Krimpcafé 'Over de grens'

Krimpcafé 'Over de grens':
Donderdag 27 september 2018

Tijd: 14:00 uur - 17:00 uur

Locatie: Winschoten, Start aan Vissersdijk 70
U kunt zich hier aanmelden voor het Krimpcafé


Over de grens weten Nederlanders en Duitsers de winkels in Leer of Winschoten wel te vinden. Voor studenten of werknemers lijkt die afstand soms groter. Toch zijn er diverse goede voorbeelden. Vanuit het mbo zijn er stages in ICT en zorg in Duitsland. Vanuit de Hochschule Emden/Leer en de Hanzehogeschool gaan studenten na de zomer gezamenlijk aan onderzoek naar herbestemming van Duitse en Nederlandse watertorens werken. Want naast verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen de grensgebieden, zo hebben onze oosterburen ook met demografische veranderingen te maken.

Vanuit de Universiteit van Oldenburg loopt een driejarig onderzoek, Wat nu? naar demografische veranderingen op Duitse Waddeneilanden en in het kustgebied van de gemeenten Norden en Wangerland. Hoogleraar bevolkingsdaling Noord-Nederland Bettina Bock bespreekt met de onderzoekers overeenkomsten en verschillen tussen krimp en ‘Schrumpfung’.

Arbeidsmarkt Noord beschouwt het gebied van de Eems Dollard Regio als één onderwijs- en arbeidsmarktregio en ondersteunt contacten, samenwerking en kennisuitwisseling tussen ondernemers, werknemers en onderwijs. Waar kunnen die elkaar vinden? 

Dr Arjen Edzes universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de belemmeringen in grensoverschrijdend werken en vraagt zich af of het EDR-gebied wel één arbeidsmarktregio is.

 

Het helpt om in de grensregio gewoon aan het werk te gaan om elkaar en elkaars vragen beter te leren begrijpen, via stages in de zorg (Sorgen für, sorgen dass) of via een Innovatiewerkplaats (IWP). In Winschoten is een IWP ingericht in een leeg winkelpand van de gemeente Oldambt. Hier werken (hbo) studenten aan onderzoeksvragen uit de regio. In het Krimpcafé vertellen ze u daar graag over.

 

Programma

14.00 Welkom (vanaf 13.30 uur inloop met koffie en thee)

14.05 Inleidingen:

 • Demografische veranderingen aan beide zijden van de grens
  Door prof. Ingo Mose en dr. Peter Schaal (Carl von Ossietzky Universiteit ­Oldenburg) en prof. Bettina Bock (Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling Noord-Nederland)
 • Over de grens werken, pendelen of werk verplaatsen, zijn de regio’s wel complementair?
  Door Dr. Arjen Edzes (Rijksuniversiteit Groningen)
 • De Eems Dollard Regio (EDR), Praktijkervaring en kansen in het buurland. Samen werken aan één sociaal-economische regio.
  Door Michiel Malewicz, projectmanager Arbeidsmarkt Noord bij EDR
 • Studeren over de grens, waarom is dit voor studenten en voor (krimp) regio’s ­belangrijk?
  Door lector Krimp en Leefomgeving Elles Bulder Hanzehogeschool Groningen

15.00 Wandeling naar workshops 

15.15 Workshops

16.45 Afsluiting met een drankje en hapje

 

Workshops

1. Eems Dollard Regio in Transitie

Welke (demografische) vragen spelen er in de grensregio bij bedrijven, overheden of organisaties? We horen het graag van u. In de Innovatiewerkplaats laten studenten zien met welke onderzoeksvragen ze al aan het werk zijn, van herbestemming van watertorens in Emden en Stadskanaal, tot grenstoerisme, en zorg en vergrijzing.

2. Wat nu?

Hoe gaat de Duitse Waddenkust om met demografische veranderingen, met voorzieningen, burgerintiatieven en mobiliteit? Is dat anders dan in Nederland? Het gebied heeft veel gemeen met de Friese en Groningse waddenkust, niet alleen in het landschap en cultuurhistorie, maar ook in demografische veranderingen. In deze workshop delen en vergelijken onderzoekers van het project Wat nu? en uit gemeente Wangerland  graag hun ervaringen met Nederlandse ervaringen.

3. Arbeidsmarkt Noord

Arbeidsmarkt Noord: Eén grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarktregio. Presentatie van diverse bouwstenen en praktijkervaringen van ondernemers en studenten met werken en studeren in het buurland. Is taal bijvoorbeeld wel zo’n grote barrière? En Michiel Malewicz hoort graag van u hoe de contacten uitgebreid kunnen worden. Arbeidsmarkt Noord is onderdeel van het samenwerkingsorgaan EDR (Groningen, Fryslân, Drenthe en noordwest Niedersachsen)

4. Sorgen für, sorgen dass

 

De eerste mbo studenten staken aarzelend de grens over, maar inmiddels zijn er al 600 studenten uit Noord-Duitsland, Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel op buitenlandstage geweest. Ook de contacten tussen de zorgpartners en scholen worden intensiever en leiden tot nieuwe samenwerkingen en kennisuitwisseling. Het project “Sorgen für, sorgen dass” deelt ervaringen over het langzaam maar duurzaam opbouwen van een grensoverschrijdend zorgnetwerk. Is dat ook voor andere sectoren mogelijk?