Astron in Dwingeloo is op vele gebieden actief en maakt niet alleen met zijn grote radiotelescoop indruk. Dat ervaarden ook de leden van de arbeidsgroep van het INTERREG-project ‘Arbeidsmarkt Noord’, die onlangs bij Astron op bezoek waren.

De ‘Open Science Hub’, die Astron dit jaar opende, was een echte belevenis. De Open Science Hub moet wetenschap en astronomie tastbaar maken. Ook voor andere thema’s zullen Open Science Hubs gecreëerd worden, waarin leerlingen en studenten met elkaar kunnen samenwerken.

Met dit fotoverslag blikken we terug op ons interessante bezoek aan Astron:

meer lezen

HIER begint jouw regio: Ontdek welke internationale ervaring in jouw regio mogelijk is

Ontdek welke internationale ervaring in jouw regio mogelijk is. Met de bouwstenen van Arbeidsmarkt Noord is “internationaal heel dichtbij”. Tijdens de Promotiedagen bieden we je bij onze ‘Arbeidsmarkt Noord-stand’ op het No(o)rd-Plein DIT PROGRAMMA aan!

Gratis toegangskaarten aanvragen

Meer informatie over de Promotiedagen: 
www.promotiedagen.nl


meer lezen

Toelichting A1-verklaring in Duitsland bij dienstreizen naar Nederland

Sinds januari 2019 kan een A1-verklaring in Duitsland elektronisch aangevraagd worden bij detachering en (tijdelijk) werken in een ander EU-land.

A1-verklaring Europees geregeld

In het geval van grensoverschrijdende werksituaties binnen de EU wordt in de Europese Verordening 883/2004 geregeld welk land verantwoordelijk is voor de sociale zekerheid.

Doel A1-verklaring

De A1-verklaring bewijst in welk land een werknemer en/ of zelfstandige sociaal verzekerd is zodra deze (tijdelijk) werkzaam is in een ander EU/ EER-land.

 

meer lezen

Informatiebijeenkomsten Bureau voor Duitse Zaken

Bureau voor Duitse Zaken organiseert ook dit najaar weer informatiebijeenkomsten voor werkgevers en intermediairs.

meer lezen

Werkgroep onder de indruk van mogelijkheden Campus Winschoten

De werkgroep van het INTERREG-project “Arbeidsmarkt Noord” was onlangs te gast bij de Campus Winschoten. De campus is een gezamenlijke onderwijsinstelling van het Dollard College, Noorderpoort en Terra waar scholieren praktijkervaring kunnen opdoen. De werkgroepleden waren zeer onder de indruk van de vele mogelijkheden die de campus aan de scholieren biedt. Zo is er, onder andere, een autowerkplaats waar reparaties geoefend kunnen worden en ook een eigen simulatieziekenhuis waar studenten verpleegkunde worden voorbereid op hun carrière in de praktijk. “Daarnaast biedt de Campus Winschoten veel aanknopingspunten om samen te werken met studenten en onderwijspartners uit Duitsland”, aldus Michiel Malewicz, de projectmanager van Arbeidsmarkt Noord.

 

Inmiddels is de nieuwe projectfase binnen Arbeidsmarkt Noord van start gegaan. DIGI+ is één van de nieuwe bouwstenen binnen het project. Het doel van DIGI+ is om een tweetalige digitale leermethode te ontwikkelen voor natuurwetenschappelijke vakken en geschiedenis in het Duits en Nederlands.

 

Het project “Arbeidsmarkt Noord” wordt ondersteund in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Cofinanciers van het project zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsook de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

 

Vroege Buurtaal! presenteert Navigator Vroege Buurtaal!

Eske Kadijk (EDR), Michiel Malewicz (EDR), Gerald Sap (burgemeester Bunde), Floor Haanstra (Nuffic), Lea Timmer (EDR), Hellmuth van Berlo (Nederlandse Taalunie) en Peter Geerdink (EDR) met de Navigator Vroege Buurtaal!
Eske Kadijk (EDR), Michiel Malewicz (EDR), Gerald Sap (burgemeester Bunde), Floor Haanstra (Nuffic), Lea Timmer (EDR), Hellmuth van Berlo (Nederlandse Taalunie) en Peter Geerdink (EDR) met de Navigator Vroege Buurtaal!

BUNDE – De informatie- en netwerkbijeenkomst van ‘Vroege Buurtaal!’ – onderdeel van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord – was onlangs het podium voor mensen die interesse hebben in schoolpartnerschappen en de taal van het buurland. Ongeveer dertig deelnemers lieten zich in de Dorfgemeinschaftsanlage in Bunde over Vroege Buurtaal! informeren en wisselden in verschillende tafelgesprekken met elkaar van gedachten over het spreken van de buurtaal. Hoogtepunt van de avond was de presentatie van de gloednieuwe ‘Navigator Vroege Buurtaal!’

meer lezen

Goedkeuring voor Vroege Buurtaal! en Grenzelo(o)s Talent!

De Adviesraad van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord keurde onlangs twee bouwstenen goed. Het gaat om het nieuwe project ‘Grenzenlo(o)s Talent!’ en het vervolg van het project ‘Vroege Buurtaal!’

Het doel van Grenzenlo(o)s Talent! is om werkgevers, werkzoekenden, studenten, docenten en onderzoekers in de regio bij elkaar te brengen. Momenteel hebben zij weinig kennis over de mogelijkheden en kansen in het buurland. Het is van groot belang om talenten in onze regio te houden, aangezien in het gebied van de Eems-Dollard-regio sprake is van een demografische transitie (vergrijzing). Daarnaast trekken jongeren vaak naar een andere regio. Door deze groep op de mogelijkheden in de gehele regio te wijzen, is de kans groter dat ze hun talenten in de regio gaan of blijven inzetten.

meer lezen

Heeft u een vraag of een aanbod voor Arbeidsmarkt Noord?

