Heeft u een vraag of een aanbod voor Arbeidsmarkt Noord?

De vertegenwoordigers van verscheidene bouwstenen binnen Arbeidsmarkt Noord presenteerden hun initiatief onlangs tijdens Marktplaats Arbeidsmarkt Noord. Bezoekers van de marktplaats konden tijdens dit interactieve evenement informatie over de initiatieven inwinnen, maar ze hadden ook de mogelijkheid om zelf ideeën in te brengen.

Op een echte boodschappenlijst konden bezoekers aangeven welke ‘ingrediënten’ zij nodig hebben van Arbeidsmarkt Noord. Op dezelfde lijst noteerden ze welke ingrediënten ze zelf kunnen bieden. Hieronder ziet u in een overzicht welke ingrediënten gevraagd en aangeboden worden.

 

Arbeidsmarkt Noord brengt vraag en aanbod graag bij elkaar. Staat het ingrediënt dat u zoekt in het aanbod? Of wordt er iets gevraagd dat u juist kunt bieden? Of wilt u iets anders toevoegen aan de lijst met vraag en aanbod? Stuur dan een e-mail naar michiel.malewicz@edr.eu.

 

Aanbod

Deze ingrediënten worden aangeboden door de bezoekers van Marktplaats Arbeidsmarkt Noord:

·         Samenwerking met NHL Stenden Hogeschool Emmen

·         Verbinding D-NL bedrijven

·         Contacten over windenergie/technologie

·         EU-project VET WIND II

·         Minor zakendoen met Duitsland en Oost-Europa op Windesheim

·         Grensoverschrijdend onderwijs

·         Mobiliteit, uitwisseling, vervolgonderwijs, advies, databank

 

Vraag

Deze ingrediënten worden gevraagd door de bezoekers van Marktplaats Arbeidsmarkt Noord:

·         Gastsprekers

·         Stageplaatsen in Duitsland op het gebied van marketing, techniek, logistiek, commerciële economie

·         Windenergie/windtechnologie: partners in onderwijs/bedrijfsleven

·         Onderzoek naar start-ups beschikbaar stellen

·         Beroepsonderwijs en bedrijven aan beide kanten van de grens

·         Onderwijsconcepten

·         Moed om te digitaliseren

·         Het uitbouwen van ‘familievriendelijk werken’