3e meeting Zorgen voor… Zorgen dat…

In Klinikum Leer vond de derde meeting van het Zorgen voor… Zorgen dat… project plaats. Studenten die stage lopen, werkgevers, begeleiders en projectpartners waren bij elkaar gekomen om samen de vorderingen en resultaten van de afgelopen projectperiode te bespreken. De praktijk staat centraal in deze bijeenkomsten: hoe kan de regionale Nederlands-Duitse samenwerking nog beter binnen de zorgsector.


Speciale aandacht ging dit keer uit naar de ervaringen van Nederlandse studenten die stage lopen in Leer (D).

 

Aan de hand van kringgesprekken en vragenlijsten heeft Zorgen voor… Zorgen dat… nieuwe punten verzameld waarmee zij aan de slag kunnen. Enkele belangrijke zaken die terugkwamen zijn de beheersing van de Duitse vaktaal, begeleiding van de studenten op hun stageplaats en huisvesting. Het plan is om deze vragenlijsten, nu ingevuld door stagiaires in Leer, breder uit te zetten. Dat om te kijken of de ervaringen van de studenten in Leer overeenkomen met die van hun Duitse en Nederlandse medestudenten, begeleiders en docenten.

 

Op 19 september staat de vierde bijeenkomst gepland. In de tussentijd gaan alle projectpartners hard aan de slag om de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlandse en Duitse zorginstellingen op basis van de feedback in deze bijeenkomst verder te verbeteren.