Nieuwsarchief Arbeidsmarkt Noord

„Arbeidsmarkt Noord“ wordt voortgezet! Ook positief nieuws voor GrensInfoPunt EDR

Het project “Arbeidsmarkt Noord” wordt voortgezet. De stuurgroep van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland keurde in Driland dit vervolgproject goed. Opnieuw staat de ontwikkeling van een grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt centraal. Net zoals in de eerste projectfase wordt samengewerkt met meerdere ‘projectbouwstenen’ die samenwerken op verschillende themagebieden. „Met het „Arbeidsmarkt Noord“ project hebben wij al veel bereikt en een netwerk op weg geholpen, dat grensoverschrijdend hindernissen kan wegnemen en voor veel mensen nieuwe kansen creëert op de onderwijs- en arbeidsmarkt”, aldus Ilona Heijen. Wederom nemen talrijke partijen uit onderwijs- en arbeidsmarktbereik uit de grensregio deel aan het project. Lead partner van het project is de Eems Dollard Regio (EDR). Het gezamenlijke investeringsvolume bedraagt rond de 4.3 miljoen euro. De omzetting van het project wordt mogelijk gemaakt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland en wordt ondersteund met middelen vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), alsmede de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, het Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Eén van de projectbouwstenen in Arbeidsmarkt Noord is opnieuw GrensInfoPunt EDR (GIP EDR) tot 2020. GIP EDR blijft voortbestaan na 2020 en wordt dan, onder andere, met financiële ondersteuning vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsook de provincies Groningen en Drenthe mogelijk gemaakt. “Het precieze financieringsmodel van GIP EDR na 2020 wordt tijdens de komende projectfase nog verder met de regionale Nederlandse en Duitse partners uitgewerkt en geconcretiseerd”, zo besluit Michiel Malewicz, projectmanager van “Arbeidsmarkt Noord”.   

Project “Zogen voor..., zorgen dat...” keek terug op succesvolle projectperiode

Tijdens het symposium van het project “Zorgen voor..., zorgen dat…” werden de resultaten en ervaringen van de afgelopen drie jaar interactief gedeeld.

De focus van het project ligt op de samenwerking tussen opleidingen, stage- en werkzoekenden op het gebied van zorgverlening. Diverse scholen en zorginstellingen zijn hierbij betrokken.

Het project „Zorgen voor..., zorgen dat…“ is een bouwsteen van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord.

Onder begeleiding van Tommie Niessen, verpleegkundige én blogger/vlogger, gingen de studenten samen aan de slag met het maken van een blog of vlog over hun werk, opleiding of stage in de zorg.

meer lezen

Grenzeloos inzetbaar in de zorg: Symposium in Assen

Tommie Niessen
Tommie Niessen

Symposium "Sorgen für..., sorgen dass...": Grenzeloos inzetbaar in de zorg
Wanneer: maandag 3 december 2018
Tijdstip: 13:30 – 17:00 uur (inloop 13:00 uur)
Waar: Provinciehuis Drenthe (Westerbrink 1, 9405 BJ Assen)


Tijdens het symposium van het INTERREG-VA project “Sorgen für, sorgen dass” op 3 december 2018 worden de uitkomsten en ervaringen van de afgelopen drie jaar interactief gedeeld.
Dr. prof. Rafael Wittek, hoogleraar Sociologie, deelt als keynote speaker de laatste inzichten rondom duurzame samenwerking in netwerken en sociale netwerkdynamiek. Daarna volgen twee workshoprondes waarbij we ingaan op huidige ontwikkelingen in het zorglandschap in Nederland en Duitsland. Wat betekent dit voor (grensverleggende) arbeidsmarkt en onderwijs? Wat maakt het werk in de grensregio en in de zorg aantrekkelijk?Parallel aan de workshoprondes gaan studenten actief aan de slag in een student battle met Tommie Niessen, verpleegkundige en blogger/vlogger!

meer lezen

Presentatie onderzoeksresultaten “Start-up ecosystemen” Eems Dollard Regio

Startups in Noord Nederland en Noordwest Duitsland zijn booming. Wat zijn de succesfactoren en welke impact en betekenis heeft deze branche voor de werkgelegenheid en de EDR als geheel? Welke mogelijkheden zijn er voor samenwerking tussen startupscene in Noord Nederland en het Weser-Ems gebied?
Om antwoord te geven op deze vragen, is er onderzoek gedaan naar de startupscene in de EDR. Tijdens een symposium in Emden op 29 november worden de uitkomsten van dit gezamenlijke INTERREG project genaamd “startup perspectieven” van de Hanze University Groningen en de Hochschule Emden/Leer naar de startupscene in de EDR gepresenteerd. “Startup perspectieven” is een van de bouwstenen van Arbeidsmarkt Noord en wordt mogelijk gemaakt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland
Meer informatie over het evenement alsmede over de aanmelding vindt u in dit document.

Stel uw eigen menu samen bij de stand van Arbeidsmarkt Noord tijdens de Promotiedagen in Groningen

 

Met trots presenteren we ons Promotiedagen-menu waarbij we samenwerken met (regionale) partners. We presenteren een keur aan ingrediënten uit de praktijk die helpen bij uw stap in het buurland. Van een voorproefje over de eerste onderzoeksresultaten van de betekenis van de Startup Scene binnen de EDR tot ervaringen van zorgstudenten en techniek in de zorg tot samenwerking met talent en MKB vanuit de Innovatiewerkplaats in Winschoten. 

meer lezen

Ontmoet in één dag het noordelijk bedrijfsleven

Het noorden kent vele interessante bedrijven met internationale ambities. Op vrijdag 26 oktober 2018 presenteren ruim 100 bedrijven uit het noorden van Nederland zich op de grote presentatie- en informatie markt MNi2018. Wij nodigen u uit om kennis te maken met de ondernemers uit Noord-Nederland.

 

Matchmaking

Wij brengen u in contact met de juiste bedrijven. Vooraf hebben de deelnemende bedrijven aangegeven welke vertegenwoordigers uit welke landen zij willen spreken. Via een gericht matchmaking programma brengen wij u in contact met de ondernemers. Daarnaast is er voldoende ruimte om kennis te maken met de overige deelnemers van de bedrijven presentatie- en informatiemarkt. Ook is er ruimte in het programma om uw eigen organisatie te presenteren.

 

Topics

100 bedrijven uit Noord Nederland | Vertegenwoordigers uit verschillende landen waaronder Duitsland, Frankrijk, Spanje, The Nordics, Verenigd Koninkrijk, België, The Baltics, China, USA en Turkije.

 

meer lezen

Krimpcafé 'Over de grens'

Krimpcafé 'Over de grens':
Donderdag 27 september 2018

Tijd: 14:00 uur - 17:00 uur

Locatie: Winschoten, Start aan Vissersdijk 70
U kunt zich hier aanmelden voor het Krimpcafé


Over de grens weten Nederlanders en Duitsers de winkels in Leer of Winschoten wel te vinden. Voor studenten of werknemers lijkt die afstand soms groter. Toch zijn er diverse goede voorbeelden. Vanuit het mbo zijn er stages in ICT en zorg in Duitsland. Vanuit de Hochschule Emden/Leer en de Hanzehogeschool gaan studenten na de zomer gezamenlijk aan onderzoek naar herbestemming van Duitse en Nederlandse watertorens werken. Want naast verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen de grensgebieden, zo hebben onze oosterburen ook met demografische veranderingen te maken.

Vanuit de Universiteit van Oldenburg loopt een driejarig onderzoek, Wat nu? naar demografische veranderingen op Duitse Waddeneilanden en in het kustgebied van de gemeenten Norden en Wangerland. Hoogleraar bevolkingsdaling Noord-Nederland Bettina Bock bespreekt met de onderzoekers overeenkomsten en verschillen tussen krimp en ‘Schrumpfung’.

Arbeidsmarkt Noord beschouwt het gebied van de Eems Dollard Regio als één onderwijs- en arbeidsmarktregio en ondersteunt contacten, samenwerking en kennisuitwisseling tussen ondernemers, werknemers en onderwijs. Waar kunnen die elkaar vinden? 

