Arbeidsmarkt Noord: "Enorme kans voor onze regio"

Karel Groen (midden) met gasten, die de grensoverschrijdende arbeidsmarkt dagelijks ervaren. V.l.n.r.: Henk Boven en Sabine Müller (firma Dental Vision in Winschoten), fysiotherapeute Carlijn Oostenbrink (werkt in het Duitse Surwold) en Steffi Schipper.
Karel Groen (midden) met gasten, die de grensoverschrijdende arbeidsmarkt dagelijks ervaren. V.l.n.r.: Henk Boven en Sabine Müller (firma Dental Vision in Winschoten), fysiotherapeute Carlijn Oostenbrink (werkt in het Duitse Surwold) en Steffi Schipper.

De kansen op de arbeidsmarkt zouden grenzeloos moeten zijn. Om een Nederlands-Duitse arbeids- en onderwijsmarkt zonder belemmeringen te ontwikkelen, ging onlangs het nieuwe project “Arbeidsmarkt Noord” van start. Provincies, gemeenten, Landkreise en partners op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs uit het Noorden zijn hierbij betrokken. Door de handen ineen te slaan moeten bureaucratische barrières worden verminderd. Tegelijkertijd ontstaat er een duurzaam netwerk dat de regio moet helpen om het tekort aan vakmensen het hoofd te bieden. Bovendien moet binnen het project worden gewerkt aan oplossingen zodat diploma’s in het buurland eenvoudiger worden erkend. De Eems Dollard Regio (EDR) is als lead partner verantwoordelijk voor de afwikkeling van het project. Het plan wordt onder andere gefinancierd met EU-middelen uit het INTERREG-subsidieprogramma.

Het doel is dat de grens in de toekomst geen rol meer speelt bij de keuze van een werk- of opleidingsplaats. “Het moet vanzelfsprekend worden dat mensen bij het zoeken naar werk of een opleidingsplaats ook over de grens kijken”, zei Bernhard Bramlage, EDR-voorzitter en Landrat van de Landkreis Leer, tijdens zijn welkomsttoespraak. Daardoor kan ook beter worden geanticipeerd op conjuncturele en demografische veranderingen in het grensgebied. “Zoals ik heb gehoord van Nederlandse collega’s uit de provincies en het UWV zijn er aan Nederlandse kant bijvoorbeeld in de zorg veel goed opgeleide werkzoekenden beschikbaar die wachten op hun kans om in Duitsland te werken”, aldus Bramlage. Aan Duitse kant is daarentegen een groot tekort aan vakmensen.
In de afgelopen jaren vonden er met ondersteuning van EU-middelen ook al succesvolle kleinere maatregelen en initiatieven plaats om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in het Noorden te verbeteren. Deze dienden echter veeleer doelen op korte termijn. Met het project “Arbeidsmarkt Noord” moeten daarentegen alle regionale spelers op het gebied van arbeids- en onderwijsmarkt een duurzaam netwerk gaan vormen. De betrokken partners zijn van mening dat door deze strategische samenwerking en met gezamenlijke initiatieven de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in de grensregio duurzaam versterkt kan worden. Dit onderstreepte ook Herrie Caspers van de Provincie Drenthe in zijn toespraak. Als vertegenwoordiger van drie noordelijke provincies was hij te gast in Leer. “Wij hebben hier in de grensregio korte lijnen om een gezamenlijke arbeidsmarkt te realiseren. Die korte lijnen hebben ze in Den Haag en Berlijn niet”, aldus Caspers.
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk kwamen de 80 gasten van de bijeenkomst te weten welke kansen de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te bieden heeft. Zo vertelde verloskundige Steffi Schipper uit Bunde in gesprek met EDR-directeur Karel Groen over haar ervaringen met werken in Nederland. Zij is inmiddels werkzaam in het ziekenhuis in Winschoten en is “erg tevreden”. Uit het gesprek kwam ook naar voren dat er nog veel gedaan moet worden aan hindernissen. Want de weg naar de nieuwe baan was hobbelig. Het erkennen van haar Duitse diploma’s kostte veel tijd en moeite.
Behalve de EU-middelen is er voor het project “Arbeidsmarkt Noord” financiële ondersteuning van de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, het Ministerie van Economische Zaken en de Niedersächsische Staatskanzlei . “Dat partners op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs op deze manier de handen ineen slaan heeft een voorbeeldfunctie. Deze samenwerking is een enorme kans voor onze regio om de grenzen op de arbeidsmarkt definitief te laten verdwijnen”, aldus Bernhard Bramlage.plan wordt onder andere gefinancierd met EU-middelen uit het INTERREG-subsidieprogramma.