De vertegenwoordigers van verscheidene bouwstenen binnen Arbeidsmarkt Noord presenteerden hun initiatief onlangs tijdens Marktplaats Arbeidsmarkt Noord. Bezoekers van de marktplaats konden tijdens dit interactieve evenement informatie over de initiatieven inwinnen, maar ze hadden ook de mogelijkheid om zelf ideeën in te brengen.

meer lezen

Expeditie toptalent biedt interessante kansen voor Duitse (en Nederlandse) studenten

De regio Zuidoost-Groningen kent verrassend veel innovatieve bedrijven in verschillende sectoren. Tegelijkertijd zijn veel (internationale) studenten op zoek naar een ervaring die meer uitdaging en voldoening geeft dan de gemiddelde stage. Het project ‘Expeditie Toptalent’ heeft als missie om deze twee partijen samen te brengen. 

meer lezen

‘Regionale werkgevers hebben behoefte aan grensoverschrijdende stages’

WINSCHOTEN - Platform31, een landelijke kennis- en netwerkorganisatie op het gebied van stad en regio, publiceerde onlangs de resultaten van een onderzoek naar de behoefte aan grensoverschrijdende stages en afstudeeropdrachten. Dat onderzoek werd in november 2018 door studenten van de Hanzehogeschool Groningen en de Hochschule Emden-Leer uitgevoerd tijdens de Promotiedagen, een bedrijvenbeurs die ieder jaar in Groningen plaatsvindt.

meer lezen

Studie over Nederlands-Duitse start-upscene levert interessante resultaten op

Dr. Diederich Bakker overhandigt Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van de gemeente Oldambt, het eerste exemplaar van het onderzoeksverslag.
Dr. Diederich Bakker overhandigt Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van de gemeente Oldambt, het eerste exemplaar van het onderzoeksverslag.

GRONINGEN - Dr. Diederich Bakker, lector aan de ‘International Business School’ van de Hanzehogeschool in Groningen, presenteerde onlangs bij het evenement ‘Marktplaats Arbeidsmarkt Noord’ voor het eerst de resultaten van een studie over de grensoverschrijdende start-upscene in de provincie Groningen en Noord-Duitsland.

Tijdens Marktplaats Arbeidsmarkt Noord in Bad Nieuweschans vertelde Bakker aan de 120 deelnemers dat de Hanzehogeschool intensief bij het INTERREG-project ‘Arbeidsmarkt Noord’ betrokken is. Het doel van Arbeidsmarkt Noord is om een gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarkt in het gebied van de Eems Dollard Regio (EDR) te creëren.

meer lezen

Arbeidsmarkt Noord: ‘Indrukwekkend hoe partners in de regio samenwerken’

De bezoekers van de marktplaats konden ook zelf meedoen aan activiteiten.
De bezoekers van de marktplaats konden ook zelf meedoen aan activiteiten.

BAD NIEUWESCHANS – Er zijn al grote stappen richting een gemeenschappelijk Nederlands-Duitse arbeidsmarkt in de noordelijke grensregio gezet. Het evenement ‘Marktplaats Arbeidsmarkt Noord’ bevestigde dat beeld. Ruim 120 bezoekers lieten zich op de marktplaats informeren en inspireren. Het evenement was voor de bezoekers een echte ervaring, omdat de initiatieven binnen het INTERREG-project ‘Arbeidsmarkt Noord’ zich op creatieve wijze presenteerden aan het publiek.

meer lezen

Mbo-studenten verkennen hun kans over de grens

v.l.n.r.: Jeannine Boomker (adviseur GIP EDR), Mike Ponit (student IBS) en Jaap de Boer (docent Duits ROC Noorderpoort) kijken terug op een geslaagd evenement.
v.l.n.r.: Jeannine Boomker (adviseur GIP EDR), Mike Ponit (student IBS) en Jaap de Boer (docent Duits ROC Noorderpoort) kijken terug op een geslaagd evenement.

Groningen - Op 26 maart jl. was GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) te gast bij de opleiding International Business Studies (IBS) van ROC Noorderpoort in Groningen. Daar stond de tweede editie van het evenement Suit Up! in het teken van (internationaal) ondernemerschap. Het evenement had als doel de samenwerking tussen lokale organisaties en bedrijven en ROC Noorderpoort op een positieve manier onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd de eerstejaars studenten te inspireren om meer uit hun opleiding en zichzelf te halen.

meer lezen

Nederlandse studentes Verpleegkunde doen ervaring op in Klinikum Leer

LEER – Zes Nederlandse studentes Verpleegkunde zijn in het Klinikum Leer gestart met een stage van twintig weken. 

De studentes gaan elk in totaal 720 uur aan de slag in het Oost-Friese ziekenhuis. Elke week besteden ze daarvan vier uur aan het maken van projectopdrachten. Dorothea Hentschel, coördinator verplegingsonderwijs en -ontwikkeling van het ziekenhuis in Leer, is enthousiast over de stage: ‘We hebben hier goede ervaringen met studenten uit Nederland.’ Het uitwisselen van Nederlandse en Duitse studenten Verpleegkunde is onderdeel van het initiatief ‘Sorgen für, sorgen dass’ binnen het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord van de Eems Dollard Regio (EDR).


Mond-tot-mondreclame

De zes stagiaires die in Leer aan de slag gaan, studeren bij het Alfa-college in Groningen en het Noorderpoort in Assen. Dorothea Hentschel weet hoe de studentes in Leer terecht zijn gekomen: ‘Nederlandse studentes die eerder bij ons stageliepen, vertellen hun studiegenoten over hun positieve ervaringen in Duitsland. Mond-tot-mondreclame is de beste reclame voor onze uitwisselingen.’ Nederlandse studenten komen al vanaf 2016 naar het ziekenhuis in Leer. Ze zijn meestal ongeveer twintig jaar oud.

 

meer lezen

Marktplaats Arbeidsmarkt Noord met vele regionale ingrediënten voor een gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarkt!

In de afgelopen jaren hebben vele partners uit de regio binnen het project Arbeidsmarkt Noord gewerkt aan een gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarkt. Met interactieve presentaties en voorbeelden uit de praktijk wordt teruggeblikt op succesvolle initiatieven vanuit Arbeidsmarkt Noord. Op basis van de successen en ervaringen tot nu toe zal naar de toekomst van Arbeidsmarkt Noord gekeken worden.

Het terugblikken en vooruitkijken vindt plaats tijdens ons evenement ‘Marktplaats Arbeidsmarkt Noord’ op 3 april 2019 in LocLoods 1877 in Bad Nieuweschans. Dit evenement is een marktplaats met vele regionale ingrediënten voor een gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarkt!

We verheugen ons op uw bezoek! Ervaar de mogelijkheden van de markt en ontmoet nieuwe samenwerkingspartners, ondernemers en andere geïnteresseerde deelnemers om samen vorm te geven aan de toekomst van een gemeenschappelijke opleidings- en arbeidsmarkt.

