New Jobportunities

new-jobportunities-stille-reserve-arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in de grensregio trekt aan, maar er is een groep in Nederland én Duitsland die daar tot op heden niet maximaal van kan profiteren. Deze groep staat bekend als de "stille reserve" en bestaat uit werkloze mannen en vrouwen die vallen binnen de beroepsbevolking, maar niet bekend zijn bij coördinerende werkzoekende organisaties of gemeentelijke instanties. Daarnaast hebben zij vanuit uitkeringsinstanties geen recht op aanvullende scholing, coaching of extra ondersteuning vanuit andere middelen om ondersteuning te bieden als zij weer willen werken.

 

 

"New Jobportunities" wil daar verandering in brengen door deze groep grensoverschrijdend te ondersteunen bij hun zoektocht naar een betaalde baan of werkervaringsplaats. Deze bouwsteen richt zich in eerste instantie op niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen in de grensregio.


Bouwsteen "New Jobportunities" heeft als doel:

Het voorbereiden van de "stille reserve" op de huidige situatie van de arbeidsmarkt en daarnaast deze groep te begeleiden naar een betaalde baan of werkervaringsplaats.

De "stille reserve" waar "New Jobportunities" zich op richt is in eerste instantie een groep van ongeveer 80 vrouwelijke deelnemers (Nederlands en Duits). Zij worden onder andere ondersteund door het aanbieden van taal-, persoonlijkheids- en sollicitatietrainingen, aanvullend onderwijs alsmede andere werkgerelateerde activiteiten. Dit om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor de "stille reserve".

Activiteiten

Om deze doelstelling te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen door de bouwsteen met hun doelgroep:

  • Het aanbieden van taaltrainingen
  • Het aanbieden van interculturele persoonlijkheidstrainingen (zogenaamde "empowerment")
  • Het aanbieden van sollicitatietrainingen alsmede hulp bij het opstellen van een Curriculum Vitae
  • Toepassen van theater- en filmmodules om de doelgroep zelfverzekerder te maken
  • Het aanbieden van bilaterale, individuele carrière-planning
  • Het aanbieden van scholing in ICT-vaardigheden
  • Migrerende vrouwen ondersteunen bij het opbouwen van een eigen (sociaal) netwerk

Looptijd

Bouwsteen "New Jobportunities" is 1 januari 2018 gestart en heeft in eerste instantie een looptijd tot eind 2018. Daarna zullen de resultaten worden geëvalueerd en wordt het project, bij succes, eventueel verlengd.

Samenwerkingsverband

"New Jobportunities" wordt mogelijk gemaakt door de intensieve inzet en samenwerking van meerdere project- en inhoudelijke partners die ook in andere bouwstenen met elkaar resultaat boeken. De projectpartners zijn VHS Meppen als lead partner en CMO STAMM met ondersteuning van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over "New Jobportunities" of betrokken worden bij het project? Neem dan contact op met Michiel Malewicz van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord of met de lead partner VHS Meppen.

 

Het project New Jobportunities is onderdeel van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

Actueel over New Jobportunities

New Jobportunities: 100% zicht op een leuke baan

Het initiatief ‘New Jobportunities‘ begeleidt Nederlandse en Duitse vrouwen met workshops succesvol naar een nieuwe baan in de grensregio. Doel van deze activiteiten is om de zogenaamde ‘stille reserve’ in de grensregio te begeleiden naar een nieuwe baan, maar ook om het zelfvertrouwen van deze groep te vergroten.

 


Een groep van 17 Nederlandse en Duitse vrouwen volgde vanaf januari 2018 verschillende workshops die gegeven werden in het kader van het project ‘New Jobportunities’. Op 25 juni stroomden de dames uit, waarbij door de deelnemers uitgebreid werd teruggekeken op het traject, ze hadden veel geleerd. Daaruit bleek dat de groep met maar liefst 8 nationaliteiten of al een baan hadden of 1 of 2 stages hadden gevolgd, waarna een betere beroepskeuze volgde. De groep blijft elkaar ontmoeten en een deel gaat zelfs verder met de theater-vaardigheden.

 

Bedrijven

 

De groep mocht mee op zes bedrijfsexcursies in Noord-Nederland en Noord-Duitsland: naar productiebedrijven, zorginstellingen, een school en een ambtelijke organisatie. Ze lieten een verpletterend positieve indruk achter: De werkgevers telefoneerden met CMO STAMM om te vragen of deze vrouwen bij hen aan het werk zouden willen. Als blijvende herinnering ontvingen ze een sleutelhanger met daaraan een snoepsleutel symbool voor de sleutel van succes en een kralenketting met hun naam.

