40e bijeenkomst Eems Dollard Business Forum op 3 mei in Winschoten

De technologische vooruitgang staat niet stil. Zeker niet als het gaat om het efficiënt (her)gebruiken van energie. We moeten ook wel, gelet op de geformuleerde milieudoelstellingen voor de komende jaren. Zowel Duitse als Nederlandse kennisinstellingen, ondernemingen en overheden worden uitgenodigd hier een innovatieve bijdrage  aan te leveren.  

 

Diverse Duits-Nederlandse Interreg-projecten hebben in de afgelopen jaren aangetoond dat grensoverschrijdende samenwerking een belangrijke bijdrage en synergie-effecten oplevert. Het Eems Dollard Business Forum (EDBF) wil met het thema ‘Energie’ een volgende impuls aan deze DuitsNederlandse samenwerking geven.  

 

De EDBF bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 mei 2017, in de Harbour Jazz club te Winschoten,  Havenkade-Oost 3, 9672 BB Winschoten. De organisatie is in handen van de gemeente Oldambt.

 

De uitnodiging met het volledige programma leest u hier.

Aanmelden kunt u via deze link doen.