Dr Arjen Edzes universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de belemmeringen in grensoverschrijdend werken en vraagt zich af of het EDR-gebied wel één arbeidsmarktregio is.

 

meer lezen

“Zorgen voor.., zorgen dat…” samengevat in 5 minuten

Tijdens het symposium “Grensoverschrijdende gezondheidszorg” lichtte Maud Diemer van CMO STAMM het project “Zorgen voor…, zorgen dat…” toe.

Onderwijsinstellingen, netwerken en werkgevers in de ouderen- en gezondheidszorg werken in dat kader samen om stagiaires grensoverschrijdend aan stageplaatsen te helpen en hen praktijkervaring te laten opdoen.

Talrijke scholen en zorginstellingen uit de provincies Groningen, Drenthe, Noord-Overijssel en Noord-Duitsland nemen deel aan dit project.

 


meer lezen

Nederlanders lopen stage in het Duitse Leer

Drie beroepsonderwijsleerlingen van de Campus Winschoten doorlopen sinds 3 september hun verplichte stage in Leer. De IT-onderneming “myBrixx” en reclamebureau “Christmann & Woll”, beide gevestigd in Leer, bieden stages aan voor langere termijn op het gebied van media-ontwerpopleidingen. Beide bedrijven zijn gecertificeerd en geaccrediteerd op basis van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). De schoolgerichte beroepsopleiding in Nederland is gekoppeld aan langere stages in bedrijven. Parallel aan het stagelopen volgen de scholieren ook een cursus Duits om afsluitend hun taalexamen af te ronden. Het ROC Noorderpoort stelt de scholieren in Leer een woning ter beschikking. De stageplaatsuitwisseling wordt mogelijk gemaakt door het project “Werkgeversadvisering”, waarvan de Landkreis Leer lead partner is. “Wij zien de uitwisseling als bijdrage voor eht winnen van vakkrachten in de grensregio”, aldus Johan Willms van de Landkreis Leer.

Werkgeversadvisering” is onderdeel van het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord”. Lead partner is de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. Het project wordt in het kader van het INTERREG VA-programma “Deutschland-Nederland” met middelen vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteund. Cofinanciers zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung evenals de provincies Groningen, Drenthe, en Fryslân. 

Met veel inzet voorbereid op het geven van Nederlands op Duitse basisscholen

BAD NIEUWESCHANS – Dinsdagavond vond de laatste bijeenkomst in het kader van de vijf weken durende “Buurtaalscholing” plaats. Tijdens deze cursus deden de deelnemers didactische en methodologische kennis op waarmee zij kinderen spelenderwijs in aanraking kunnen brengen met de Nederlandse taal en cultuur. In totaal namen 21 personen deel aan deze cursus. Deze werd feestelijk afgesloten door de uitreiking van deelnamecertificaten als bewijs van een succesvol afgeronde cursus.

De aanleiding voor deze bijeenkomsten, die werden georganiseerd door het project “Vroege Buurtaal!”, was de toegenomen vraag naar mensen die Nederlands kunnen aanbieden op Duitse basisscholen in het grensgebied. “Vroege Buurtaal!” richt zich, onder andere, op het ondersteunen en stimuleren van het ‘Nederlands leren’ op Duitse basisscholen. “Natuurlijk richten wij ons ook op de andere kant van de grens, wij ondersteunen ook het leren van Duits aan Nederlandse zijde”, zo licht de Duitse Lea Timmer van de Eems Dollard Regio (EDR) toe. 

meer lezen

Kerstin van Hoorn nu ook EURES-adviseur

Kerstin van Hoorn
Kerstin van Hoorn

GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) heeft nu nog meer kennis in huis. Naast GIP-adviseur is Kerstin van Hoorn nu ook officieel EURES-adviseur. “Ik ben erg blij met het behalen van de EURES-opleiding en het bijbehorende certificaat. Mijn collega’s en ik zijn nu nog beter in staat om vanuit GIP EDR mensen te helpen die de stap over de grens naar het buurland willen zetten.” GrensInfoPunt Eems Dollard Regio is bovendien opnieuw officieel partner van EURES geworden.

GIP EDR geeft gratis advies op het gebied van wonen, werken, studeren of ondernemen in het buurland. Naast adviesgesprekken op het kantoor van de EDR in Bad Nieuweschans worden er inmiddels ook spreekuren aangeboden in Emmen, Groningen en Papenburg.

 

meer lezen

Voor de klas met “Vroege Buurtaal!”

BAD NIEUWESCHANS – Een groep van 16 deelnemers verzamelde zich gisteren bij het kantoor van de Eems Dollard Regio (EDR) voor de eerste bijeenkomst in de cursusreeks “Vroege Buurtaal!”. De cursus is specifiek gericht op mensen die Nederlands willen aanbieden op Duitse Grundschulen en Duits op Nederlandse basisscholen en is gratis.

Tijdens de zomerperiode krijgen de deelnemers in vijf bijeenkomsten tips en handvatten om, zelfstandig scholen in de grensregio te ondersteunen op het gebied van didactiek, pedagogiek en materiaalkeuze.

 

meer lezen

Studenten versterken de regio

In het afgelopen half jaar hebben teams van studenten kansen voor de regio onderzocht. Ze gaven op 26 juni hun eindpresentatie. Dat gebeurde in de Innovatiewerkplaats in het centrum van Winschoten. Ongeveer 30 vertegenwoordigers van de overheid, maatschappelijke instellingen en bedrijven luisterden naar de presentaties van de studenten.

 De studenten maken deel uit van het project EDRiT (Ems Dollard Regio in Transitie). EDRiT is een Duits-Nederlandse samenwerking om studenten door middel van stages en onderzoeken aan de regio te binden. Partners in EDRiT zijn onder andere de gemeente Oldambt, Landkreis Leer, Hanzehogeschool Groningen en Hochschule Emden-Leer. De gemeente Oldambt heeft gezorgd voor een Innovatiewerkplaats in het centrum van Winschoten. Dit is een werkplek in een leegstaande winkel waar studenten, docenten, onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en ook hun regionale opdrachtgevers kunnen spreken. Volgens student Jelmer van Veen zijn er veel voordelen verbonden aan het werken vanuit de Innovatiewerkplaats: “je werkt in de regio en dat maakt dat je sneller in contact komt met je onderzoeksonderwerpen”. Tot nu toe zijn er circa 50 studenten in de Innovatiewerkplaats in Winschoten aan het werk geweest, vanaf september zullen weer nieuwe studenten in het centrum van Winschoten aan de slag gaan.  

meer lezen

New Jobportunities: 100% zicht op een leuke baan

Het initiatief ‘New Jobportunities‘ begeleidt Nederlandse en Duitse vrouwen met workshops succesvol naar een nieuwe baan in de grensregio. Doel van deze activiteiten is om de zogenaamde ‘stille reserve’ in de grensregio te begeleiden naar een nieuwe baan, maar ook om het zelfvertrouwen van deze groep te vergroten.

 

meer lezen

Project EDRit: Studenten presenteren resultaten

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen presenteren aanstaande dinsdag, 26 juni vanaf 11.30 uur, de resultaten van hun onderzoeksactiviteiten in de door hen ingerichte innovatiewerkplaats in Winschoten (Vissersdijk 26).  Geïnteresseerden zijn daarbij van harte welkom.

De verbinding tussen hogescholen en bedrijven in de grensregio, die mede zorgen voor de onderzoeksvragen voor de studenten, wordt ondersteund vanuit het project EDRiT. EDRiT is onderdeel van het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord”. Doel van het project is, onder andere, om ondernemers kennis te laten maken met “toekomstige werknemers” in de vorm van studenten en omgekeerd.  

Het evenement start met een introductie van EDRiT zelf (vanaf 11.45 uur).

 

 

meer lezen

Veel vertier voor scholieren tijdens Nederlands-Duitse uitwisseling

BELLINGWOLDE – Scholieren van de Duitse basisschool Wymeer bezochten onlangs een schoolklas van de Nederlandse basisschool CBS De Wegwijzer in Bellingwolde.