Meer info en aanmelding

De sprong maken naar bedrijven in het buitenland met ondersteuning vanuit het INTERREG-project “Arbeidsmarkt Noord”

In het Duitse Leer en Timmel ging alweer de derde uitwisseling van Nederlands-Duitse IT-studenten van start. Zes Nederlandse IT-studenten van het Noorderpoort uit Winschoten beginnen met hun stage bij Orgadata AG in Leer. Andere studenten gaan aan de slag bij HR4You AG in Timmel. De studenten lopen deze verplichte stage in Duitsland tot en met juni 2019. Beide ondernemingen bieden de scholieren, indien zij succesvol hun stage volbrengen, een voltijdscontract aan. Daarnaast is er een uitbreiding van de samenwerkingsprojecten op het gebied van studie- en stage-uitwisselingen te melden. Op dit moment volgen twee studenten van de Hanzehogeschool in Groningen een buitenlandsemester in Leer en omgeving. Vanaf het voorjaar is het de bedoeling dat meer Nederlandse studenten hun afstudeerscripties in Duitse bedrijven schrijven. Deze uitwisselingen vanuit het project zijn dus ook zeker van toegevoegde waarde voor regionale ondernemingen.

meer lezen

Verpleegkundige spreekt in deze video over zijn ervaringen met de studenten en de daaraan gekoppelde grensoverschrijdende samenwerking.

meer lezen

Duitse scholieren maakten kennis met detailhandels in Winschoten

Acht scholieren van de beroepsopleiding economie aan de BBS 1 in het Duitse Leer maakten kennis met vier detailhandels in Winschoten onder begeleiding van hun docenten, vertegenwoordigers van de Gemeente Oldambt en de Landkreis Leer. Deze grensoverschrijdende kennismakingen worden georganiseerd in het kader van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord en komen tot stand door een nauwe samenwerking tussen zowel de Landkreis Leer als de BBS 1 in Leer. Deze uitgebreide kennismaking met het Nederlandse bedrijfsleven is ook direct zinvol; de scholieren beginnen namelijk begin maart aan een vierweekse stage in Nederland. Voor deze stage kan gekozen worden uit een breed aanbod van bedrijven, voorbeelden daarvan zijn tuincentra, kledingwinkels maar ook gameshops. Ook was er aandacht voor de Nederlandse “winkelcultuur” bij de deelnemende bedrijven (Intratuin, Welkoop, Game Shop Winschoten en House of Sodom).

 

meer lezen

SAVE THE DATE: Marktplaats Arbeidsmarkt Noord is dé marktplaats met regionale ingrediënten voor één onderwijs- en arbeidsmarktregio

Beste partners en deelnemers van Arbeidsmarkt Noord,

 

Jullie zijn direct of indirect betrokken om samen met ons één onderwijs- en arbeidsmarktregio te realiseren. De afgelopen jaren hebben we veel bereikt én geleerd! Een goede reden om hierbij stil te staan en het vervolgproject van Arbeidsmarkt Noord samen verder vorm te geven.

 

Op 3 april a.s. laten we tijdens Marktplaats Arbeidsmarkt Noord onze resultaten uit de praktijk zien én kijken we vooruit naar wat we de komende jaren willen realiseren. Marktplaats Arbeidsmarkt Noord is dé marktplaats met regionale ingrediënten voor één onderwijs- en arbeidsmarktregio.

 

meer lezen

Bootconferentie voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs, andere lesgevers en schooldirecteuren: Nu gratis aanmelden!

Wil je meer weten over buurtalen, internationalisering en burgerschap en hoe je dit kunt implementeren op je school? Vaar dan met ons mee op de Dag van de Duitse taal. Nuffic organiseert op 26 maart een Bootconferentie. Het thema van de conferentie is Praktisch D/NL? Ja, bitte! Floor Haanstra & Riet Steffann van het Kenniscentrum Buurtalen van Nuffic nodigen je hiervoor van harte uit. In samenwerking met verschillende partijen hebben ze een programma samengesteld dat vooral praktische handvatten biedt aan degenen die buurtaalonderwijs geven.

Er is naast de workshops en een inspirerend (werk)bezoek aan Emmerich volop ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen van praktijkverhalen. Neem je paspoort mee want we gaan de grens twee keer over!

Omdat buurtaalonderwijs niet in het curriculum zit, is deze dag gratis toegankelijk. De conferentie richt zich op leraren in het basis- en voortgezet onderwijs, andere lesgevers en schooldirecteuren. 

Daarnaast is tijd voor ontmoeting en uitwisseling van praktijkverhalen met de aanwezige leerkrachten uit zowel Nederland als Duitsland. Lees meer of meld je direct aan via onderstaande link:

https://www.nuffic.nl/agenda/buurtaal-voor-allemaal-nachbarsprache-fur-alle/

“Zorgen voor…, zorgen dat…” te gast in Norden: focus op plannen voor de toekomst

In de Cornerus-Schule in het Duitse Norden vindt deze middag een event plaats van het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject “Sorgen für, sorgen dass” (SFSD). Het project maakt deel uit van het INTERREG-project Arbeid(t)smarkt No(o)rd. SFSD zet zich in voor de samenwerking tussen opleidingsinstellingen, netwerken en werkgevers in de ouderen- en ziekenzorg om zo stagiaires een stageplaats te bezorgen en praktijkervaring op te laten doen. In het kader van de bijeenkomst van vandaag worden verschillende thema’s besproken om zo ook de toekomstige richting van het project voor de volgende projectfase te bepalen. Een voortzetting van het huidige project is namelijk zojuist goedgekeurd.

Tijdens de volgende projectfase worden (zorg)studenten nog intensiever begeleid. Mogelijkerwijs via de ontwikkelde app practico.eu, die op dit moment in het Noorden met hulp van zorgstudenten geëvalueerd wordt. Daarnaast wordt over de mogelijkheden gesproken om het werk van verplegers in spé inzichtelijker en tastbaarder te maken. Daarbij kunnen bijvoorbeeld videoblogs uitkomst bieden, waarbij de studenten zelf over hun ervaringen kunnen berichten.

meer lezen

EmigratieBeurs Houten op 9 en 10 februari: GrensInfoPunt aanwezig met informatie

Op 9 en 10 februari vindt in Houten de 23e editie van de EmigratieBeurs plaats. Deze is door zijn brede opzet en persoonlijke karakter geschikt voor iedere aankomende emigrant, expat, student, werkzoekende, ondernemer, pensionado of andere landverhuizer. Ruim 200 binnen- en buitenlandse exposanten zijn te vinden op de beurs en er is een uitgebreid programma met presentaties. 

Ook het GrensInfoPunt is aanwezig met informatie voor hen die naar Duitsland willen emigreren. Want steeds meer Nederlanders kijken bij hun zoektocht naar een huis ook over de grens. En dat is niet gek: bij onze oosterburen krijg je vaak meer waar voor je geld, is het woongenot volgens velen hoger en de sociale leefomgeving beter. Maar waar moet u op letten bij een emigratie naar Duitsland? Hoe zit het met de zorgverzekering en het pensioen? Hoe vindt u in Duitsland een baan? En wat zijn de belangrijkste culturele verschillen? Dat zijn vragen waarop de vijf GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens een antwoord hebben. Zij staan voor u klaar met gratis, onafhankelijk advies op maat over wonen en werken in Duitsland. De GrensInfoPunten organiseren regelmatig grote, openbare spreekuren waar alle relevante instanties aanwezig zijn. Ook kunt u een afspraak voor een persoonlijk gesprek maken.

