Grensoverschrijdende Statistiek

 

Het eerste grensoverschrijdende statistiekrapport over de Nederlands – Nedersaksische Arbeidsmarkt is gepresenteerd en geeft inzicht in de Arbeidsmarkt structuur in de grensregio. Zo valt bijvoorbeeld op dat aan Nederlandse kant veel meer vrouwen in deeltijd werkzaam zijn en dat er veel kleine zelfstandigen actief zijn. Daarnaast werd onderzocht hoe de bevolkingsopbouw in beide landen vergelijkt, welke kwalificaties en opleiding de werknemers hebben en hoeveel studenten er in het buurland studeren. Het volledige rapport vindt u hier.

 

Bij grensoverschrijdende arbeidsmarktinitiatieven staan de aantallen van grensarbeiders vaak centraal. Statistische gegevens over grensarbeiders zijn moeilijk te meten en worden (nog) niet allemaal meegenomen. Want wie wordt geteld en wat is de definitie van een grensarbeider? Er zijn veel bedrijven en werknemers die dagelijks actief zijn in de grensstreek. Deze worden lang niet allemaal als grensarbeider geregistreerd en waargenomen. Zo ontbreken bijvoorbeeld de cijfers van werknemers die tijdelijk in het buurland werken voor een werkgever in het woonland. De in het rapport opgenomen aantallen voor grensarbeiders geven daarom een vertekenend beeld en moeten worden vastgesteld over een langere periode.

 

Cijfers en getallen worden zeer belangrijk gevonden. De waarde en impact van het netwerk, de samenwerking en ervaring van talloze bedrijven, studenten en werknemers in het buurland, is niet meetbaar gemaakt voor dit rapport. Er zijn talloze indicatoren en ervaringen die aantonen dat er substantiële ontwikkelingen voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt zijn. De gedetacheerde werknemers, werkervaringsplaatsen, bedrijven en studenten die dagelijks actief zijn in het buurland zijn moeilijk in cijfers te vangen, maar zijn er wel degelijk en dragen substantieel bij aan de positieve beïnvloeding van de mindset van de grensregio. Ankerpunten die we voor diverse project gebruiken en de komende jaren tastbaar, zichtbaar en meetbaar willen maken.