Studenten Hochschule Emden/Leer en Hanzehogeschool Groningen op Promotiedagen in gesprek over noordelijke arbeidsmarkt

GRONINGEN - Op dinsdag 5 en woensdag 6 november vonden de Promotiedagen plaats in Groningen. Aan dit evenement doen meer dan 600 bedrijven mee, zowel uit Duitsland als Nederland. Voor het project Grenzenlo(o)s Talent, bouwsteen van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord, kwamen twaalf studenten van de Hochschule Emden/Leer en drie studenten van de Hanzehogeschool Groningen naar de Promotiedagen.

De Duitse studenten gingen in gesprek met Nederlandse ondernemers. Nederlandse studenten gingen in gesprek met Duitse ondernemers. Aan de hand van een gespreksprotocol voerden de studenten gesprekken over de onderneming, over de vraag of er eventueel stagemogelijkheden zijn en of een afstudeerplek mogelijk is voor de studenten. Daarnaast keken de studenten welke overeenkomsten of verschillen hen opvielen met betrekking tot de arbeidsmarkt in Nederland of Duitsland.

 

Na de gesprekken met de ondernemers werden de overeenkomsten en verschillen besproken tijdens een workshop. Voorafgaand aan deze workshop gaf Gert Jan van ’t Land informatie over het project Grenzenlo(o)s Talent!, waarvan hij projectleider is. Dit project richt zich op het behouden van regionaal talent voor de regionale arbeidsmarkt in Noord-Nederland en Noord-Duitsland.

 

In groepjes van 3 beschreven de studenten de overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt. Aan het einde van de workshop werden deze verschillen en overeenkomsten gepresenteerd op een flip-over.

 

De studenten hebben ervaring opgedaan in gespreksvoering met ondernemingen uit Nederland en Duitsland. Daarnaast zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de Duitse en Nederlandse arbeidsmarkt, volgens de studenten, in kaart gebracht. Kortom: een mooie samenwerking tussen de Hochschule Emden/Leer en de Hanzehogeschool Groningen.