Grenzenlo(o)s Talent!

Het hoofddoel van Grenzenloos Talent! is behoud van regionaal talent (vakkrachten) voor de regionale arbeidsmarkt in Noord-Nederland en Noord-Duitsland (het EDR-gebied).

 

Dit doel wordt bereikt door (bijna) afgestudeerde jongeren vanuit verschillende opleidingsrichtingen ervaring te laten opdoen bij het bedrijfsleven en instanties in de regio. Studenten ervaren hierdoor welke (kleine) bedrijven zich in de regio bevinden en welke mogelijkheden ze hebben om na de studie bij dergelijke bedrijven aan de slag te gaan. Omgekeerd profiteert de regio van actuele kennis die op dit moment onderwezen en ontwikkeld wordt binnen het onderwijs.

 

Vakkrachten zijn afgestudeerden van opleidingen die in de regio werk kunnen vinden, maar ook mensen die al werk hebben en een nieuwe baan zoeken of mensen die van buiten de regio op zoek zijn naar werk in de regio.

 

Door al in een vroeg stadium de jongere ervaring te laten opdoen met MKB en instanties in de regio, worden tijdens afstudeertrajecten nieuwe werknemers geworven en verder klaargestoomd om na afloop van de studie als werknemer bij het bedrijf te blijven. De ervaring uit beide bouwstenen komt hier samen. Werkgeversadvisering heeft maatwerkconcepten ontwikkeld, de zogenaamde Mikro- projecten die ook in dit vervolg voor andere sectoren en opleidingsniveaus toegepast kunnen worden. Het klassieke bemiddelen van grote groepen werkzoekenden sluit niet langer aan bij de huidige economische situatie in de regio. Vanuit het onderwijs groeit de behoefte om regio gericht onderwijs in samenwerking met actuele thema’s bij het bedrijfsleven op locatie te faciliteren. Zowel voor de MBO-student als voor de universitair geschoolde onderzoeker. Door de krachten te bundelen wordt voorgesorteerd op het blijvend samenwerken van onderwijs en arbeidsmarktpartners zodat ook in tijden van economische recessie ditzelfde netwerk direct kan anticiperen op de actuele situatie in de regio.


Doelgroepen

Het project richt zich op de volgende doelgroepen:

  • HBO, MBO en Universiteit: studerenden en docenten/onderzoekers,
  • werkzoekenden die begeleiding ontvangen bij het zoeken naar werk en die voor deelname aan het project in aanmerking komen. De doelgroep wordt ruim opgevat: alle niet-werkende werkzoekenden die begeleiding ontvangen bij het zoeken naar werk,
  • werkgevers (bedrijfsleven/MKB/overheden/instellingen).

EDRiT en Werkgeversadvisering 2.0

Grenzenlo(o)s Talent! bundelt de krachten, netwerken en ervaringen vanuit de voorgaande bouwstenen EDRIT en Werkgeversadvisering 2.0.

 

Enkele resultaten van WG-advisering 2.0 en EDRIT: 

  • Meer dan 400 werkgevers en 322 werknemers geadviseerd,
  • 90 mensen hebben werk gevonden,
  • 6 microprojecten voor studenten en langdurige stages ontwikkeld (o.a. IT, detailhandel, communicatie, sociale begeleiding scholen),
  • koppeling stageplaatsen HS Emden Leer — bedrijven NL en Hanze — bedrijven DE,
  • meer dan 115 studenten actief (geweest) tijdens stages en onderzoeksopdrachten, waaronder vanuit de IWP in Winschoten,
  • matching student en werkgever vereist maatwerk. Concepten hiervoor succesvol uitgewerkt.