Kerstin van Hoorn nu ook EURES-adviseur

Kerstin van Hoorn
Kerstin van Hoorn

GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) heeft nu nog meer kennis in huis. Naast GIP-adviseur is Kerstin van Hoorn nu ook officieel EURES-adviseur. “Ik ben erg blij met het behalen van de EURES-opleiding en het bijbehorende certificaat. Mijn collega’s en ik zijn nu nog beter in staat om vanuit GIP EDR mensen te helpen die de stap over de grens naar het buurland willen zetten.” GrensInfoPunt Eems Dollard Regio is bovendien opnieuw officieel partner van EURES geworden.

GIP EDR geeft gratis advies op het gebied van wonen, werken, studeren of ondernemen in het buurland. Naast adviesgesprekken op het kantoor van de EDR in Bad Nieuweschans worden er inmiddels ook spreekuren aangeboden in Emmen, Groningen en Papenburg.

 

Wat is EURES?

EURES staat voor “European Employment Services” en is een samenwerkingsnetwerk dat als doel heeft om het vrije verkeer van werknemers in de 28 lidstaten van de Europese Unie alsmede Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland eenvoudiger te maken. Tot de partners behoren arbeidsbureaus, vakbonden, werkgeversorganisaties en andere spelers op de arbeidsmarkt.


Wat zijn EURES-adviseurs?

EURES-adviseurs zijn speciaal opgeleide deskundigen die zich bezighouden met de drie kerndiensten van EURES - informatievoorziening, begeleiding en arbeidsbemiddeling. Het zijn experts die veel kennis hebben van de Europese arbeidsmarkt. Zij informeren en begeleiden werknemers en werkgevers die grensoverschrijdend actief zijn. EURES-adviseurs zijn gespecialiseerd en deskundig met betrekking tot praktische, wettelijke en administratieve aspecten van arbeidsmobiliteit op nationaal en internationaal niveau. Zij zijn werkzaam bij publieke instellingen in het betreffende land of bij partnerorganisaties van het EURES-netwerk. Op dit moment zijn er meer dan 850 EURES-adviseurs in Europa actief – met Kerstin van Hoorn en haar collega Michiel Malewicz zijn er nu twee bij GIP EDR.

Kijk voor meer informatie over EURES op:


Contact

 

Heeft u behoefte aan advies over wonen, werken, studeren of ondernemen in het buurland? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met GIP EDR of met een ander GrensInfoPunt bij u in de buurt.