Het GrensInfoPunt mag een aantal toegangskaarten voor de EmigratieBeurs weggeven. Heeft u hier interesse in? Stuur dan een mailtje naar gip@edr.eu

„Arbeidsmarkt Noord“ wordt voortgezet! Ook positief nieuws voor GrensInfoPunt EDR

Het project “Arbeidsmarkt Noord” wordt voortgezet. De stuurgroep van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland keurde in Driland dit vervolgproject goed. Opnieuw staat de ontwikkeling van een grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt centraal. Net zoals in de eerste projectfase wordt samengewerkt met meerdere ‘projectbouwstenen’ die samenwerken op verschillende themagebieden. „Met het „Arbeidsmarkt Noord“ project hebben wij al veel bereikt en een netwerk op weg geholpen, dat grensoverschrijdend hindernissen kan wegnemen en voor veel mensen nieuwe kansen creëert op de onderwijs- en arbeidsmarkt”, aldus Ilona Heijen. Wederom nemen talrijke partijen uit onderwijs- en arbeidsmarktbereik uit de grensregio deel aan het project. Lead partner van het project is de Eems Dollard Regio (EDR). Het gezamenlijke investeringsvolume bedraagt rond de 4.3 miljoen euro. De omzetting van het project wordt mogelijk gemaakt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland en wordt ondersteund met middelen vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), alsmede de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, het Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Eén van de projectbouwstenen in Arbeidsmarkt Noord is opnieuw GrensInfoPunt EDR (GIP EDR) tot 2020. GIP EDR blijft voortbestaan na 2020 en wordt dan, onder andere, met financiële ondersteuning vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsook de provincies Groningen en Drenthe mogelijk gemaakt. “Het precieze financieringsmodel van GIP EDR na 2020 wordt tijdens de komende projectfase nog verder met de regionale Nederlandse en Duitse partners uitgewerkt en geconcretiseerd”, zo besluit Michiel Malewicz, projectmanager van “Arbeidsmarkt Noord”.   

Project “Zorgen voor..., zorgen dat...” keek terug op succesvolle projectperiode

Tijdens het symposium van het project “Zorgen voor..., zorgen dat…” werden de resultaten en ervaringen van de afgelopen drie jaar interactief gedeeld.

De focus van het project ligt op de samenwerking tussen opleidingen, stage- en werkzoekenden op het gebied van zorgverlening. Diverse scholen en zorginstellingen zijn hierbij betrokken.

Het project „Zorgen voor..., zorgen dat…“ is een bouwsteen van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord.

Onder begeleiding van Tommie Niessen, verpleegkundige én blogger/vlogger, gingen de studenten samen aan de slag met het maken van een blog of vlog over hun werk, opleiding of stage in de zorg.

meer lezen

Grenzeloos inzetbaar in de zorg: Symposium in Assen

Tommie Niessen
Tommie Niessen

Symposium "Sorgen für..., sorgen dass...": Grenzeloos inzetbaar in de zorg
Wanneer: maandag 3 december 2018
Tijdstip: 13:30 – 17:00 uur (inloop 13:00 uur)
Waar: Provinciehuis Drenthe (Westerbrink 1, 9405 BJ Assen)


Tijdens het symposium van het INTERREG-VA project “Sorgen für, sorgen dass” op 3 december 2018 worden de uitkomsten en ervaringen van de afgelopen drie jaar interactief gedeeld.
Dr. prof. Rafael Wittek, hoogleraar Sociologie, deelt als keynote speaker de laatste inzichten rondom duurzame samenwerking in netwerken en sociale netwerkdynamiek. Daarna volgen twee workshoprondes waarbij we ingaan op huidige ontwikkelingen in het zorglandschap in Nederland en Duitsland. Wat betekent dit voor (grensverleggende) arbeidsmarkt en onderwijs? Wat maakt het werk in de grensregio en in de zorg aantrekkelijk?Parallel aan de workshoprondes gaan studenten actief aan de slag in een student battle met Tommie Niessen, verpleegkundige en blogger/vlogger!

meer lezen

Presentatie onderzoeksresultaten “Start-up ecosystemen” Eems Dollard Regio

Startups in Noord Nederland en Noordwest Duitsland zijn booming. Wat zijn de succesfactoren en welke impact en betekenis heeft deze branche voor de werkgelegenheid en de EDR als geheel? Welke mogelijkheden zijn er voor samenwerking tussen startupscene in Noord Nederland en het Weser-Ems gebied?
Om antwoord te geven op deze vragen, is er onderzoek gedaan naar de startupscene in de EDR. Tijdens een symposium in Emden op 29 november worden de uitkomsten van dit gezamenlijke INTERREG project genaamd “startup perspectieven” van de Hanze University Groningen en de Hochschule Emden/Leer naar de startupscene in de EDR gepresenteerd. “Startup perspectieven” is een van de bouwstenen van Arbeidsmarkt Noord en wordt mogelijk gemaakt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland
Meer informatie over het evenement alsmede over de aanmelding vindt u in dit document.

Stel uw eigen menu samen bij de stand van Arbeidsmarkt Noord tijdens de Promotiedagen in Groningen

 

Met trots presenteren we ons Promotiedagen-menu waarbij we samenwerken met (regionale) partners. We presenteren een keur aan ingrediënten uit de praktijk die helpen bij uw stap in het buurland. Van een voorproefje over de eerste onderzoeksresultaten van de betekenis van de Startup Scene binnen de EDR tot ervaringen van zorgstudenten en techniek in de zorg tot samenwerking met talent en MKB vanuit de Innovatiewerkplaats in Winschoten. 

meer lezen

Ontmoet in één dag het noordelijk bedrijfsleven

Het noorden kent vele interessante bedrijven met internationale ambities. Op vrijdag 26 oktober 2018 presenteren ruim 100 bedrijven uit het noorden van Nederland zich op de grote presentatie- en informatie markt MNi2018. Wij nodigen u uit om kennis te maken met de ondernemers uit Noord-Nederland.

 

Matchmaking

Wij brengen u in contact met de juiste bedrijven. Vooraf hebben de deelnemende bedrijven aangegeven welke vertegenwoordigers uit welke landen zij willen spreken. Via een gericht matchmaking programma brengen wij u in contact met de ondernemers. Daarnaast is er voldoende ruimte om kennis te maken met de overige deelnemers van de bedrijven presentatie- en informatiemarkt. Ook is er ruimte in het programma om uw eigen organisatie te presenteren.

 

Topics

100 bedrijven uit Noord Nederland | Vertegenwoordigers uit verschillende landen waaronder Duitsland, Frankrijk, Spanje, The Nordics, Verenigd Koninkrijk, België, The Baltics, China, USA en Turkije.

