Herziene uitzendwet in Duitsland

Met ingang van 1 april 2017 is in Duitsland een herziene uitzendwet (“Arbeitnehmerüberlassungsgesetz”) in werking getreden. Het doel van de wijzigingen is o.a. om  uitzendkrachten beter te beschermen. Ook het gelijkschakelen van lonen van uitzendkrachten aan het loonniveau van vast personeel maakt deel uit van deze wetswijziging. Lees meer voor de belangrijkste wijzigingen.

De belangrijkste wijzigingen:

 

-          “Equal Pay”-regeling

Na 9 maanden op uitzendbasis werken bij dezelfde inlener moet een uitzendkracht hetzelfde loon krijgen als een werknemer in vergelijkbare functie die vast in dienst is. Daaronder valt ook het betalen van toeslagen, extra betalingen en loon in natura. Langdurige afwijkingen hiervan zijn mogelijk d.m.v. een branche-specifieke overeenkomst waarmee de uitzendkracht geleidelijk doorgroeit naar het loon volgens de CAO voor het vaste personeel. Dit geleidelijke traject moet uiterlijk na zes weken beginnen en na een werkzame periode van 15 maanden zijn afgerond.

 

-          Maximale uitzendduur van 18 maanden

De maximale duur van uitzending naar een inlener is van toepassing op de werknemer, d.w.z. dat ook voorafgaande werkzame periodes via andere uitzendbureaus bij de inlener worden meegerekend. Pas na een tussentijdse onderbreking van drie maanden kan de uitzendkracht de werkplek opnieuw bezetten. Na 18 maanden kan de werkplek echter met een andere uitzendkracht worden bezet.
Uitzonderingen zijn mogelijk conform de CAO voor de uitzendbranche of op basis van een gesloten bedrijfs- of dienstverleningsovereenkomst.

 

-          Afschaffen van de zogenoemde “Vorratsverleihererlaubnis”

Daarmee moet worden verhinderd dat werkgevers hun werknemers in het kader van hun contract over aanneming van werk naar de inlener sturen en de uitzendvergunning bewaren voor het geval bij controle mocht blijken dat het uitzendwerk betreft. Voor aanvang van de werkzaamheden moet derhalve vaststaan dat het om uitzendwerk gaat.

 

-          Uitzendkrachten mogen niet worden ingezet om een staking te breken

 

-          Verbod op doorlenen

 

De nieuwe regelingen betreffen alle uitzendkrachten die in Duitsland werkzaam zijn, alsmede de uitzenders en inleners. De regelingen gelden ook voor uitzendbureaus die in het buitenland zijn gevestigd en hun uitzendkrachten die in Duitsland werken.

 

(Bron: Bundesministerium für Arbeit und Soziales)