“Zorgen voor…, zorgen dat…” te gast in Norden: focus op plannen voor de toekomst

In de Cornerus-Schule in het Duitse Norden vindt deze middag een event plaats van het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject “Sorgen für, sorgen dass” (SFSD). Het project maakt deel uit van het INTERREG-project Arbeid(t)smarkt No(o)rd. SFSD zet zich in voor de samenwerking tussen opleidingsinstellingen, netwerken en werkgevers in de ouderen- en ziekenzorg om zo stagiaires een stageplaats te bezorgen en praktijkervaring op te laten doen. In het kader van de bijeenkomst van vandaag worden verschillende thema’s besproken om zo ook de toekomstige richting van het project voor de volgende projectfase te bepalen. Een voortzetting van het huidige project is namelijk zojuist goedgekeurd.

Tijdens de volgende projectfase worden (zorg)studenten nog intensiever begeleid. Mogelijkerwijs via de ontwikkelde app practico.eu, die op dit moment in het Noorden met hulp van zorgstudenten geëvalueerd wordt. Daarnaast wordt over de mogelijkheden gesproken om het werk van verplegers in spé inzichtelijker en tastbaarder te maken. Daarbij kunnen bijvoorbeeld videoblogs uitkomst bieden, waarbij de studenten zelf over hun ervaringen kunnen berichten.

Wat vaststaat is dat op basis van de eerste projectfase van SFSD het netwerk van deelnemende partners verder uitgebouwd wordt om zo de kennis- en technologietransfer verder (grensoverschrijdend) te verbeteren. In de noordelijke grensregio worden op dut moment nieuwe technologieën geïntroduceerd, die ook grensoverschrijdend ingezet kunnen worden – bijvoorbeeld een “baby alarm”: een soort simulatiepop die het studenten mogelijk maakt met sensortechnologie om ervaring op te doen met pasgeboren kinderen en een 24-uursverzorging daarvan. De resultaten die door de sensortechnologie doorgegeven worden (bijvoorbeeld of de pop juist wordt vastgehouden) kunnen op een computer verwerkt en bekeken worden. Voor een betere uitwisseling tussen de deelnemende partners moeten daarnaast nog grensoverschrijdende coördinatiepunten ingericht worden. Bovendien worden grensoverschrijdend bruikbare modules voor zorg-technologie ontwikkeld.