Online leermodule ‘Technologie in de zorg’ start in juni

Nieuwe technologieën en digitalisering zijn ook in de zorg aan de orde van de dag. Op 14 juni 2021 gaat aan de Campus Lingen van de Hogeschool van Osnabrück daarom de online leermodule ‘Technologie in de zorg’ van start. Verpleeg- en zorgpersoneel uit het Emsland en de provincies Groningen en Drenthe kan aan de module, die grotendeels online gegeven wordt, deelnemen. 

 

Verpleeg- en zorgmedewerkers staan de laatste jaren voor grote uitdagingen. Het aantal ernstig zieke patiënten dat professionele zorg nodig heeft groeit snel en nieuwe technologieën en digitalisering zorgen ervoor dat zorgmedewerkers hun werk op een andere manier moeten uitvoeren. Enerzijds heeft het zorgpersoneel vaardigheden nodig om zich de nieuwe werkprocessen eigen te maken, anderzijds moet er kritisch naar de nieuwe mogelijkheden worden gekeken om ze optimaal te kunnen benutten.

De module ‘Technologie in de zorg’ geeft deelnemers een overzicht van de huidige technologische ontwikkelingen op het gebied van zorg en verpleging, leert de deelnemers hoe ze deze ontwikkelingen tijdens hun werk kunnen inzetten en laat zien hoe deelnemers problemen met de nieuwe technologieën kunnen aanpakken.

 

De leermodule is opgedeeld in drie deelmodules die elk een week duren en afgesloten worden met een examen. De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Duits. De eerste leermodule, die start op 14 juni, wordt gratis aangeboden. Meer informatie en de data waarop de deelmodule plaatsvinden vind je in de flyer, die je hieronder kunt downloaden. Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar mevrouw Isabel Alsmann (i.alsmann@hs-osnabrueck.de) of Maud Diemer (m.diemer@cmostamm.nl, tel. 0646078222).

Download
FolderHochschule2021.pdf
Adobe Acrobat document 2.5 MB

De module ‘Technologie in de zorg’ is onderdeel van de Arbeidsmarkt Noord-bouwsteen ‘Sorgen für..., sorgen dass...’. Binnen deze bouwsteen werken Nederlandse en Duitse verpleeg-, gezondheids- en onderwijsinstellingen samen op het gebied van opleiding en bijscholing.  

 

Het project Arbeidsmarkt Noord wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.