De uitwisseling en samenwerking tussen beide basisscholen wordt ondersteund vanuit het project “Vroege Buurtaal!” dat onderdeel is van het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord”. Doel van de partners binnen het project is het realiseren van een grenzeloze onderwijs- en arbeidsmarkt. “Daarbij speelt taal natuurlijk een bijzondere rol”, aldus Lea Timmer en Peter Geerdink (projectmanagement “Vroege Buurtaal!”).

 

meer lezen

Aanmelding geopend! Gratis cursusaanbod als reactie op toenemende onderwijsbehoefte

Bij de Eems Dollard Regio worden geïnteresseerden geschoold die Nederlands willen geven op basisscholen in de grensregio

Bad Nieuweschans – Het onderwijzen van vreemde talen op basisscholen wordt in toenemende mate ondersteund. “In onze regio is het daarbij zeker van bijzonder belang om de taal van de buren te leren. Daarom ondersteunt ons project het leren van Duits op Nederlandse basisscholen. Aan de andere kant van de grens gebeurt hetzelfde met betrekking tot het leren van de Nederlandse taal op Duitse basisscholen”, zo licht de Duitse Lea Timmer van de Eems Dollard Regio (EDR) toe. Timmer is, samen met haar Nederlandse collega Peter Geerdink, verantwoordelijk voor het project “Vroege Buurtaal!”. Talrijke basisscholen uit de grensregio nemen deel aan dit project. “Wij zijn zeer blij met de grote interesse voor dit onderwerp. Deze interesse zorgt er onder andere voor dat er intussen een grotere vraag is naar personen die ook Nederlands kunnen onderwijzen”, aldus Timmer. 

meer lezen

Kansen en uitdagingen van grensoverschrijdende stage en opleiding centraal

PAPENBURG – “De behoefte aan stagiairs en vakmensen is groot. Daarom is een uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse studenten, stagiaires, werkgevers en bedrijven bijzonder belangrijk. Voorbeelden uit de praktijk helpen ons om uit te zoeken hoe we de mogelijkheden voor grensoverschrijdende stages en opleidingen verder kunnen verbeteren”, aldus Bettina Osewold-Spellbring van de Agentur für Arbeit Papenburg. Samen met GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) organiseerde de Agentur het evenement “Aan tafel met…” dat in Papenburg plaatsvond.

Deze reeks bijeenkomsten is gewijd aan verschillende Nederlands-Duitse onderwerpen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt. Deze keer lag de focus op het uitwisselen van opleidings- en stageplaatsen. Het evenement werd bijgewoond door arbeidsmarktdeskundigen, ondernemers, vertegenwoordigers van scholen, Industrie- und Handelskammer, maar ook studenten die momenteel een stage lopen in het buurland. Nadine van Merode en Michelle Hartmans, beide Nederlands, studeren geneeskunde en besloten stage te lopen in Oldenburg. “Eerst moesten we een aantal bureaucratische hindernissen overwinnen – bijvoorbeeld in welk land we tijdens de stage een ziektekostenverzekering hebben. In de eerste weken lag de focus op het wennen aan de taal. Maar nu zijn we volledig “ingeburgerd” bij het werken in de praktijk en zijn we zeer tevreden”, aldus de studenten. Michelle Hartmans geeft toe dat de toekomstperspectieven ook een rol hebben gespeeld bij de keuze van deze stageplek: “Het tekort aan artsen is in Duitsland veel groter dan in Nederland. Het is zeker een voordeel voor een mogelijke toekomstige baan in Duitsland om daar al praktijkervaring te hebben opgedaan”

meer lezen

"Vroege Buurtaal!"-scholen presenteren buurland en Europa op een creatieve manier

Tijdens de Europaweek 2018 hebben verschillende scholen uit de Eems Dollard Regio nagedacht over hoe ze Europa en het buurland op een creatieve manier kunnen presenteren. Inmiddels hebben we tal van foto's over dit onderwerp ontvangen, die wij u hier graag presenteren.

 

Dit zijn foto's van de basisscholen in Bad Nieuweschans, Drieborg, Rütenbrock, Weener en Wybelsum.

Bovengenoemde scholen zijn niet alleen verbonden door de Europese gedachte ter gelegenheid van de Europese Week.

 

Deze basisscholen nemen namelijk ook deel aan het project "Vroege Buurtaal!". In dit project worden de deelnemende scholen ondersteund in het aanbieden van de taal van hun buren (d.w.z. Duits of Nederlands) vanaf de basisschool - het leren vindt op een speelse manier plaats. 

meer lezen

Start nieuwe ronde „New Jobportunities“: Van gezinsleven naar nieuwe baan

Foto: VHS Meppen
Foto: VHS Meppen

In augustus biedt het project „New Jobportunities“ wederom 40 vrouwen uit Nederland en Duitsland de kans om zich voor te bereiden op de huidige arbeidsmarkt om zo een nieuwe baan te vinden. Tijdens het programma dat tot aan de Kerst duurt, leren de deelneemsters niet alleen zichzelf beter kennen, maar ook hoe zij zichzelf het beste aan potentiele werkgevers kunnen presenteren. In mei informeert de VHS Meppen vrouwen die geïnteresseerd zijn met betrekking tot het programma en de voorwaarden voor deelname in Tegelingen.

 

Het is voor veel vrouwen niet eenvoudig om succesvol de stap terug te maken van gezinsleven naar nieuwe baan. Zelfs wanneer men in het bezit is van een opleiding en werkervaring zijn er nog complicerende factoren. “Ik dacht dat ik een werkgever niet veel kon bieden omdat ik zoveel jaren thuis heb doorgebracht”, aldus één van de deelneemsters aan de huidige cursus. “Bij “New Jobportunities” ben ik mij ervan bewust geworden, wat ik echt goed kan en welke competenties ik een werkgever te bieden heb.”

 

meer lezen

Planten boom bezegelt grensoverschrijdende vriendschap

Foto: Arbeidsmarkt Noord
Foto: Arbeidsmarkt Noord

DALERVEEN – Met een symbolische geste bezegelen de basisscholen Georgsdorf en de Stidalschool in Dalerveen hun vriendschappelijke band en samenwerking. Scholieren van beide scholen plantten daar namelijk gezamenlijk een zogeheten vriendschapsboom. Het planten van eenzelfde boom aan Duitse zijde volgde kort daarop.

 

Uitwisselingen en de samenwerking tussen deze twee scholen wordt ondersteund vanuit het project “Vroege Buurtaal!” dat onder het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord” valt. Doel van de partners binnen het koepelproject is het verwezenlijken van één gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarktregio. “Daarbij speelt taal natuurlijk een belangrijke rol”, benadrukken Lea Timmer en Peter Geerdink (gezamenlijk projectmanagement “Vroege Buurtaal!”).

In Georgsdorf en Dalerveen wordt het belang van het op vroege leeftijd leren van elkaars taal ook herkend. Beide scholen bieden daarom buurtaal-georiënteerde activiteiten aan.

meer lezen

Spreekuren GIP EDR mei 2018

GIP EDR organiseert elke maand spreekuren voor grenspendelaars en hun werkgevers. Hier kunt u terecht voor vragen over wonen, werken, ondernemen, studeren en pensioen. In dit bericht vindt u een overzicht van de spreekuren in de maand mei.

meer lezen

Uitnodiging deelname enquête INTERREG Duitsland-Nederland

Uitnodiging deelname enquête INTERREG Duitsland-Nederland
Foto: INTERREG

Grenzen vormen van oudsher een barrière voor wonen, werken en andere activiteiten in het dagelijkse leven. Het Europese samenwerkingsprogramma INTERREG Deutschland-Nederland stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen burgers, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en andere organisaties in het Nederlands-Duitse grensgebied. Om te monitoren in hoeverre wij de doelstellingen van ons programma tot 2023 halen, voeren wij regelmatig een onderzoek uit – op dit moment al voor de tweede keer.

meer lezen

Deur staat open voor “Vroege Buurtaal!” in gemeente Westerwolde

deur-staat-open-voor-vroege-buurtaal-in-gemeente-westerwolde
Foto: Wethouder Wietze Potze in gesprek met Lea Timmer en Peter Geerdink over de mogelijkheden van buurtaal in de gemeente Westerwolde.