 

meer lezen

Krimpcafé 'Over de grens'

Krimpcafé 'Over de grens':
Donderdag 27 september 2018

Tijd: 14:00 uur - 17:00 uur

Locatie: Winschoten, Start aan Vissersdijk 70
U kunt zich hier aanmelden voor het Krimpcafé


Over de grens weten Nederlanders en Duitsers de winkels in Leer of Winschoten wel te vinden. Voor studenten of werknemers lijkt die afstand soms groter. Toch zijn er diverse goede voorbeelden. Vanuit het mbo zijn er stages in ICT en zorg in Duitsland. Vanuit de Hochschule Emden/Leer en de Hanzehogeschool gaan studenten na de zomer gezamenlijk aan onderzoek naar herbestemming van Duitse en Nederlandse watertorens werken. Want naast verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen de grensgebieden, zo hebben onze oosterburen ook met demografische veranderingen te maken.

Vanuit de Universiteit van Oldenburg loopt een driejarig onderzoek, Wat nu? naar demografische veranderingen op Duitse Waddeneilanden en in het kustgebied van de gemeenten Norden en Wangerland. Hoogleraar bevolkingsdaling Noord-Nederland Bettina Bock bespreekt met de onderzoekers overeenkomsten en verschillen tussen krimp en ‘Schrumpfung’.

Arbeidsmarkt Noord beschouwt het gebied van de Eems Dollard Regio als één onderwijs- en arbeidsmarktregio en ondersteunt contacten, samenwerking en kennisuitwisseling tussen ondernemers, werknemers en onderwijs. Waar kunnen die elkaar vinden? 

Dr Arjen Edzes universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de belemmeringen in grensoverschrijdend werken en vraagt zich af of het EDR-gebied wel één arbeidsmarktregio is.

 

meer lezen

“Zorgen voor.., zorgen dat…” samengevat in 5 minuten

Tijdens het symposium “Grensoverschrijdende gezondheidszorg” lichtte Maud Diemer van CMO STAMM het project “Zorgen voor…, zorgen dat…” toe.

Onderwijsinstellingen, netwerken en werkgevers in de ouderen- en gezondheidszorg werken in dat kader samen om stagiaires grensoverschrijdend aan stageplaatsen te helpen en hen praktijkervaring te laten opdoen.

Talrijke scholen en zorginstellingen uit de provincies Groningen, Drenthe, Noord-Overijssel en Noord-Duitsland nemen deel aan dit project.

 


meer lezen

Nederlanders lopen stage in het Duitse Leer

Drie beroepsonderwijsleerlingen van de Campus Winschoten doorlopen sinds 3 september hun verplichte stage in Leer. De IT-onderneming “myBrixx” en reclamebureau “Christmann & Woll”, beide gevestigd in Leer, bieden stages aan voor langere termijn op het gebied van media-ontwerpopleidingen. Beide bedrijven zijn gecertificeerd en geaccrediteerd op basis van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). De schoolgerichte beroepsopleiding in Nederland is gekoppeld aan langere stages in bedrijven. Parallel aan het stagelopen volgen de scholieren ook een cursus Duits om afsluitend hun taalexamen af te ronden. Het ROC Noorderpoort stelt de scholieren in Leer een woning ter beschikking. De stageplaatsuitwisseling wordt mogelijk gemaakt door het project “Werkgeversadvisering”, waarvan de Landkreis Leer lead partner is. “Wij zien de uitwisseling als bijdrage voor eht winnen van vakkrachten in de grensregio”, aldus Johan Willms van de Landkreis Leer.

Werkgeversadvisering” is onderdeel van het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord”. Lead partner is de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. Het project wordt in het kader van het INTERREG VA-programma “Deutschland-Nederland” met middelen vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteund. Cofinanciers zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung evenals de provincies Groningen, Drenthe, en Fryslân. 

Met veel inzet voorbereid op het geven van Nederlands op Duitse basisscholen

BAD NIEUWESCHANS – Dinsdagavond vond de laatste bijeenkomst in het kader van de vijf weken durende “Buurtaalscholing” plaats. Tijdens deze cursus deden de deelnemers didactische en methodologische kennis op waarmee zij kinderen spelenderwijs in aanraking kunnen brengen met de Nederlandse taal en cultuur. In totaal namen 21 personen deel aan deze cursus. Deze werd feestelijk afgesloten door de uitreiking van deelnamecertificaten als bewijs van een succesvol afgeronde cursus.

De aanleiding voor deze bijeenkomsten, die werden georganiseerd door het project “Vroege Buurtaal!”, was de toegenomen vraag naar mensen die Nederlands kunnen aanbieden op Duitse basisscholen in het grensgebied. “Vroege Buurtaal!” richt zich, onder andere, op het ondersteunen en stimuleren van het ‘Nederlands leren’ op Duitse basisscholen. “Natuurlijk richten wij ons ook op de andere kant van de grens, wij ondersteunen ook het leren van Duits aan Nederlandse zijde”, zo licht de Duitse Lea Timmer van de Eems Dollard Regio (EDR) toe. 

meer lezen

Kerstin van Hoorn nu ook EURES-adviseur

Kerstin van Hoorn
Kerstin van Hoorn

GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) heeft nu nog meer kennis in huis. Naast GIP-adviseur is Kerstin van Hoorn nu ook officieel EURES-adviseur. “Ik ben erg blij met het behalen van de EURES-opleiding en het bijbehorende certificaat. Mijn collega’s en ik zijn nu nog beter in staat om vanuit GIP EDR mensen te helpen die de stap over de grens naar het buurland willen zetten.” GrensInfoPunt Eems Dollard Regio is bovendien opnieuw officieel partner van EURES geworden.

GIP EDR geeft gratis advies op het gebied van wonen, werken, studeren of ondernemen in het buurland. Naast adviesgesprekken op het kantoor van de EDR in Bad Nieuweschans worden er inmiddels ook spreekuren aangeboden in Emmen, Groningen en Papenburg.

 

meer lezen

Voor de klas met “Vroege Buurtaal!”

BAD NIEUWESCHANS – Een groep van 16 deelnemers verzamelde zich gisteren bij het kantoor van de Eems Dollard Regio (EDR) voor de eerste bijeenkomst in de cursusreeks “Vroege Buurtaal!”. De cursus is specifiek gericht op mensen die Nederlands willen aanbieden op Duitse Grundschulen en Duits op Nederlandse basisscholen en is gratis.

Tijdens de zomerperiode krijgen de deelnemers in vijf bijeenkomsten tips en handvatten om, zelfstandig scholen in de grensregio te ondersteunen op het gebied van didactiek, pedagogiek en materiaalkeuze.

