De sprong maken naar bedrijven in het buitenland met ondersteuning vanuit het INTERREG-project “Arbeidsmarkt Noord”

In het Duitse Leer en Timmel ging alweer de derde uitwisseling van Nederlands-Duitse IT-studenten van start. Zes Nederlandse IT-studenten van het Noorderpoort uit Winschoten beginnen met hun stage bij Orgadata AG in Leer. Andere studenten gaan aan de slag bij HR4You AG in Timmel. De studenten lopen deze verplichte stage in Duitsland tot en met juni 2019. Beide ondernemingen bieden de scholieren, indien zij succesvol hun stage volbrengen, een voltijdscontract aan. Daarnaast is er een uitbreiding van de samenwerkingsprojecten op het gebied van studie- en stage-uitwisselingen te melden. Op dit moment volgen twee studenten van de Hanzehogeschool in Groningen een buitenlandsemester in Leer en omgeving. Vanaf het voorjaar is het de bedoeling dat meer Nederlandse studenten hun afstudeerscripties in Duitse bedrijven schrijven. Deze uitwisselingen vanuit het project zijn dus ook zeker van toegevoegde waarde voor regionale ondernemingen.

Deze stage- en studie-uitwisseling is een initiatief van de Landkreis Leer vanuit het INTERREG-project “Arbeidsmarkt Noord”. Lead partner van het project is de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. Het project wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteund. Co financiers van het project zijn het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân