Toelichting A1-verklaring in Duitsland bij dienstreizen naar Nederland

Sinds januari 2019 kan een A1-verklaring in Duitsland elektronisch aangevraagd worden bij detachering en (tijdelijk) werken in een ander EU-land.

A1-verklaring Europees geregeld

In het geval van grensoverschrijdende werksituaties binnen de EU wordt in de Europese Verordening 883/2004 geregeld welk land verantwoordelijk is voor de sociale zekerheid.

Doel A1-verklaring

De A1-verklaring bewijst in welk land een werknemer en/ of zelfstandige sociaal verzekerd is zodra deze (tijdelijk) werkzaam is in een ander EU/ EER-land.

 

Dienstreis grensregio

Sinds januari 2019 is er veel aandacht in Duitsland wanneer een A1 verklaring moet worden aangevraagd. Voor veel medewerkers van (overheids-) organisaties is het onduidelijk of ze voor een korte dienstreis verplicht zijn vooraf een A1-verklaring aan te vragen.

Tijdelijke dienstreis

Uit de stellingname over de A1-verklaring van het Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)wordt duidelijk dat het mogelijk is om voor korte dienstreizen een A1-verklaring achteraf aan te vragen, indien hier om wordt gevraagd. Dit geldt in het bijzonder voor dienstreizen korter dan 7 dagen.

Deze stellingname bespaart voor de samenwerking binnen onze grensregio’s (overheids-) organisaties veel administratief werk. De toelichting betekent in de praktijk dat voor korte dienstreizen als een werkbezoek, vergadering of stagebezoek in het buurland vooraf geen A1-aanvraag ingediend hoeft te worden.

Service GrensInfoPunt

Iedere situatie is anders. Ga daarom vooraf na of in uw specifieke situatie het nodig is om een A1-verklaring aan te vragen. Neem contact op met het GrensInfoPunt (GIP) in uw regio om uw situatie te bespreken.

Aanvullende informatie en toelichting Europese Verordening 883/04

Welke wetgeving in Duits en Nederlands van SVB/ BDZ, https://www.svb.nl/de/media/9099DX_tcm18-4713.pdf

 

Toelichting van de Deutsche Rentenversicherung (DRV) over A1-verklaringen: „Wird eine A1-Bescheinigung bei kurzzeitigen oder kurzfristigen Dienst- und Geschäftsreisen benötigt?“