 

meer lezen

Studenten versterken de regio

In het afgelopen half jaar hebben teams van studenten kansen voor de regio onderzocht. Ze gaven op 26 juni hun eindpresentatie. Dat gebeurde in de Innovatiewerkplaats in het centrum van Winschoten. Ongeveer 30 vertegenwoordigers van de overheid, maatschappelijke instellingen en bedrijven luisterden naar de presentaties van de studenten.

 De studenten maken deel uit van het project EDRiT (Ems Dollard Regio in Transitie). EDRiT is een Duits-Nederlandse samenwerking om studenten door middel van stages en onderzoeken aan de regio te binden. Partners in EDRiT zijn onder andere de gemeente Oldambt, Landkreis Leer, Hanzehogeschool Groningen en Hochschule Emden-Leer. De gemeente Oldambt heeft gezorgd voor een Innovatiewerkplaats in het centrum van Winschoten. Dit is een werkplek in een leegstaande winkel waar studenten, docenten, onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en ook hun regionale opdrachtgevers kunnen spreken. Volgens student Jelmer van Veen zijn er veel voordelen verbonden aan het werken vanuit de Innovatiewerkplaats: “je werkt in de regio en dat maakt dat je sneller in contact komt met je onderzoeksonderwerpen”. Tot nu toe zijn er circa 50 studenten in de Innovatiewerkplaats in Winschoten aan het werk geweest, vanaf september zullen weer nieuwe studenten in het centrum van Winschoten aan de slag gaan.  

meer lezen

New Jobportunities: 100% zicht op een leuke baan

Het initiatief ‘New Jobportunities‘ begeleidt Nederlandse en Duitse vrouwen met workshops succesvol naar een nieuwe baan in de grensregio. Doel van deze activiteiten is om de zogenaamde ‘stille reserve’ in de grensregio te begeleiden naar een nieuwe baan, maar ook om het zelfvertrouwen van deze groep te vergroten.

 

meer lezen

Project EDRit: Studenten presenteren resultaten

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen presenteren aanstaande dinsdag, 26 juni vanaf 11.30 uur, de resultaten van hun onderzoeksactiviteiten in de door hen ingerichte innovatiewerkplaats in Winschoten (Vissersdijk 26).  Geïnteresseerden zijn daarbij van harte welkom.

De verbinding tussen hogescholen en bedrijven in de grensregio, die mede zorgen voor de onderzoeksvragen voor de studenten, wordt ondersteund vanuit het project EDRiT. EDRiT is onderdeel van het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord”. Doel van het project is, onder andere, om ondernemers kennis te laten maken met “toekomstige werknemers” in de vorm van studenten en omgekeerd.  

Het evenement start met een introductie van EDRiT zelf (vanaf 11.45 uur).

 

 

meer lezen

Veel vertier voor scholieren tijdens Nederlands-Duitse uitwisseling

BELLINGWOLDE – Scholieren van de Duitse basisschool Wymeer bezochten onlangs een schoolklas van de Nederlandse basisschool CBS De Wegwijzer in Bellingwolde.

De uitwisseling en samenwerking tussen beide basisscholen wordt ondersteund vanuit het project “Vroege Buurtaal!” dat onderdeel is van het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord”. Doel van de partners binnen het project is het realiseren van een grenzeloze onderwijs- en arbeidsmarkt. “Daarbij speelt taal natuurlijk een bijzondere rol”, aldus Lea Timmer en Peter Geerdink (projectmanagement “Vroege Buurtaal!”).

 

meer lezen

Aanmelding geopend! Gratis cursusaanbod als reactie op toenemende onderwijsbehoefte

Bij de Eems Dollard Regio worden geïnteresseerden geschoold die Nederlands willen geven op basisscholen in de grensregio

Bad Nieuweschans – Het onderwijzen van vreemde talen op basisscholen wordt in toenemende mate ondersteund. “In onze regio is het daarbij zeker van bijzonder belang om de taal van de buren te leren. Daarom ondersteunt ons project het leren van Duits op Nederlandse basisscholen. Aan de andere kant van de grens gebeurt hetzelfde met betrekking tot het leren van de Nederlandse taal op Duitse basisscholen”, zo licht de Duitse Lea Timmer van de Eems Dollard Regio (EDR) toe. Timmer is, samen met haar Nederlandse collega Peter Geerdink, verantwoordelijk voor het project “Vroege Buurtaal!”. Talrijke basisscholen uit de grensregio nemen deel aan dit project. “Wij zijn zeer blij met de grote interesse voor dit onderwerp. Deze interesse zorgt er onder andere voor dat er intussen een grotere vraag is naar personen die ook Nederlands kunnen onderwijzen”, aldus Timmer. 

meer lezen

Kansen en uitdagingen van grensoverschrijdende stage en opleiding centraal

PAPENBURG – “De behoefte aan stagiairs en vakmensen is groot. Daarom is een uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse studenten, stagiaires, werkgevers en bedrijven bijzonder belangrijk. Voorbeelden uit de praktijk helpen ons om uit te zoeken hoe we de mogelijkheden voor grensoverschrijdende stages en opleidingen verder kunnen verbeteren”, aldus Bettina Osewold-Spellbring van de Agentur für Arbeit Papenburg. Samen met GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) organiseerde de Agentur het evenement “Aan tafel met…” dat in Papenburg plaatsvond.

Deze reeks bijeenkomsten is gewijd aan verschillende Nederlands-Duitse onderwerpen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt. Deze keer lag de focus op het uitwisselen van opleidings- en stageplaatsen. Het evenement werd bijgewoond door arbeidsmarktdeskundigen, ondernemers, vertegenwoordigers van scholen, Industrie- und Handelskammer, maar ook studenten die momenteel een stage lopen in het buurland. Nadine van Merode en Michelle Hartmans, beide Nederlands, studeren geneeskunde en besloten stage te lopen in Oldenburg. “Eerst moesten we een aantal bureaucratische hindernissen overwinnen – bijvoorbeeld in welk land we tijdens de stage een ziektekostenverzekering hebben. In de eerste weken lag de focus op het wennen aan de taal. Maar nu zijn we volledig “ingeburgerd” bij het werken in de praktijk en zijn we zeer tevreden”, aldus de studenten. Michelle Hartmans geeft toe dat de toekomstperspectieven ook een rol hebben gespeeld bij de keuze van deze stageplek: “Het tekort aan artsen is in Duitsland veel groter dan in Nederland. Het is zeker een voordeel voor een mogelijke toekomstige baan in Duitsland om daar al praktijkervaring te hebben opgedaan”

meer lezen

"Vroege Buurtaal!"-scholen presenteren buurland en Europa op een creatieve manier

Tijdens de Europaweek 2018 hebben verschillende scholen uit de Eems Dollard Regio nagedacht over hoe ze Europa en het buurland op een creatieve manier kunnen presenteren. Inmiddels hebben we tal van foto's over dit onderwerp ontvangen, die wij u hier graag presenteren.

