Grensoverschrijdende statistieken vanaf heden online beschikbaar

Feiten en cijfers over de situatie in de grensregio zijn onmisbaar om succesvol grensoverschrijdend beleid te kunnen voeren. Vanaf nu kan daarvoor gebruik worden gemaakt van een nieuw internetportaal dat gevuld wordt met data uit de hele grensregio!

Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken is het gebrek aan bewustzijn van de kansen net over de grens een uitdaging waar lokale en regionale partijen samen een oplossing voor moeten zoeken. Het begint allemaal met data. Om die reden werken het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en verschillende Duitse statistische instituten in het kader van een INTERREG-project samen aan het internetportaal, dat grensoverschrijdende arbeidsmarktdata als open data beschikbaar stelt. 

 

Het nut en de noodzaak van structureel beschikbare grensstatistieken wordt verder onderzocht in samenwerking met lokale en regionale partners. Het doel is om te laten zien hoe je van de data in het portaal bruikbare informatie maakt voor lokale en regionale overheden aan de grens. Hiermee kunnen overheden zien welke beleidsmaatregelen werken en welke niet.

 

Bezoek hier het nieuwe internetportaal.