 

Een tweede groep

 

Op 13 augustus gaat de tweede ronde workshops van start van 4 maanden in dagdelen; er zijn al 8 Nederlandse vrouwen aangemeld en er volgen nog een aantal voorlichtingsbijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen meer informatie over het aankomende programma opvragen en zich aanmelden bij Maud Diemer, m.diemer@cmostamm.nl of kijk op de website www.job-portunities.eu

 

* Het project “New Jobportunities” is onderdeel van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

 

Wij kunnen wat, willen wat, geef ons die kans!

wij-kunnen-wat-succesvol-in-de-grensregio
Foto: Koepelproject Arbeidsmarkt Noord

Meppen – Een groep van rond de 30 Nederlandse en Duitse vrouwen volgt vanaf januari 2018, gedurende zes maanden, verschillende kosteloze workshops die gegeven worden bij de VHS Meppen in het kader van het project ”New Jobportunities”. Op het programma staan, onder andere, Nederlandse en Duitse taalcursussen, theaterpedagogie en rollenspellen waarin sollicitatiegesprekken worden nagebootst.

 


Doel van deze activiteiten is om de zogenaamde “stille reserve” in de grensregio te begeleiden naar een nieuwe (vaste) baan, maar ook om het zelfvertrouwen van deze groep te vergroten. “Deze workshops leren ons hoe wij onszelf weer goed kunnen presenteren bij werkgevers.” Aan het woord (in het Duits) is een Nederlandse deelneemster aan het “New Jobportunities” initiatief die wegens privacy redenen anoniem wenst te blijven. “In het begin was vooral taal moeilijk, maar na de taalcursus hier zijn wij een stuk verder. Hartstikke leuk en nuttig om te doen.”


Dat de workshops nuttig zijn beaamt Maud Diemer (CMO STAMM) die betrokken is bij het project. Ongeveer zeven vrouwen van de eerste lichting vrouwen hebben in de eerste zes weken van het programma een (vaste) baan gevonden en volgens haar blijft het daar niet bij. “Vergeleken bij het begin van de workshops zie ik bij deze groep een gigantische positieve verandering”, aldus Diemer. Meerdere vrouwen geven aan dat zij kennismakings- en sollicitatiegesprekken hebben gehad sinds de aanvang van de workshops.

 

18 augustus gaat de tweede ronde workshops van start. Geïnteresseerden kunnen meer informatie over het aankomende programma opvragen en zich aanmelden bij Maud Diemer via m.diemer@cmostamm.nl.

 

* Het project New Jobportunities is onderdeel van Koepelproject Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

 

Baankansen voor stille reserve door “New Jobportunities” in Eems Dollard Regio

new-jobportunities-van-start-eems-dollard-regio
Foto: VHS Meppen

Per januari is het project “New Jobportunities” in de Eems Dollard Regio van start gegaan. Vrouwen die weer actief op de arbeidsmarkt willen zijn worden door het project gratis begeleid en ondersteund bij de zoektocht naar (betaald) werk. Hier leest u meer.

 


 

 


Bad Nieuweschans – 20 Duitse en Nederlandse vrouwen zitten gezamenlijk aan een ontbijt bij de startbijeenkomst van “New Jobportunities”, een Europees gesubsidieerd project in de Eems Dollard Regio. Zij krijgen voorlichting over het programma dat hen te wachten staat: Duits-Nederlandse taalcursussen, sollicitatietrainingen en scholing op het gebied van ICT-vaardigheden zijn enkele onderdelen die de revue passeren. Het doel is om dit jaar 80 vrouwen in kleine groepen te begeleiden.

 

De aanwezige vrouwen zijn een greep uit de zogenaamde “stille reserve”: inwoners van de grensregio die graag weer aan het werk willen, maar niet bekend zijn bij coördinerende werkzoekende organisaties of gemeentelijke instanties. Zij hebben in principe geen recht op een uitkering of aanvullende scholing en begeleiding in de zoektocht naar (betaald) werk.

 

Volgens Maud Diemer van CMO STAMM biedt “New Jobportunities” de tools die vrouwen nodig hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te verzilveren. “Deze vrouwen zijn onderdeel van een groep die weer aan het werk wil maar daarbij wel begeleiding kan gebruiken. Met dit project bieden wij persoonlijke en concrete ondersteuning en scholing bij de zoektocht naar betaald werk waarmee wij de stille reserve in de grensregio activeren.”

 

Vrouwen die belangstelling hebben om mee te doen met het project kunnen contact opnemen met Maud Diemer van CMO STAMM via 06 460 782 22 of mailen naar m.diemer@cmostamm.nl.