Regio in Beeld is verschenen: "Activiteiten op elkaar afstemmen"

Het gaat steeds beter met de economie: het aantal banen en vacatures groeit, de werkloosheid daalt. Regio in Beeld brengt overwegend positief nieuws, maar wel met kanttekeningen.

  • De banengroei is nog beperkt en onvoldoende voor het gegroeide aantal werkzoekenden.
  •   Veel werkzoekenden ervaren nog amper herstel.
  • Het vinden van werk is moeilijk voor jongeren zonder startkwalificatie, oudere werkzoekenden, langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

De arbeidsmarkt van na de recessie een geheel andere dan die ervoor. Technologische ontwikkeling, automatisering, flexibilisering en vergrijzing hebben de spelregels grondig veranderd. Samenwerking op de regionale arbeidsmarkt is gewenst om meer werkzoekenden te laten profiteren. Regio in Beeld legt daarbij de basis voor het formuleren van regionaal arbeidsmarktbeleid.

Erik Oosterveld, Arbeidsmarktadviseur UWV: "De uitdagingen waarvoor de arbeidsmarkt in Groningen  zich in 2016 gesteld ziet, kunnen het best aangepakt worden door samen te werken in de regio. Arbeidsmarkten functioneren immers  in belangrijke mate op regionaal niveau. Voor succesvolle samenwerking in de regio is een gezamenlijk marktbewerkingsplan vanuit een gedeelde visie op de arbeidsmarkt  nodig. Alleen wanneer de neuzen dezelfde kant op staan, kunnen we de activiteiten op elkaar afstemmen. Regio in Beeld analyseert de arbeidsmarkt Groningen en biedt daarmee een gemeenschappelijk vertrekpunt voor regionaal arbeidsmarktbeleid. Daarmee kan Regio in Beeld dienen als startpunt in de gezamenlijke marktbewerking van UWV en gemeenten. Met het verschijnen van deze Regio in Beeld is de basis gelegd voor het formuleren van regionaal arbeidsmarktbeleid in Groningen."

Downloads "Region in Beeld" (pdf):

Drenthe | | Drenthe samenvatting

Friesland | Friesland samenvatting

Groningen | Groningen samenvatting