Nederlands-Duits opleidingsnetwerk (BiNet) van start (met video)

Tussen Nederland en Duitsland is veel grensoverschrijdend verkeer. Wij gebruiken graag de voordelen van het wonen in het grensgebied en halen bij de buren wat wij thuis niet hebben: goedkope bloemen, vuurwerk, wellness of bijzondere levensmiddelen die de supermarkt om de hoek wellicht niet heeft. Echter niet alleen de bezoeken voor boodschappen verlopen goed. Ook wordt er al meer dan 30 jaar in de Eems Dollard Regio grensoverschrijdend en succesvol samengewerkt op gebied van talrijke projecten.
Op een aantal gebieden zijn er echter nog barrières, bijvoorbeeld bij de (vervolg)opleidingen. Voor personen, die in het buurland willen werken of verder willen leren, is het vooral interessant of het beroepsdiploma in het buurland geldig is. Misschien is er een vervolgopleiding nodig en wil men weten waar je die het beste kunt doen. Is er een vervolgopleiding in het buurland, die er aan deze kant van de grens niet is? Kom je verder met het behalen van deze opleiding in eigen land? Eenduidige antwoorden zijn er vaak niet.

 “Vooral met betrekking tot het aanbod van beroepsopleidingen of beroepsvervolgopleidingen in het buurland zijn er nog veel open vragen”, aldus Monika Fricke van de Landkreis Leer. Dit wordt volgens Monika Fricke veroorzaakt door het niet aanwezig zijn van een grensoverschrijdende blik, een centraal overzicht over het van toepassing zijnde aanbod in beide landen en de daarbij behorende erkenning over en weer.

 

Om dit te veranderen heeft de Landkreis Leer samen met de gemeente Oldambt en de VHS in Leer een project in het leven geroepen: BiNet.

BiNet staat voor het Duits-Nederlands Opleidingsnetwerk en dient de (vervolg)opleidingen in de grensregio te analyseren. Het startschot viel afgelopen vrijdag toen de verantwoordelijke partijen in de EDR (Eems-Dollard-Regio) groen licht gaven voor het project BiNet. BiNet is onderdeel van het Nederlands-Duitse project “Arbeidsmarkt Noord”, waar Landkreise, provincies, gemeentes en arbeidsmarkt- en opleidingspartners uit het Noorden aan deelnemen.

 

“Wij onderzoeken nu aan beide kanten van de grens de relevante beroepsbegeleidende opleidingsrichtingen en het aanbod voor vervolgopleidingen. Wij willen uitzoeken waar al samenwerking is, welke beroepsgroepen en vervolgopleidingen in deze regio veel gevraagd worden, welke diploma´s over en weer erkend worden of erkend kunnen worden”, legt Heike Pilk, hoofd van de VHS Leer, uit.

 

Op lange termijn zal daaruit een centraal Nederlands-Duits adviespunt ontstaan. Tevens zullen aanbieders van vervolgopleidingen in het kader van het project BiNet gestimuleerd worden om hiermee hun opleidingsinhoud internationaler oftewel binationaler en voor deelnemers uit de buurlanden interessanter te maken.

 

Volgens Hans de Wolf van de gemeente Oldambt is BiNet als onderdeel van het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord” een goede stap richting een sociaal economische regio. “Jongeren en volwassenen inzicht te geven in grensoverschrijdende opleidingsmogelijkheden levert een positieve bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling en verbetert hun carrièreperspectief aan beide kanten van de grens.”

 

Ilona Heijen van de EDR, verantwoordelijk voor het project “Arbeidsmarkt Noord”, benadrukt dat: “Met BiNet zetten we de koers uit om concreet grensoverschrijdend aanbod voor opleidingen mogelijk te maken. Het is een vervolgstap om bij het zoeken naar (vervolg)opleidingen over de grens te kijken om daarmee alle mogelijkheden te benutten die onze grensregio biedt.”

BiNet is onderdeel van het project “Arbeidsmarkt Noord” dat in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland mede ondersteund wordt met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Niedersächsische Staatskanzlei, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Lead partner van het project is de Eems Dollard Regio (EDR). Meer informatie: www.arbeidsmarkt-noord.eu