 

Dit zijn foto's van de basisscholen in Bad Nieuweschans, Drieborg, Rütenbrock, Weener en Wybelsum.

Bovengenoemde scholen zijn niet alleen verbonden door de Europese gedachte ter gelegenheid van de Europese Week.

 

Deze basisscholen nemen namelijk ook deel aan het project "Vroege Buurtaal!". In dit project worden de deelnemende scholen ondersteund in het aanbieden van de taal van hun buren (d.w.z. Duits of Nederlands) vanaf de basisschool - het leren vindt op een speelse manier plaats. 

meer lezen

Start nieuwe ronde „New Jobportunities“: Van gezinsleven naar nieuwe baan

Foto: VHS Meppen
Foto: VHS Meppen

In augustus biedt het project „New Jobportunities“ wederom 40 vrouwen uit Nederland en Duitsland de kans om zich voor te bereiden op de huidige arbeidsmarkt om zo een nieuwe baan te vinden. Tijdens het programma dat tot aan de Kerst duurt, leren de deelneemsters niet alleen zichzelf beter kennen, maar ook hoe zij zichzelf het beste aan potentiele werkgevers kunnen presenteren. In mei informeert de VHS Meppen vrouwen die geïnteresseerd zijn met betrekking tot het programma en de voorwaarden voor deelname in Tegelingen.

 

Het is voor veel vrouwen niet eenvoudig om succesvol de stap terug te maken van gezinsleven naar nieuwe baan. Zelfs wanneer men in het bezit is van een opleiding en werkervaring zijn er nog complicerende factoren. “Ik dacht dat ik een werkgever niet veel kon bieden omdat ik zoveel jaren thuis heb doorgebracht”, aldus één van de deelneemsters aan de huidige cursus. “Bij “New Jobportunities” ben ik mij ervan bewust geworden, wat ik echt goed kan en welke competenties ik een werkgever te bieden heb.”

 

meer lezen

Planten boom bezegelt grensoverschrijdende vriendschap

Foto: Arbeidsmarkt Noord
Foto: Arbeidsmarkt Noord

DALERVEEN – Met een symbolische geste bezegelen de basisscholen Georgsdorf en de Stidalschool in Dalerveen hun vriendschappelijke band en samenwerking. Scholieren van beide scholen plantten daar namelijk gezamenlijk een zogeheten vriendschapsboom. Het planten van eenzelfde boom aan Duitse zijde volgde kort daarop.

 

Uitwisselingen en de samenwerking tussen deze twee scholen wordt ondersteund vanuit het project “Vroege Buurtaal!” dat onder het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord” valt. Doel van de partners binnen het koepelproject is het verwezenlijken van één gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarktregio. “Daarbij speelt taal natuurlijk een belangrijke rol”, benadrukken Lea Timmer en Peter Geerdink (gezamenlijk projectmanagement “Vroege Buurtaal!”).

In Georgsdorf en Dalerveen wordt het belang van het op vroege leeftijd leren van elkaars taal ook herkend. Beide scholen bieden daarom buurtaal-georiënteerde activiteiten aan.

meer lezen

Spreekuren GIP EDR mei 2018

GIP EDR organiseert elke maand spreekuren voor grenspendelaars en hun werkgevers. Hier kunt u terecht voor vragen over wonen, werken, ondernemen, studeren en pensioen. In dit bericht vindt u een overzicht van de spreekuren in de maand mei.

meer lezen

Uitnodiging deelname enquête INTERREG Duitsland-Nederland

Uitnodiging deelname enquête INTERREG Duitsland-Nederland
Foto: INTERREG

Grenzen vormen van oudsher een barrière voor wonen, werken en andere activiteiten in het dagelijkse leven. Het Europese samenwerkingsprogramma INTERREG Deutschland-Nederland stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen burgers, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en andere organisaties in het Nederlands-Duitse grensgebied. Om te monitoren in hoeverre wij de doelstellingen van ons programma tot 2023 halen, voeren wij regelmatig een onderzoek uit – op dit moment al voor de tweede keer.

meer lezen

Deur staat open voor “Vroege Buurtaal!” in gemeente Westerwolde

deur-staat-open-voor-vroege-buurtaal-in-gemeente-westerwolde
Foto: Wethouder Wietze Potze in gesprek met Lea Timmer en Peter Geerdink over de mogelijkheden van buurtaal in de gemeente Westerwolde.

Voor nu is Duits als vast vak in het basisonderwijs in de gemeente Westerwolde een brug te ver, aldus wethouder Wietze Potze (PvdA). Wel zijn er volgens hem kansen en mogelijkheden om buurtaal meer aandacht te geven met ondersteuning van de Eems Dollard Regio (EDR).

meer lezen

Artikel DvhN: "Coevorder college terug in de schoolbanken voor Duitse les"

wethouder-jan-zwiers
Wethouder Jan Zwiers. Foto: Dagblad van het Noorden

In het onderstaande artikel van Kaas (2018) gepubliceerd in Dagblad van het Noorden (Drenthe) wordt middels een interview met wethouder van Coevorden, Jan Zwiers, ingegaan op het belang van de Duitse taal in de grensregio, bij ons beter bekend als buurtaal. Zwiers gaat daarbij in op vragen zoals waarom hij Duitse les volgt, waar hij deze volgt, hoe het niveau ligt en of Duitsers ook Nederlands leren. Zijn antwoorden sluiten mooi aan bij waar onze bouwsteen "Vroege Buurtaal!" zich voor inzet. Het volledige artikel kunt u lezen als u op de onderstaande button klikt.

meer lezen

In het nieuws: Jobbus bouwsteen PraktiTrans

jobbus-praktitrans
Foto: Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

De Jobbus van onze bouwsteen PraktiTrans laat studenten in de grensregio kennismaken met interessante werkgevers en bijbehorende stageplaatsen over de grens in Duitsland. Recentelijk verscheen daarover een kort artikel van EL News (Emsland Zeitung). Deze kunt u hier lezen

Nieuwe opleiding Noorderpoort zoekt aansluiting met economische grootmacht Duitsland

internationale-betriebswirtschaft-noorderpoort
Foto: Noorderpoort

De nieuwe tweetalige commerciële opleiding Internationale Betriebswirtschaft (IBW) richt zich op alle aspecten van het Nederlandse én Duitse zakenleven. Daarmee wordt aansluiting gezocht met één van de belangrijkste handelspartners van Nederland.