Voor nu is Duits als vast vak in het basisonderwijs in de gemeente Westerwolde een brug te ver, aldus wethouder Wietze Potze (PvdA). Wel zijn er volgens hem kansen en mogelijkheden om buurtaal meer aandacht te geven met ondersteuning van de Eems Dollard Regio (EDR).

meer lezen

Artikel DvhN: "Coevorder college terug in de schoolbanken voor Duitse les"

wethouder-jan-zwiers
Wethouder Jan Zwiers. Foto: Dagblad van het Noorden

In het onderstaande artikel van Kaas (2018) gepubliceerd in Dagblad van het Noorden (Drenthe) wordt middels een interview met wethouder van Coevorden, Jan Zwiers, ingegaan op het belang van de Duitse taal in de grensregio, bij ons beter bekend als buurtaal. Zwiers gaat daarbij in op vragen zoals waarom hij Duitse les volgt, waar hij deze volgt, hoe het niveau ligt en of Duitsers ook Nederlands leren. Zijn antwoorden sluiten mooi aan bij waar onze bouwsteen "Vroege Buurtaal!" zich voor inzet. Het volledige artikel kunt u lezen als u op de onderstaande button klikt.

meer lezen

In het nieuws: Jobbus bouwsteen PraktiTrans

jobbus-praktitrans
Foto: Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

De Jobbus van onze bouwsteen PraktiTrans laat studenten in de grensregio kennismaken met interessante werkgevers en bijbehorende stageplaatsen over de grens in Duitsland. Recentelijk verscheen daarover een kort artikel van EL News (Emsland Zeitung). Deze kunt u hier lezen

Nieuwe opleiding Noorderpoort zoekt aansluiting met economische grootmacht Duitsland

internationale-betriebswirtschaft-noorderpoort
Foto: Noorderpoort

De nieuwe tweetalige commerciële opleiding Internationale Betriebswirtschaft (IBW) richt zich op alle aspecten van het Nederlandse én Duitse zakenleven. Daarmee wordt aansluiting gezocht met één van de belangrijkste handelspartners van Nederland.

 

meer lezen

Grenspraktijk: UMCG – Grensoverschrijdend werken aan grensoverstijgende zorg

Arbeidsmarkt Noord organiseert regelmatig “kijkjes in de keuken” bij organisaties die een band hebben met Duits-Nederlandse samenwerking in de Eems Dollard Regio. De afgelopen editie vond plaats bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

 

meer lezen

Wij kunnen wat, willen wat, geef ons die kans!

wij-kunnen-wat-succesvol-in-de-grensregio
Foto: Koepelproject Arbeidsmarkt Noord

Meppen – Een groep van rond de 30 Nederlandse en Duitse vrouwen volgt vanaf januari 2018, gedurende zes maanden, verschillende kosteloze workshops die gegeven worden bij de VHS Meppen in het kader van het project ”New Jobportunities”. Op het programma staan, onder andere, Nederlandse en Duitse taalcursussen, theaterpedagogie en rollenspellen waarin sollicitatiegesprekken worden nagebootst.

 

meer lezen

Een eigen onderneming in vijf dagen

succesvol-in-de-grensregio
Eén van de bedrijfsconcepten: Shuttlebussen tussen Groningen en Papenburg.

Papenburg (D) – Een eigen onderneming opzetten en vermarkten in de grensregio: Dat was de uitdaging waarvoor Nederlandse en Duitse scholieren gezamenlijk stonden tijdens de projectweek “Succesvol in de grensregio”. Tijdens een vijfdaagse workshop hadden zij een fictieve firma opgezet. Daarbij lag de focus op het zogenaamde “vermarktingsconcept”, met andere woorden, hoe zij hun firma aan de man wilden brengen.

meer lezen

Uitnodiging: Grenspraktijk: UMCG

grenspraktijk-umcg

Hierbij nodigen wij u graag uit om 8 maart aanstaande deel te nemen aan onze “grenspraktijk”. Dit keer zijn wij te gast bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

 

 

Het UMCG is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever in Noord Nederland. Als u op "meer lezen" klikt vindt u meer informatie, het programma en kunt u zich voor deze Grenspraktijk aanmelden.

 

meer lezen

Twee teams, twee talen, één wedstrijd!

film-vroege-buurtaal-overtreding-voetbal

Twee teams, twee talen, één wedstrijd! Voetbalverenigingen vv Raptim uit Coevorden en VfL Germania Leer nemen het tegen elkaar op in een spannende vriendschappelijke wedstrijd. Maar of deze ook zo vriendschappelijk blijft valt te bezien...

 

U kunt de video bekijken als u op "meer lezen" klikt.

meer lezen

Interesse buurtaal groter dan ooit in grensregio

buurtaal-grensregio-inspiratiemiddag

Rhede (Ems) - Welke rol kan het leren van meerdere talen spelen in het basisonderwijs? Deze vraag stond centraal voor de 40 deelnemers aan de eerste Duits-Nederlandse “inspiratiemiddag” van “Vroege Buurtaal!” die plaatsvond in de Ludgerusschule in Rhede (Ems).

 

meer lezen

Uitnodiging: Conferentie Buurtaal Noord-Nederland

conferentie-buurtaal-nuffic-stenden

Na de succesvolle buurtaalconferentie in Maastricht in september 2017, vindt op woensdag 11 april 2018 het buurtaalevenement voor Noord-Nederland plaats in Emmen, georganiseerd door Nuffic in samenwerking met Hogeschool Stenden. Aan deze conferentie zijn geen kosten verbonden. Het programma en de aanmeldlink vindt u in het volledige bericht.

meer lezen

Studenten Winschoten over de grens

groepsfoto-studenten-winschoten

Winschoten – Vanaf 12 februari beginnen 10 Nederlandse IT-studenten van de Campus Winschoten van het Noorderpoort aan hun verplichte stage in Duitsland.

 

De bedrijven Orgadata AG en HR4You zijn twee van de bedrijven waar de scholieren terecht kunnen voor deze grensoverschrijdende stage. Een nieuw “bedrijf” waar de studenten terecht kunnen is de IT-afdeling van de Landkreis Leer. Zij stellen een voltijdsstageplaats ter beschikking.

 

 

meer lezen

Gratis inspiratiemiddag "Vroege Buurtaal!" voor basisscholen en leraren

Tijdens deze middag doet u inspiratie op met betrekking tot de mogelijkheden van meertalig onderwijs. U ziet, onder andere, praktische voorbeelden van het onderwijs in de praktijk, maar ook voorbeelden van bestaande grensoverschrijdende contacten tussen basisscholen. Tot slot krijgt u de mogelijkheid om zelf in contact te komen met een basisschool in het buurland en ook handige tips die u kunt toepassen in uw eigen school.

 

De presentaties worden tweetalig gegeven (Nederlands-Duits). Kennis van de Duitse taal is dus niet noodzakelijk.

 

De inspiratiemiddag is volledig gratis. Meer informatie en het programma vindt u als u "meer leest".

 

meer lezen

Buurland begint bij begeleiding: gratis grenspendelaarspreekuur Groningen biedt uitkomst

opening-gip-edr-spreekuur-groningen

Vanaf 7 februari kan iedereen met vragen over werken, ondernemen, studeren of wonen in Duitsland of Nederland terecht bij een gratis maandelijkse grenspendelaarspreekuur in Groningen.

 


 

meer lezen

Grensoverschrijdend op pad met de Job-Bus

grensoverschrijdend-op-pad-met-de-job-bus
Foto: Wachstumsregion Ems-Achse

Nordhorn - Scholieren transport en logistiek van het Alfa-college in Hoogeveen kregen deze week een bijzonder kijkje in de keuken van een Duits transportbedrijf: Bentheimer Eisenbahn AG in Nordhorn. Baanmogelijkheden in het buurland voor de scholieren na hun studie werden daarbij uitvoerig besproken. 

