Al ruim 200 Nederlandse zorgstudenten op stage in Duitsland

Resultaten na eerste jaar project Sorgen Für, Sorgen Dass

 

In het eerste jaar van het project Sorgen Für, Sorgen Dass hebben al 206 Nederlandse studenten stage gelopen bij zorginstellingen in Duitsland. De teller staat in september naar verwachting op 281. Er hebben tot nu toe 27 Duitse studenten stage gelopen in Nederland, daar komen de komende maanden 68 bij. Dat blijkt uit de presentatie van de tussentijdse resultaten in Oldenburg waar betrokken bestuurders bijeen waren.

 


Gedeputeerde Cees Bijl is blij met dit tussentijdse resultaat: “dit is een mooi voorbeeld van een praktische aanpak van grensoverschrijdende arbeid. Voor de studenten zijn taal, cultuur en regelgeving soms barrières, zij leren hier met onze hulp al vroeg in hun carrière overheen te stappen.”

 

In het project “Sorgen für – Sorgen dass”  werken de Noordelijke regio’s in Nederland en Duitsland samen op het gebied van onderwijs en zorg. Een van de doelstellingen is zo’n 800 studenten uit Noord-Nederland (400) en Noord-Duitsland (400) over en weer naar een stageplaats over de grens te begeleiden. Dit moet ook op langere termijn de grensoverschrijdende wederzijdse inzetbaarheid van zorgpersoneel vergroten. Het project heeft haar eerste jaar afgerond en loopt nog tot 31 december 2018.

 

In Nederland worden bij 12 zorginstellingen Duitse studenten geplaatst, in Duitsland werken 27 zorgwerkgevers mee. Er gaan aanzienlijk meer Nederlandse studenten naar Duitsland dan andersom. Dat komt omdat er in Nederland als gevolg van de crisis is bezuinigd op de zorg en er te weinig stageplekken waren. In Duitsland worden studenten in de zorg meestal duaal opgeleid; een traject van werken en leren. Daarom zijn de mogelijkheden in het buitenland stage te lopen wat beperkter.  

 

Het project wordt gefinancierd vanuit Europa (Interreg), en maakt deel uit van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord.