Werkgeversadvisering 2.0

"Werkgeversadvisering 2.0" bouwt voort op de resultaten die zijn behaald door bouwsteen "Werkgeversadvisering" dat op 1 oktober 2017 afliep. De focus van "Werkgeversadvisering" was voornamelijk het actief informeren, ondersteunen en begeleiden van werkgevers in de regio om vacatures en stages te vervullen.

 

Voor het vervolg, "Werkgeversadvisering 2.0", wordt gebruik gemaakt van het tot nu toe opgebouwde netwerk en tegelijkertijd is de doelstelling aangescherpt op de veranderende situatie op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.


Bouwsteen "Werkgeversadvisering 2.0" heeft als doel:

"Actief informeren, ondersteunen en begeleiden van werkgevers met een sector overschrijdende insteek"

Door de aantrekkende economie in Nederland is de regionale arbeidsmarkt veranderd. Vandaar dat de taken die zijn uitgevoerd door bouwsteen "Werkgeversadvisering" worden uitgebreid met een actieve, faciliterende rol. Dit houdt in dat het bestaande netwerk wordt uitgebreid met nieuwe samenwerkingspartners en dat tegelijkertijd dat het netwerk sector overschrijdend verbonden wordt. Zo worden werkgevers niet alleen ondersteund bij het vervullen van directe vacatures en stageplaatsen zoals bij "Werkgeversadvisering" aan de orde was, maar wordt ook het benutten van ondernemerskansen bij andere sectoren in het buurland gestimuleerd.  Daarbij kan gedacht worden aan het meer inzetten op het in beeld brengen van de mogelijkheid om, met aanvullende scholing, successen te behalen in andere (grensoverschrijdende) branches.

Samenwerkingspartners

Bouwsteen "Werkgeversadvisering 2.0" wordt mogelijk gemaakt door de intensieve samenwerking en inzet van meerdere partners, die ook in andere projecten met elkaar resultaat boeken. Los van Arbeidsmarkt Noord en de Landkreis Leer als lead partner zijn dit:

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over "Werkgeversadvisering 2.0" of betrokken worden bij het project? Neem dan contact op met Michiel Malewicz van Arbeidsmarkt Noord of met de lead partner Landkreis Leer.

 

Het project "Werkgeversadvisering 2.0" is onderdeel van Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

Actueel

Wegens succes verlengd: Werkgeversadvisering 2.0

Start "Werkgeversadvisering 2.0"

Werkgevers en ondernemers in de Eems Dollard Regio actief benaderen om ondersteuning en advies te bieden, onder andere bij het aannemen van grensarbeiders en het vervullen van stageplaatsen. Daar heeft onze bouwsteen “Werkgeversadvisering” zich, de afgelopen twee jaar, met succes voor ingezet. Op basis van de behaalde resultaten in de grensregio is besloten om de activiteiten van deze bouwsteen voort te zetten onder de toepasselijke titel: “Werkgeversadvisering 2.0”.

 

 

 

 

meer lezen