EU start met enquête: Hindernissen van grensoverschrijdende arbeidsmarkt en grensoverschrijdende samenwerking

De EU is begonnen met een openbare raadpleging over het thema “Obstakels overwinnen in grensregio’s”. Lees meer…

In een mededeling van de EU staat hierover:

"Al 25 jaar investeert de Europese Unie in grensoverschrijdende samenwerking. Dat gaat via INTERREG, een financieringsinstrument voor regionale ontwikkeling over de grenzen heen. Hoewel er al veel is bereikt, zijn er toch ook nog heel wat problemen over, waarvoor een financiële oplossing alleen niet volstaat.

Het doel van deze raadpleging is na te gaan wat de ervaringen en opvattingen van burgers, belanghebbenden en deskundigen zijn, om goed in kaart te brengen welke obstakels er nog over zijn en welke invloed die hebben op het dagelijks leven van de mensen en het bedrijfsleven in grensregio’s.

De resultaten worden online bekendgemaakt. Ze worden ook meegenomen in een studie die tot conclusies en aanbevelingen moet leiden met betrekking tot de aanpak van de resterende obstakels."