 

 

 

 

meer lezen

Spreekuren januari 2018 voor grenspendelaars

spreekuren-januari-2018-gip-edr
Foto: GIP EDR

Heeft u vragen over het wonen, werken, studeren of ondernemen in het buurland? Bijvoorbeeld over belastingen, zorgverzekeringen, pensioenopbouw of arbeidscontracten? Ook dit jaar organiseert GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR), geheel gratis en vrijblijvend, meerdere spreekuren voor grenspendelaars op verschillende locaties. Een overzicht van de spreekuren in januari 2018 vindt u als u op "meer lezen" klikt.

meer lezen

Baankansen voor stille reserve door “New Jobportunities” in Eems Dollard Regio

new-jobportunities-van-start-eems-dollard-regio
Foto: VHS Meppen

Per januari is het project “New Jobportunities” in de Eems Dollard Regio van start gegaan. Vrouwen die weer actief op de arbeidsmarkt willen zijn worden door het project gratis begeleid en ondersteund bij de zoektocht naar (betaald) werk. Hier leest u meer.

 


 

 

meer lezen

Noorderpoort over de grens: Nederlandse zorgstudenten voor zorgexcursie in Lingen

studenten-noorderpoort-bij-campus-lingen

Ruim 40 eerstejaars MBO-zorgstudenten van het Noorderpoort in Groningen verkenden hun (studie)mogelijkheden over de grens tijdens een bezoek aan de Hochschschule Osnabrück, Campus Lingen met workshops en presentaties.

 

meer lezen

27e EDR-Studiedag: "Perspectiefwissel draagt bij aan begrip"

De balans van de 27e EDR-Studiedag: Meer dan 100 deelnemers, bekende sprekers en het belang van goed buurmanschap in Europa gekoppeld aan het stimuleren van taalvaardigheid. Het stimuleren van de taalvaardigheid werd, onder andere, uitgedragen door onze bouwsteen "Vroege Buurtaal!". Lees verder voor het volledige verslag van de dag via de Eems Dollard Regio.

meer lezen

"Groningen kijkt over de grens": Bouwsteen EDRiT in Binnenlands Bestuur

15 november publiceerde Binnenlands Bestuur het artikel "Groningen kijkt over de grens", geschreven door Birte Schohaus. In dit artikel wordt aandacht besteed aan één van onze bouwstenen, EDRiT. Het ingekorte artikel vindt u hier. Het volledige artikel is te lezen indien u een abonnement heeft op Binnenlands Bestuur.

meer lezen

Duits op Nederlandse basisscholen in de grensregio

Duits op Nederlandse basisscholen in de grensregio. Beeld: RTV Drenthe / EV1.tv
Duits op Nederlandse basisscholen in de grensregio. Beeld: RTV Drenthe / EV1.tv

Elkaars taal spreken in de grensregio. Dat zou volgens ons eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn en dat begint bij het taalonderwijs op basisscholen. Op 22-11-2017 werd in het tv-programma "Ohne Grenzen - Zonder Grenzen" aandacht besteed aan het aanbieden van Duits onderwijs op Nederlandse basisscholen in het kader van onze bouwsteen "Vroege Buurtaal!". Het videofragment en de volledige aflevering vindt u als u op "meer lezen" klikt.

 

 

meer lezen

Projectweek "Succesvol in de grensregio"

Succesvol ondernemen in de Eems Dollard Regio, wat is daarvoor nodig? Naast een grensoverschrijdende blik, durf en passie is het zien en omzetten van verschillen tussen Nederland-Duitsland in kansen één van de eerste stappen en tegelijkertijd succesfactor voor de ondernemers van morgen. Bouwsteen "Succesvol in de grensregio" werkt daaraan met studenten in een projectweek. Meer informatie vindt u hier.

meer lezen

ICT stages Duitsland voor enthousiaste studenten Noorderpoort

“In het begin is het misschien eng, maar na een week is stagelopen in Duitsland de normaalste zaak van de wereld.” Aan het woord is Rik. Vorig jaar begonnen als stagiair bij Orgadata AG en nu daar in dienst als ICT ’er via de Job Bus van het initiatief “Werkgeversadvisering 2.0”, bouwsteen van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord.

 

meer lezen

Promotiedagen 2017: voornamelijk Nederlandse ondernemers, maar voor hoelang?

promotiedagen 2017

Met meer dan 25.000 bezoekers, 75 bijeenkomsten en 600 deelnemers verdeeld over 25 pleinen zijn de Promotiedagen voor Noord-Nederland inmiddels een begrip in Groningen en omstreken. De 31e editie vond op 7 en 8 november als vanouds plaats in het Martiniplaza. Koepelproject Arbeidsmarkt Noord was aanwezig met een workshop en stand op het Oldambtplein. Daar lieten zij de kansen en mogelijkheden die de grensregio biedt zien. Met de stand werden ook de Eems Dollard Regio, Bio-economie in de Non-Food sector en Netzwerk+ vertegenwoordigd die allen samenwerken in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland.

meer lezen

Wegens succes verlengd: Werkgeversadvisering 2.0

Start "Werkgeversadvisering 2.0"

Werkgevers en ondernemers in de Eems Dollard Regio actief benaderen om ondersteuning en advies te bieden, onder andere bij het aannemen van grensarbeiders en het vervullen van stageplaatsen. Daar heeft onze bouwsteen “Werkgeversadvisering” zich, de afgelopen twee jaar, met succes voor ingezet. Op basis van de behaalde resultaten in de grensregio is besloten om de activiteiten van deze bouwsteen voort te zetten onder de toepasselijke titel: “Werkgeversadvisering 2.0”.

 

 

 

 

meer lezen

SFSD: Duitse studenten aan de slag met zorg en technologie

Vanuit het thema "stage en onderwijs in de zorg" waren 75 Duitse en Nederlandse zorgstudenten 18 oktober te gast bij Health Hub Roden, georganiseerd door onze bouwsteen Sorgen für, sorgen dass. De Nationale Onderwijsgids heeft hierover een kort artikel gepubliceerd. Het artikel vindt u hier.

Groei in grensregio's door sterke samenwerking

Bad Nieuweschans - De Europese Unie heeft 40 interne grensregio’s, die samen 40% van het grondgebied van de Unie beslaan en goed zijn voor bijna 30% van de EU bevolking. Deze grensregio’s, waaronder de Eems Dollard Regio, presteren op economische vlak vaak minder goed dan andere regio’s. Om dit aan te pakken heeft de Europese Commissie onlangs het artikel “Boosting growth and cohesion in EU border regions” gepubliceerd. Dit artikel stelt nieuwe en concrete maatregelen voor hoe de economische groei van de grensregio’s gestimuleerd kan worden.

 

meer lezen

Promotiedagen 2017: Grenzeloze kansen

Promotiedagen 2017 Koepelproject Arbeidsmarkt Noord

 

Kansen en mogelijkheden in de grensregio ontdekken en samen bouwen aan één gemeenschappelijke, grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarktregio. Dat is waar het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord zich, met verschillende projecten als bouwstenen, in de Eems Dollard Regio voor hardmaakt. U bent op 7 en 8 november in Martiniplaza van harte welkom op de Promotiedagen om de resultaten en toekomstplannen van ons samenwerkingsverband te zien en, nog belangrijker, met ons daarover in gesprek te gaan. Wilt u gratis toegang tot het event? Als u verder leest ziet u hoe u aan kaarten komt.

meer lezen

Save the date: Business Meets University: Creating Success in the North

Wilt u een product vernieuwen, of een nieuw product ontwikkelen? Wilt u een andere doelgroep benaderen, of beter gebruik maken van (social) media? Of wilt u zich gewoon laten inspireren? Geef u dan op voor het MKB business event van de Rijksuniversiteit Groningen die plaatsvindt op 16 november.

meer lezen

Save the date: Symposium Rijnland Instituut: Grensoverschrijdende Techniek, Taal en Toerisme

Het Rijnland Instituut heeft het afgelopen jaar een professionaliseringsslag gemaakt. De adviesgroep en stuurgroep zijn officieel beëdigd en er is gestart met verschillende projecten. Het samenwerkingsverband tussen Stenden Hogeschool, Alfa-college en Drenthe College is versterkt, daarnaast dragen provincies en gemeenten het Instituut een warm hart toe. Om dit te vieren nodigt het Rijnland Instituut u graag van harte uit voor het symposium “Grensoverschrijdende Techniek, Taal en Toerisme’ op donderdag 23 november 2017 in Assen.

