Grensoverschrijdende kennismaking over het thema “Duitse en Nederlandse erkenning van leerbedrijven”

De bijeenkomst tussen Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Industrie- und Handelskammer (IHK) und Handwerkskammer (HWK), bij de Eems Dollard Regio (EDR), is een mooie eerste stap om gezamenlijk te werken aan vereenvoudiging van de erkenning van leerbedrijven in de grensregio. Centraal stond het kennismaken met elkaar en de manier waarop leerbedrijven erkend worden. Van elkaar weten hoe de erkenning geregeld is en begrip over en weer, maakt het mogelijk hier verder mee te gaan. Vanuit beide kanten is vastgesteld dat er bestuurlijk committent nodig is om de vervolgstappen concreet te maken. Het vervolg vindt plaats in het najaar waarbij ervaringen met vertegenwoordigers van de kamers uit andere regio’s worden teruggekoppeld.

 

Wordt vervolgd!