Over Arbeidsmarkt Noord

Binnen Arbeidsmarkt Noord slaan diverse partners in het Noorden van Nederland en Duitsland de handen ineen. Ons doel is om één gezamenlijke grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt te creëren.

  

Door als één regio samen op te trekken en langdurig samen te werken, zijn wij als geheel beter in staat te reageren op kansen en (economische) ontwikkelingen in de grensstreek. Inwoners kunnen kansen aan weerszijde van de grens benutten om te wonen, werken, studeren en te ondernemen, zonder dat de grens hierbij een belemmering vormt. Hierdoor is de regio aantrekkelijk om te vestigen en blijven vakkrachten en kennis beschikbaar in de regio. 

 

Arbeidsmarkt Noord richt zich daarbij niet alleen op partners in de Kreise en gemeenten met directe grensligging en de gebruikelijke stroom grenspendelaars, maar ook op alle partners op het gebied van werk en onderwijs in Noord-Nederland en de regio Weser-Ems.


Thema's

kaart-van-bouwstenen-en-projecten-arbeidsmarkt-noord

 

 

 

 

 

De activiteiten en projecten binnen Arbeidsmarkt Noord zijn binnen vijf thema's gestructureerd:

 1. Vraag naar arbeidskrachten vanuit werkgevers
 2. Aanbod van personeel en werkloosheid
 3. Mobiliteit van werknemers
 4. Ontwikkeling van de grensoverschrijdende markt
 5. Netwerk, uitwisseling van kennis en communicatie

De thema's kunnen gezien worden als verschillende kamers van een huis. Het huis is één grensoverschrijdende gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarktregio. De bouwstenen van de kamers en het huis zijn de verschillende projecten die deel uitmaken van Arbeidsmarkt Noord.


Structuur

bouwstenen-en-projecten-arbeidsmarkt-noord

 

 

 

 

 

Binnen Arbeidsmarkt Noord wordt beoordeeld of initiatieven een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt en of er gewerkt wordt aan alle geplande onderwerpgebieden.

 

Door structurele samenwerking wordt de kennis van de partners op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarkt uit diverse initiatieven verzameld met inbegrip van informatie en materiaal uit andere en recente projecten. Deze maken wij toegankelijk voor alle betrokkenen.

 

De regionale arbeids- en onderwijsmarktpartners zijn verantwoordelijk voor de vormgeving en realisatie van deelprojecten binnen Arbeidsmarkt Noord.


Doelgroepen

Arbeidsmarkt Noord richt zich op alle personen en instellingen binnen de Eems Dollard Regio die actief zijn op het gebied van (grensoverschrijdend) onderwijs en arbeid. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Werknemers
 • ZZP'ers
 • Studenten
 • Scholieren
 • Docenten
 • Kennisinstellingen
 • Werkgevers
 • Gepensioneerden

Kortom, iedereen die te maken heeft met (grensoverschrijdend) wonen, werken en/of studeren binnen de Eems Dollard Regio behoort tot onze doelgroep.