 

 

meer lezen

‘Ik kan het iedereen aanraden om stage te lopen in Duitsland,’

Stagelopen in Duitsland heeft de toekomst. Dit was de strekking van de persbijeenkomst georganiseerd door de Landkreis Leer en Gemeente Oldambt. Samen met Noorderpoort Campus Winschoten, en het Duitse bedrijfsleven werken ze samen in het project Werkgeversadvisering dat een van de bouwstenen van het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord is. 

 

Studenten, studiebegeleiders en werkgevers uit de IT HR 4You, M&K ProCon en Orgadata vertelden tijdens de bijeenkomst over hun ervaring tijdens de stage in Duitsland. 

 

Aanvullende informatie en quotes van studenten en werkgevers leest u in het volledige persbericht van Noorderpoort Campus Winschoten.

Nieuwsbrief september 2017

Hier vindt u de vernieuwde nieuwsbrief van het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord voor de maand september 2017. De afgelopen periode zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van één gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarktregio tussen Nederland en Duitsland, zowel binnen als buiten de organisatie. Wij laten u graag zien welke ontwikkelingen dat zijn. 

Overzicht: basis- en voortgezet onderwijs in Nederland

De zomervakantie is nu ook bijna voorbij in het Noorden van Nederland. In september starten de scholen officieel weer. Dat betekent voor veel kinderen de eerste kennismaking met de basisschool of het starten met hun vervolgopleiding, en daarbij ook genoeg ouders die nog even opzoeken hoe het ook alweer zat met het onderwijsaanbod in Nederland.

 

Een mooi moment voor ons om u een overzicht te geven van het basis- en voortgezet onderwijssysteem in Nederland. 

 

meer lezen

7 september - GIP EDR Spreekuur Emmen

meer lezen

Payrolling en uitzendwerk: wat is het verschil?

Wat is het verschil

In Nederland kunt u op verschillende manieren een dienstverband aangaan. Bijvoorbeeld door direct in dienst te gaan bij een bedrijf door zelf te solliciteren en door het bedrijf aangenomen te worden, via een uitzendbureau maar ook via een zogenaamde payroll-constructie. Voor buurland Duitsland is payrolling een vrij onbekend fenomeen maar ook hier bestaat er nog onduidelijkheid over de precieze verschillen tussen uitzendbureaus en payrolling-bedrijven.

 

Wat is eigenlijk het verschil tussen een dienstverband middels een payrollbedrijf en een uitzendbureau? In dit artikel leest u het.

meer lezen

"Vrijwillig de grens over"

Ina Marleen Vermue - projectmanagement "Vrijwillig de grens over"
Ina Marleen Vermue - projectmanagement "Vrijwillig de grens over"

Op 04-11-2017  vindt een vrijwilligersbeurs plaats in Leer/Duitsland.

 

 

De Gemeente Oldambt en de Landkreis Leer willen meer doen voor vrijwilligers. Op 4 november wordt daarom in Leer (D) een grote beurs voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties georganiseerd. Onder het mom “wij doen het vrijwillig” kunnen Nederlandse en Duitse verenigingen en organisaties met mensen in contact komen, die vrijwilligerswerk doen.

 

meer lezen

Make it in Germany: Online European Job-Day

Up-to-date informatie krijgen over wonen en werken in Duitsland en tegelijkertijd interessante vacatures vinden? Daarvoor organiseert EURES voor de vierde keer het "Online European Job-Day" event. Dit keer staat de ICT-sector in Duitsland centraal. Naast het krijgen van de laatste info is het ook mogelijk om vragen te stellen aan adviseurs van EURES en kunt u via meerdere praktische tools bijvoorbeeld uw CV verbeteren.

 

Het originele bericht en meer informatie vindt u als u klikt op "meer lezen".

meer lezen

EDR zet zich ook na 2020 in voor EU ondersteuning

Europarlementariërs ondersteunen de voorzetting van het INTERREG-programma.

 

BAD NIEUWESCHANS – Samen met parlementslid Johanne Modder bezochten Kerstin Westphal en Birgit Seppel, beide leden van het Europese parlement, maandag het kantoor van de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. In Brussel staat overleg gepland aangaande de invulling van de Europese regionale politiek na 2020.

meer lezen

Uitnodiging "Grenspraktijken": Schloss Dankern

Het netwerk van het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord nodigt u graag uit voor de 4e editie van “Grenspraktijken”. Deze vindt plaats bij Schloss Dankern, op dinsdag 26 september a.s. van 09:30 tot ongeveer 12:00, in Haren/Ems. Lees verder voor meer informatie.

meer lezen

IkStartSmart - succesvol starten met uw bedrijf

Heeft u serieuze plannen om een bedrijf te starten of bent u korter dan vier jaar ondernemer? Op zoek naar praktische informatie, ondernemersvaardigheden ontwikkelen en sparren met andere starters? Dan is IkStartSmart wellicht iets voor u.

meer lezen

In het nieuws: EDRiT (Eems Dollard Regio in Transitie)

Samenwerkende partners EDRiT tijdens eerste bijeenkomst
Samenwerkende partners EDRiT tijdens eerste bijeenkomst

In het nieuws: EDRiT (Eems Dollard Regio in Transitie).

Samenwerking tussen studenten, het MKB en kennisinstellingen met als doel regionale economische ontwikkeling. Bouwsteen van één gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarkt!

Samen met, onder andere, lead-partner Hanzehogeschool Groningen.

 

 

meer lezen

Ohne Grenzen - Zonder Grenzen

In Ohne Grenzen - Zonder Grenzen wordt er gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen Drenten en Duitsers in het grensgebied. Op dit moment staan er drie afleveringen online. U kunt deze direct bekijken als u op "lees meer" klikt of op ons YouTubekanaal. Presentatie: Anika Möllmann en Wolter Klok, ev1.tv en RTV Drenthe.

meer lezen

Nieuwe gezamenlijke website GrensInfoPunten

De nieuwe website van de gezamenlijke GrensInfoPunten is online en te bezoeken via www.grenzinfo.eu. Grenspendelaars, werkgevers, studenten, eigenlijk iedereen die meer informatie zoekt over wonen, werken en studeren in het buurland, kan hier terecht voor eerstelijns informatie.

meer lezen

Veel ondernemers bij eerste "Aan tafel met..." bijeenkomst

"Eerste "Aan tafel met" bijeenkomst in het teken van grensoverschrijdend ondernemen in Nederland en Duitsland"

 

Bad Nieuweschans - Ruim 20 experts en ondernemers uit de grensregio waren op 19 juni aanwezig bij de allereerste "Aan tafel met…"-bijeenkomst van het GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR). De bijeenkomst in Bad Nieuweschans stond in het teken van grensoverschrijdend ondernemen in Nederland en Duitsland. Doel van de ochtend: kennis en ervaring uit de praktijk, door en voor ondernemers, delen in combinatie met de kennis van de Belastingdienst (BD), GIP EDR en de Industrie- und Handelskammer (IHK).

 

meer lezen

Arbeidsmarkt Noord en GIP EDR aanwezig bij De Netwerkvloer

Dinsdag 27 juni vindt het evenement "De Netwerkvloer" plaats bij WILDLANDS Adventure Zoo in Emmen. GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) exposeert daar samen met het koepelproject Arbeidsmarkt Noord om ondernemers en bezoekers voor te lichten over de mogelijkheden van grensoverschrijdend werken, wonen en studeren in Nederland en Duitsland. Meer informatie of aanmelden voor het evenement als exposant of bezoeker? U vindt het hier. Klik op lees meer voor een routebeschrijving en aanvullende info.

meer lezen

Geslaagd bezoek Duitse Auzubildende Health Hub en Interzorg

Woensdag 14 juni bezochten ruim 80 Duitse en Nederlandse studenten Health Hub Roden en Interzorg Hoprank in het kader van samenwerking en technologie in de zorg. Het bezoek werd georganiseerd door Sorgen Für, Sorgen Dass (SFSD), deelproject van Arbeidsmarkt Noord.

meer lezen

Al ruim 200 Nederlandse zorgstudenten op stage in Duitsland

Resultaten na eerste jaar project Sorgen Für, Sorgen Dass

 

In het eerste jaar van het project Sorgen Für, Sorgen Dass hebben al 206 Nederlandse studenten stage gelopen bij zorginstellingen in Duitsland. De teller staat in september naar verwachting op 281. Er hebben tot nu toe 27 Duitse studenten stage gelopen in Nederland, daar komen de komende maanden 68 bij. Dat blijkt uit de presentatie van de tussentijdse resultaten in Oldenburg waar betrokken bestuurders bijeen waren.

