10 december: Bijeenkomst ‘Vroege Buurtaal!’ over digitale leermethodes

Deze digitale informatiebijeenkomst (10 december om 19.00 uur) van ‘Vroege Buurtaal!’ over het Digi+-project is vooral gericht op leraren en schoolhoofden die geïnteresseerd zijn in het introduceren van het Duits in hun lessen. Een introductie van de buurtaal kan bijvoorbeeld in de vorm van een digitale leeromgeving en in combinatie met reguliere schoolvakken zoals biologie en geschiedenis. U kunt zich hier aanmelden. Dat is belangrijk als u wilt deelnemen, want u ontvangt de link naar de bijeenkomst per e-mail. 

Het Digi+-project heeft een digitale, tweetalige leeromgeving opgesteld over de thema’s ‘graan’ en ‘voeding’. Binnen de leeromgeving wordt vaak gebruikgemaakt van interactieve elementen zoals foto’s, video’s en audio-opnames. De leeromgeving is niet alleen geschikt voor Nederlandse scholen, maar kan ook in Duitsland worden toegepast. Naast de primair inhoudelijke opdrachten zijn er talrijke opdrachten met taalvergelijkingsactiviteiten, zodat leerlingen kennismaken met de overeenkomsten tussen het Nederlands en het Duits. Ook culturele overeenkomsten en verschillen worden kindgericht behandeld. Daarnaast kunnen kinderen in Nederland en Duitsland direct met elkaar in contact komen door middel van verschillende portfolio-opdrachten.

 

Wilt u in het kader van het steeds belangrijkere buurtaalonderwijs meer weten over de Digi+-leeromgeving? Neem dan contact met ons op, want wij helpen u graag. Naast achtergrondinformatie worden vanzelfsprekend enkele praktische inzichten in het werken met de leeromgeving gegeven.

 

* Het Digi+ project wordt uitgevoerd door het Institut für Niederländische Philologie der Westfälische Wilhelms-Universität Münster en door het Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van de NHL/Stenden Hogeschool. Digi+ maakt deel uit van het INTERREG EDR-project Arbeidsmarkt Noord. Aanbod “Vroege Buurtaal!”