„Arbeidsmarkt Noord“ wordt voortgezet! Ook positief nieuws voor GrensInfoPunt EDR

Het project “Arbeidsmarkt Noord” wordt voortgezet. De stuurgroep van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland keurde in Driland dit vervolgproject goed. Opnieuw staat de ontwikkeling van een grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt centraal. Net zoals in de eerste projectfase wordt samengewerkt met meerdere ‘projectbouwstenen’ die samenwerken op verschillende themagebieden. „Met het „Arbeidsmarkt Noord“ project hebben wij al veel bereikt en een netwerk op weg geholpen, dat grensoverschrijdend hindernissen kan wegnemen en voor veel mensen nieuwe kansen creëert op de onderwijs- en arbeidsmarkt”, aldus Ilona Heijen. Wederom nemen talrijke partijen uit onderwijs- en arbeidsmarktbereik uit de grensregio deel aan het project. Lead partner van het project is de Eems Dollard Regio (EDR). Het gezamenlijke investeringsvolume bedraagt rond de 4.3 miljoen euro. De omzetting van het project wordt mogelijk gemaakt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland en wordt ondersteund met middelen vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), alsmede de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, het Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Eén van de projectbouwstenen in Arbeidsmarkt Noord is opnieuw GrensInfoPunt EDR (GIP EDR) tot 2020. GIP EDR blijft voortbestaan na 2020 en wordt dan, onder andere, met financiële ondersteuning vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsook de provincies Groningen en Drenthe mogelijk gemaakt. “Het precieze financieringsmodel van GIP EDR na 2020 wordt tijdens de komende projectfase nog verder met de regionale Nederlandse en Duitse partners uitgewerkt en geconcretiseerd”, zo besluit Michiel Malewicz, projectmanager van “Arbeidsmarkt Noord”.