 

meer lezen

Met 40 jaar ervaring de blik naar voren gericht

“Netwerk met toekomst” is het motto van grensoverschrijdende samenwerking in de Eems Dollard Regio

 

 

edr Bad Nieuweschans Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan heeft de EDR, 7 juni, onder het mom “Netwerk met toekomst”, belangstellenden uitgenodigd om het jubileum mee te vieren in het Duitse Papenburg. Er waren ongeveer 2500 bezoekers. Samen met projectpartners, sprekers, leden en andere belangstellenden werd teruggekeken op de resultaten van 40 jaar grensoverschrijdende samenwerking in de grensregio. De nadruk lag op de kansen die de toekomst biedt.

meer lezen

GIP-EDR Spreekdag in Papenburg

Denkt u aan werken, wonen of studeren over de grens in Duitsland of Nederland en heeft u daar vragen over? GIP EDR helpt u graag. GrensInfoPunt EDR biedt gratis en vrijblijvend informatie en hulp toegespitst op uw persoonlijke situatie.

 

15 juni vindt het eerstvolgende spreekuur plaats in Papenburg. GIP EDR hoopt u daar te zien, maar vooral verder te helpen! Meer informatie over het spreekuur en hoe u zich kunt aanmelden vindt u op deze website.

Foto-impressie 40-jarig jubileum EDR

meer lezen

Jobmesse Lingen 17/18 juni

17 en 18 juni vindt de Jobmesse plaats in Lingen. Dit is een grote banenbeurs waar vooral vacatures worden aangeboden in de sectoren techniek, ICT, metaal, elektrotechniek, administratie en verkoop. Voorafgaand aan de beurs is er, 14 juni, een voorbereidend programma op het Werkplein te Winschoten. Daar wordt voorlichting gegeven over wonen en werken in Duitsland gepaard met een workshop "Solliciteren in Duitsland". 1 juni vindt er een voorlichting plaats in Emmen, zie daarvoor de website Werken in Duitsland. Meer informatie over het voorbereidend programma in Winschoten? Stuur dan een e-mail naar: edwindehaan@vlagtwedde.nl met als onderwerp "Voorlichting en Workshop Jobmesse". Het volledige programma van de Jobmesse vindt u door te klikken op "meer lezen".

 

 

 

 

meer lezen

Tweede kans voor toekomstige carrière

Project “Erfolgreich 2.0” ziet een positieve tussenbalans

 

De Hochschule Emden/Leer houdt zich actief bezig met het thema van voortijdige studieverlaters. Om studenten, die een onzekere studietoekomst hebben, te ondersteunen, is de groeiregio Emsachse samen met de Hochschule een project gestart. En met succes! Onder de titel “Erfolgreich 2.0” zijn meer dan 30 schoolverlaters gestart met een opleiding bij een bedrijf in de regio.

 

Meer informatie over dit project en contactmogelijkheden kunt u vinden op de website van de Hochschule Emden/Leer.

 

Drentse Dag van Europa

Het provinciehuis van Drenthe in Assen vormde woensdag, 24 mei, het toneel van de Drentse Dag van Europa. Deze dag stond grotendeels in het teken van de arbeidsmarktkansen in Europa. Bijzondere aandacht ging uit naar de maakindustrie. De maakindustrie staat namelijk hoog op de agenda in veel Europese landen.

 

meer lezen

Excursie Health Hub Roden

Het project “Zorgen voor, Zorgen dat” (SFSD) organiseert woensdag 14 juni een dagvullende excursie, van 09:00 tot 17:00, voor studenten en docenten naar Health Hub Roden.

meer lezen

3e meeting Zorgen voor… Zorgen dat…

In Klinikum Leer vond de derde meeting van het Zorgen voor… Zorgen dat… project plaats. Studenten die stage lopen, werkgevers, begeleiders en projectpartners waren bij elkaar gekomen om samen de vorderingen en resultaten van de afgelopen projectperiode te bespreken. De praktijk staat centraal in deze bijeenkomsten: hoe kan de regionale Nederlands-Duitse samenwerking nog beter binnen de zorgsector.

meer lezen

Nieuw spreekuur voor grenspendelaars in Papenburg

edr Bad Nieuweschans. In samenwerking met de Agentur für Arbeit Nordhorn organiseert GrensInfoPunt  EDR een nieuw maandelijks spreekuur in het Duitse Papenburg. Grenspendelaars en hun werkgevers kunnen vanaf 18 mei 2017 terecht bij GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR). Belangstellenden krijgen informatie op het gebied van sociale verzekering, ouderdomspensioen en belasting. Dan (tussen 9.30 en 12 uur; op afspraak!) zijn medewerkers van GIP EDR aanwezig op het kantoor van de Agentur für Arbeit aan Am Stadtpark 10.

 

meer lezen

Herziene uitzendwet in Duitsland

Met ingang van 1 april 2017 is in Duitsland een herziene uitzendwet (“Arbeitnehmerüberlassungsgesetz”) in werking getreden. Het doel van de wijzigingen is o.a. om  uitzendkrachten beter te beschermen. Ook het gelijkschakelen van lonen van uitzendkrachten aan het loonniveau van vast personeel maakt deel uit van deze wetswijziging. Lees meer voor de belangrijkste wijzigingen.

meer lezen

Grensoverschrijdende samenwerking

Download
Grensoverschrijdende samenwerking
Voor het vakblad Sociaal Bestek zijn we gevraagd om een artikel over grensoverschrijdende samenwerking te schrijven. Dat doen we natuurlijk graag. Bedankt voor het mooie artikel.

Het artikel over grensoverschrijdende samenwerking in het Arbeidsmarkt Noord project verscheen in editie Sociaal Bestek 2017, nr 2.
TSB_2017_79_02_LR_Malewicz.pdf
Adobe Acrobat document 2.2 MB

40e bijeenkomst Eems Dollard Business Forum op 3 mei in Winschoten

De technologische vooruitgang staat niet stil. Zeker niet als het gaat om het efficiënt (her)gebruiken van energie. We moeten ook wel, gelet op de geformuleerde milieudoelstellingen voor de komende jaren. Zowel Duitse als Nederlandse kennisinstellingen, ondernemingen en overheden worden uitgenodigd hier een innovatieve bijdrage  aan te leveren.  

 

Diverse Duits-Nederlandse Interreg-projecten hebben in de afgelopen jaren aangetoond dat grensoverschrijdende samenwerking een belangrijke bijdrage en synergie-effecten oplevert. Het Eems Dollard Business Forum (EDBF) wil met het thema ‘Energie’ een volgende impuls aan deze DuitsNederlandse samenwerking geven.  

 

De EDBF bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 mei 2017, in de Harbour Jazz club te Winschoten,  Havenkade-Oost 3, 9672 BB Winschoten. De organisatie is in handen van de gemeente Oldambt.

 

De uitnodiging met het volledige programma leest u hier.

Aanmelden kunt u via deze link doen.

 

Verpleegkundigen voorbereid op grensoverschrijdende toekomst

Wat ervaren studenten, werkgever en stagebegeleiders bij zorgstages in het buurland? Bekijk de film over het zorgproject “Sorgen für sorgen dass…” en kom meer te weten over dit bijzondere grensoverschrijdende zorgproject.

 

meer lezen

De Grensinfopunten nodigen u uit – Gratis kaarten voor de EmigratieBeurs 2017

Wellicht zijn uw plannen om tijdelijk of permanent  in Duitsland te gaan wonen en te werken al in een vergevorderd stadium. Misschien bent u nog niet zo ver en staan er nog veel vragen bij u open om de stap weloverwogen te kunnen maken. In welk stadium u ook bent, een bezoek aan onze stand op de Emigratiebeurs 2017 is meer dan de moeite waard.

