Proefplaatsing & MiLoG

In het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord werden tot voor kort binnen het deelproject „Werkgeversadvisering“ door de Landkreis Leer en Gemeente Oldambt (als vertegenwoordiger van de Arbeidsmarktregio Groningen) werkzoekenden grensoverschrijdend bemiddeld. Hierbij werd aanvankelijk vaak gebruik gemaakt van een praktijkstage om werkervaring op te doen.

 

Agelopen juli vond er bij een Duitse werkgever een controle plaats door het Hauptzollamt Oldenburg waarbij twee Nederlandse stagiaires werden aangetroffen. Het Hauptzollamt constateerde dat er geen aanmelding voor de sociale zekerheid was gedaan en dat het minimumloon (volgens het Mindestlohngesetz MiLoG) niet betaald werd.

 

LEES MEER