Kansen herkennen, barrières opheffen

Tijdens werkgroepen hielden de deelnemers aan de onderwijsbijeenkomst zich bezig met diverse thema’s (rechts: Alexancer Darányi van de HÖB in Papenburg).
Tijdens werkgroepen hielden de deelnemers aan de onderwijsbijeenkomst zich bezig met diverse thema’s (rechts: Alexancer Darányi van de HÖB in Papenburg).

Het project “Arbeidsmarkt Noord” komt op gang. Slechts een aantal dagen na de officiële startbijeenkomst kwamen Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijven en spelers op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs uit het Noorden bijeen op “Campus Noorderpoort” in Winschoten. Zij analyseerden de kansen en belemmeringen van grensoverschrijdend onderwijs.
Talrijke “Best Practise”-voorbeelden lieten zien welke mogelijkheden er al zijn in het onderwijs over de Nederlands-Duitse grens heen. Kaylee van Driel en Ricardo Wolters, leerlingen van het Noorderpoort, lichtten toe hoe zij een Duits diploma wisten te bemachtigen dat voor hen zonder problemen de stap op de Duitse arbeidsmarkt mogelijk maakt.

Kaylee van Driel en Ricardo Wolders lichtten toe hoe zij naast hun Nederlandse een Duits diploma wisten te bemachtigen.
Kaylee van Driel en Ricardo Wolders lichtten toe hoe zij naast hun Nederlandse een Duits diploma wisten te bemachtigen.

In het kader van hun opleiding Detailhandel liepen zij stage bij een supermarkt in het Duitse Jever. “Wij wilden vooral beter Duits leren spreken en kennis maken met de Duitse detailhandel”, vertelde Wolters aan de 80 deelnemers aan de onderwijsbijeenkomst in Winschoten. Uiteindelijk namen de beide stagiaires naast hun examens ook nog deel aan het examen van de Industrie- und Handelskammer en haalden het diploma voor het beroep “Verkäufer”.
Terwijl het voor Kaylee van Driel en Ricardo Wolters vanwege hun extra Duitse diploma geen probleem zou zijn om in Duitsland te werken vragen veel studenten en werkzoekenden zich af of hun diploma’s in het buurland worden erkend. Het verbeteren van de erkenning van diploma’s is een van de centrale thema’s van het project “Arbeidsmarkt Noord”.
Dr. Jelly Zuidersma van het Netwerk voor zorg- en welzijnsopleidingen ZON pleitte met haar werkgroep voor het inrichten van een centraal loket waar betrokkenen met problemen bij het erkennen van diploma’s kunnen aankloppen. Van daaruit zou met de partners in het project gezocht moeten worden naar oplossingen.
Verder pleitte Zuidersma er voor dat de “Regionale Opleidingscentra” (ROC’s) zich gezamenlijk bij het DUO (het uitvoeringsorgaan van de Rijksoverheid voor het onderwijs) sterk zouden moeten maken om het erkennen van diploma’s eenvoudiger te maken. Alleen door de handen ineen te slaan zou de urgentie van het thema aan de verantwoordelijken duidelijk gemaakt kunnen worden.
Andrea Santel van het “Berufsbildungs- und Technologiezentrum des Handwerks” in Lingen en Alexancer Darányi van de “Historisch-Ökologische Bildungsstätte“ (HÖB) in Papenburg onderstreepten dat jongeren ook enthousiast gemaakt moeten worden voor een baan of opleiding in het buurland. “Velen beseffen waarschijnlijk niet welke mogelijkheden er zijn. We moeten hen de kansen laten zien”, aldus Santel. “Wellicht is dat mogelijk in de vorm van een filmpje op het internet”, opperde Darányi als idee vanuit zijn werkgroep. Een ander idee waren “Cultuurdagen”, waarop jongeren met belangstelling zouden kunnen snuffelen bij een bedrijf in het buurland. “Bovendien zouden we moeten analyseren wat jongeren verwachten van een opleiding in het buurland”, benadrukte Darányi.
De onderwijsbijeenkomst in Winschoten maakte deel uit van het grensoverschrijdende project “Arbeidsmarkt Noord”. Provincies, gemeenten, Landkreise en partners op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs uit het Noorden zijn hierbij betrokken. Door de handen ineen te slaan moeten bureaucratische barrières worden verminderd. Tegelijkertijd ontstaat er een duurzaam netwerk dat de regio moet helpen om het tekort aan vakmensen het hoofd te bieden. Bovendien moet binnen het project worden gewerkt aan oplossingen zodat diploma’s in het buurland eenvoudiger worden erkend. De Eems Dollard Regio (EDR) is als lead partner verantwoordelijk voor de afwikkeling van het project. Het plan wordt onder andere gefinancierd met EU-middelen uit het INTERREG-subsidieprogramma en van de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, het Ministerie van Economische Zaken en de Niedersächsische Staatskanzlei.