Planten boom bezegelt grensoverschrijdende vriendschap

Foto: Arbeidsmarkt Noord
Foto: Arbeidsmarkt Noord

DALERVEEN – Met een symbolische geste bezegelen de basisscholen Georgsdorf en de Stidalschool in Dalerveen hun vriendschappelijke band en samenwerking. Scholieren van beide scholen plantten daar namelijk gezamenlijk een zogeheten vriendschapsboom. Het planten van eenzelfde boom aan Duitse zijde volgde kort daarop.

 

Uitwisselingen en de samenwerking tussen deze twee scholen wordt ondersteund vanuit het project “Vroege Buurtaal!” dat onder het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord” valt. Doel van de partners binnen het koepelproject is het verwezenlijken van één gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarktregio. “Daarbij speelt taal natuurlijk een belangrijke rol”, benadrukken Lea Timmer en Peter Geerdink (gezamenlijk projectmanagement “Vroege Buurtaal!”).

In Georgsdorf en Dalerveen wordt het belang van het op vroege leeftijd leren van elkaars taal ook herkend. Beide scholen bieden daarom buurtaal-georiënteerde activiteiten aan.


In Georgsdorf onderwijst een Nederlandse student Duitse scholieren waar in Dalerveen twee studenten zich richten op het geven van Duits aan Nederlandse scholieren. “Het spelenderwijs leren staat daarbij op de voorgrond. Het op vroege leeftijd in contact komen met de buurtaal heeft zeker ook op lange termijn effect. En van het aanbod wordt door de scholieren goed gebruik gemaakt.”, aldus Timmer en Geerdink.

 

Daarnaast gaat het echter ook om de uitwisseling van cultuur en het leggen van grensoverschrijdende vriendschappen. Daaraan werken de twee scholen op dit moment al ruim twee jaar. Aanvang van deze samenwerking was het schrijven van penbrieven aan elkaar door scholieren van beide scholen. Daarbij stelden de scholieren zich aan elkaar voor. Uit deze voorstelrondes volgde een eerste bezoek: Nederlandse scholieren gingen op bezoek in Georgsdorf. Daarbij bezochten de scholieren, onder andere, gezamenlijk een bibliotheek. Na dit eerste succesvolle bezoek volgden meerdere bezoeken aan beide zijden van de grens.

 

Bij het huidige bezoek, waarbij de eerste vriendschapsboom werd geplant, hebben de scholieren een boerderij verkend. Daarnaast bouwden de scholieren bootjes van papier die gelijk een eerste proefvaart maakten op het water. Ook hadden de kinderen, in het kader van het uitwisselingsbezoek, een muziek- en theaterstuk ingestudeerd dat zij voor elkaar opvoerden. “Wij merken dat de belemmeringen om elkaars taal te leren, en uitwisselingen te organiseren met scholieren aan de andere kant van de grens, steeds meer verdwijnen”, dat zegt Roely Rijkens, schoolleidster van de Stidalschool.

 

* Het project “Vroege Buurtaal!” is onderdeel van het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord” waarbij de Eems Dollard Regio (EDR) lead partner is. Het project wordt mogelijk gemaakt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen afkomstig van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Co financiers zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsook de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.


Video: Planten boom bezegelt grensoverschrijdende vriendschap