 

meer lezen

Grenspraktijk: UMCG – Grensoverschrijdend werken aan grensoverstijgende zorg

Arbeidsmarkt Noord organiseert regelmatig “kijkjes in de keuken” bij organisaties die een band hebben met Duits-Nederlandse samenwerking in de Eems Dollard Regio. De afgelopen editie vond plaats bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

 

meer lezen

Wij kunnen wat, willen wat, geef ons die kans!

wij-kunnen-wat-succesvol-in-de-grensregio
Foto: Koepelproject Arbeidsmarkt Noord

Meppen – Een groep van rond de 30 Nederlandse en Duitse vrouwen volgt vanaf januari 2018, gedurende zes maanden, verschillende kosteloze workshops die gegeven worden bij de VHS Meppen in het kader van het project ”New Jobportunities”. Op het programma staan, onder andere, Nederlandse en Duitse taalcursussen, theaterpedagogie en rollenspellen waarin sollicitatiegesprekken worden nagebootst.

 

meer lezen

Een eigen onderneming in vijf dagen

succesvol-in-de-grensregio
Eén van de bedrijfsconcepten: Shuttlebussen tussen Groningen en Papenburg.

Papenburg (D) – Een eigen onderneming opzetten en vermarkten in de grensregio: Dat was de uitdaging waarvoor Nederlandse en Duitse scholieren gezamenlijk stonden tijdens de projectweek “Succesvol in de grensregio”. Tijdens een vijfdaagse workshop hadden zij een fictieve firma opgezet. Daarbij lag de focus op het zogenaamde “vermarktingsconcept”, met andere woorden, hoe zij hun firma aan de man wilden brengen.

meer lezen

Uitnodiging: Grenspraktijk: UMCG

grenspraktijk-umcg

Hierbij nodigen wij u graag uit om 8 maart aanstaande deel te nemen aan onze “grenspraktijk”. Dit keer zijn wij te gast bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

 

 

Het UMCG is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever in Noord Nederland. Als u op "meer lezen" klikt vindt u meer informatie, het programma en kunt u zich voor deze Grenspraktijk aanmelden.

 

meer lezen

Twee teams, twee talen, één wedstrijd!

film-vroege-buurtaal-overtreding-voetbal

Twee teams, twee talen, één wedstrijd! Voetbalverenigingen vv Raptim uit Coevorden en VfL Germania Leer nemen het tegen elkaar op in een spannende vriendschappelijke wedstrijd. Maar of deze ook zo vriendschappelijk blijft valt te bezien...

 

U kunt de video bekijken als u op "meer lezen" klikt.

meer lezen

Interesse buurtaal groter dan ooit in grensregio

buurtaal-grensregio-inspiratiemiddag

Rhede (Ems) - Welke rol kan het leren van meerdere talen spelen in het basisonderwijs? Deze vraag stond centraal voor de 40 deelnemers aan de eerste Duits-Nederlandse “inspiratiemiddag” van “Vroege Buurtaal!” die plaatsvond in de Ludgerusschule in Rhede (Ems).

 

meer lezen

Uitnodiging: Conferentie Buurtaal Noord-Nederland

conferentie-buurtaal-nuffic-stenden

Na de succesvolle buurtaalconferentie in Maastricht in september 2017, vindt op woensdag 11 april 2018 het buurtaalevenement voor Noord-Nederland plaats in Emmen, georganiseerd door Nuffic in samenwerking met Hogeschool Stenden. Aan deze conferentie zijn geen kosten verbonden. Het programma en de aanmeldlink vindt u in het volledige bericht.

meer lezen

Studenten Winschoten over de grens

groepsfoto-studenten-winschoten

Winschoten – Vanaf 12 februari beginnen 10 Nederlandse IT-studenten van de Campus Winschoten van het Noorderpoort aan hun verplichte stage in Duitsland.

 

De bedrijven Orgadata AG en HR4You zijn twee van de bedrijven waar de scholieren terecht kunnen voor deze grensoverschrijdende stage. Een nieuw “bedrijf” waar de studenten terecht kunnen is de IT-afdeling van de Landkreis Leer. Zij stellen een voltijdsstageplaats ter beschikking.

 

 

meer lezen

Gratis inspiratiemiddag "Vroege Buurtaal!" voor basisscholen en leraren

Tijdens deze middag doet u inspiratie op met betrekking tot de mogelijkheden van meertalig onderwijs. U ziet, onder andere, praktische voorbeelden van het onderwijs in de praktijk, maar ook voorbeelden van bestaande grensoverschrijdende contacten tussen basisscholen. Tot slot krijgt u de mogelijkheid om zelf in contact te komen met een basisschool in het buurland en ook handige tips die u kunt toepassen in uw eigen school.

 

De presentaties worden tweetalig gegeven (Nederlands-Duits). Kennis van de Duitse taal is dus niet noodzakelijk.

 

De inspiratiemiddag is volledig gratis. Meer informatie en het programma vindt u als u "meer leest".

 

meer lezen

Buurland begint bij begeleiding: gratis grenspendelaarspreekuur Groningen biedt uitkomst

opening-gip-edr-spreekuur-groningen

Vanaf 7 februari kan iedereen met vragen over werken, ondernemen, studeren of wonen in Duitsland of Nederland terecht bij een gratis maandelijkse grenspendelaarspreekuur in Groningen.

 


 

meer lezen

Grensoverschrijdend op pad met de Job-Bus

grensoverschrijdend-op-pad-met-de-job-bus
Foto: Wachstumsregion Ems-Achse

Nordhorn - Scholieren transport en logistiek van het Alfa-college in Hoogeveen kregen deze week een bijzonder kijkje in de keuken van een Duits transportbedrijf: Bentheimer Eisenbahn AG in Nordhorn. Baanmogelijkheden in het buurland voor de scholieren na hun studie werden daarbij uitvoerig besproken. 

 

 

 

 

meer lezen

Spreekuren januari 2018 voor grenspendelaars

spreekuren-januari-2018-gip-edr
Foto: GIP EDR

Heeft u vragen over het wonen, werken, studeren of ondernemen in het buurland? Bijvoorbeeld over belastingen, zorgverzekeringen, pensioenopbouw of arbeidscontracten? Ook dit jaar organiseert GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR), geheel gratis en vrijblijvend, meerdere spreekuren voor grenspendelaars op verschillende locaties. Een overzicht van de spreekuren in januari 2018 vindt u als u op "meer lezen" klikt.

meer lezen

Baankansen voor stille reserve door “New Jobportunities” in Eems Dollard Regio

new-jobportunities-van-start-eems-dollard-regio
Foto: VHS Meppen

Per januari is het project “New Jobportunities” in de Eems Dollard Regio van start gegaan. Vrouwen die weer actief op de arbeidsmarkt willen zijn worden door het project gratis begeleid en ondersteund bij de zoektocht naar (betaald) werk. Hier leest u meer.

 


 

 

meer lezen