 

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan de 21e internationale Emigratiebeurs die op 11 & 12 februari 2017 plaats vindt in het Expo Houten Exhibition Centre in Houten.

 

Deze beurs is het enige internationale evenement voor wie voor korte of langere tijd naar het buitenland wil vertrekken - nu of in de toekomst - om welke reden dan ook. De Emigratiebeurs is van alle markten thuis en biedt bovendien verschillende presentaties met interessante vraagstukken, onderwerpen en trends in diverse branches. Met een bezoek aan de Emigratiebeurs komt u in korte tijd alles te weten over wonen, werken, studeren en ondernemen over de grens. 

 

De Grensinfopunten bieden u graag twee gratis entreekaarten aan (waarde € 17,50 per stuk) die u met een klik op de volgende link (klik hier) kunt bestellen. Deze aanbieding is slechts eenmaal geldig, u ontvangt de entreekaarten via email.

Wilt u meer weten over de Emigratiebeurs 2017? Op www.emigratiebeurs.nl kunt u de nodige informatie over o.a. deelnemers, presentaties, organisatie e.d. terugvinden.

Grensinfopunten gezamenlijk op Emigratiebeurs

Tijdens de Emigratiebeurs op 11 en 12 februari in Houten zijn medewerkers van de Grensinfopunten langs de Nederlands-Duitse grens aanwezig om bezoekers te informeren. 

 

Op de EmigratieBeurs staan ruim 165 binnen- en buitenlandse exposanten en is er een uitgebreid programma met (gratis) presentaties. Dit jaar is Duitsland het gastland. Door diverse exposanten worden vacatures aangeboden, een overzicht daarvan staat in de vacaturebank op de website van de Emigratiebeurs.

Gratis intake voor Duitse diploma-erkenning

Als u in Duitsland gaat werken, is het belangrijk om te weten of uw diploma erkend is en of uw kwalificaties voldoende zijn. Wanneer is het vereist om uw Nederlandse diploma te laten erkennen? En wat kunt u doen om met behulp van aanvullende cursussen of opleiding de benodigde erkenning of kwalificaties te krijgen? Wanneer is dit noodzakelijk, wat kost het en zijn er mogelijkheden dit te versnellen? En welke instantie is bevoegd?

Voor dit soort vragen kunt u een afspraak maken bij het Zentrum für Arbeit van de Landkreis Leer. Neem contact op met Zentrum für Arbeit in Leer met mevrouw Varchmin. Tijdens de kosteloze intake krijgt u advies over uw vervolgstappen zodat u weet waar u aan toe bent en welke tijd en kosten hiermee gemoeid zijn. Aan een eventueel vervolgtraject zijn mogelijk kosten verbonden.

 

Aanvullende informatie over het IQ netzwerk leest u hier

 

Contactgegevens:

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle Förderprogramm IQ
Zentrum für Arbeit
Bavinkstraße 23
26789 Leer (Ostfriesland)

T: 0049-(0) 491 9994-2227

Mobil: 0049-(0) 160 8868748

Email: Ilse.Varchmin@lkleer.de

 

Mede mogelijk gemaakt met middelen uit Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) en het Europees Sociaalfonds (ESF), Niedersachsen. 

Uitbreiding GIP EDR-Spreekdag in Emmen

 

Met ingang van 2 februari a.s. breidt GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) haar service uit met een extra Spreekdag in Emmen. Deze zal iedere eerste donderdagmiddag van de maand (tussen 13 en 17 uur; op afspraak!) plaatsvinden op het kantoor van UWV aan de Verlengde Spoorstraat. Dan zijn medewerkers van het Bureau voor Duitse Zaken (SVB) en GIP EDR aanwezig.

 

Met deze uitbreiding komt GIP EDR tegemoet aan de groeiende behoefte voor een fysiek GrensInformatiePunt in de regio Emmen. Grensarbeiders, werkgevers, studenten en gepensioneerden uit de regio Emmen kunnen een afspraak maken om hun persoonlijke situatie te bespreken.

 

“Bij GIP EDR kan iedereen terecht voor gratis informatie en persoonlijk advies over wonen, werken, studeren en ondernemen in het EDR-gebied. Naast de maandelijkse Spreekdagen in Emmen en Bad Nieuweschans is GIP EDR wekelijks bereikbaar via de EDR. Er kan ook een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk adviesgesprek bij ons in Bad Nieuweschans”, zegt GIP-adviseur Michiel Malewicz.

 

Naast de nieuwe GIP EDR-Spreekdag in Emmen kan iedereen in 2017 op de derde woensdag van de maand terecht bij GIP EDR in Bad Nieuweschans voor informatie op het gebied van belasting, ouderdomspensioen en sociale verzekering. Dan zijn medewerkers van de belastingdiensten uit Groningen en Leer, het Bureau voor Duitse Zaken (SVB) en de Deutsche Rentenversicherung (DRV) aanwezig op het kantoor van de EDR.

 

Voor beide Spreekdagen moeten belangstellenden bij de EDR telefonisch een afspraak maken via 0597-521818.

 

Grensoverschrijdende Statistiek

 

Het eerste grensoverschrijdende statistiekrapport over de Nederlands – Nedersaksische Arbeidsmarkt is gepresenteerd en geeft inzicht in de Arbeidsmarkt structuur in de grensregio. Zo valt bijvoorbeeld op dat aan Nederlandse kant veel meer vrouwen in deeltijd werkzaam zijn en dat er veel kleine zelfstandigen actief zijn. Daarnaast werd onderzocht hoe de bevolkingsopbouw in beide landen vergelijkt, welke kwalificaties en opleiding de werknemers hebben en hoeveel studenten er in het buurland studeren. Het volledige rapport vindt u hier.

 

Bij grensoverschrijdende arbeidsmarktinitiatieven staan de aantallen van grensarbeiders vaak centraal. Statistische gegevens over grensarbeiders zijn moeilijk te meten en worden (nog) niet allemaal meegenomen. Want wie wordt geteld en wat is de definitie van een grensarbeider? Er zijn veel bedrijven en werknemers die dagelijks actief zijn in de grensstreek. Deze worden lang niet allemaal als grensarbeider geregistreerd en waargenomen. Zo ontbreken bijvoorbeeld de cijfers van werknemers die tijdelijk in het buurland werken voor een werkgever in het woonland. De in het rapport opgenomen aantallen voor grensarbeiders geven daarom een vertekenend beeld en moeten worden vastgesteld over een langere periode.

 

Cijfers en getallen worden zeer belangrijk gevonden. De waarde en impact van het netwerk, de samenwerking en ervaring van talloze bedrijven, studenten en werknemers in het buurland, is niet meetbaar gemaakt voor dit rapport. Er zijn talloze indicatoren en ervaringen die aantonen dat er substantiële ontwikkelingen voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt zijn. De gedetacheerde werknemers, werkervaringsplaatsen, bedrijven en studenten die dagelijks actief zijn in het buurland zijn moeilijk in cijfers te vangen, maar zijn er wel degelijk en dragen substantieel bij aan de positieve beïnvloeding van de mindset van de grensregio. Ankerpunten die we voor diverse project gebruiken en de komende jaren tastbaar, zichtbaar en meetbaar willen maken.

Proefplaatsing Duitsland zonder toepassing MiLoG

Naar aanleiding van onze vragen omtrent de toepassing van het MiLoG op de proefplaatsingen vanuit Nederland in Duitsland, hebben we een reactie van het Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gekregen. Hierbij informeren we u graag over de huidige stand van zaken.

 

Samengevat komt de reactie erop neer dat wanneer het gaat om kandidaten die in Duitsland middels een actieve bemiddeling re-integreren op de arbeidsmarkt, het MiLoG niet op deze kandidaten van toepassing is. Deze interpretatie kan ook voor Nederlandse kandidaten worden toegepast mits vaststaat dat het kandidaten zijn die bemiddeld worden door een sociale verzekeringsinstantie, dan wel een overheidsinstantie (gemeenten). 

 

LEES MEER