Met 40 jaar ervaring de blik naar voren gericht

“Netwerk met toekomst” is het motto van grensoverschrijdende samenwerking in de Eems Dollard Regio

 

 

edr Bad Nieuweschans Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan heeft de EDR, 7 juni, onder het mom “Netwerk met toekomst”, belangstellenden uitgenodigd om het jubileum mee te vieren in het Duitse Papenburg. Er waren ongeveer 2500 bezoekers. Samen met projectpartners, sprekers, leden en andere belangstellenden werd teruggekeken op de resultaten van 40 jaar grensoverschrijdende samenwerking in de grensregio. De nadruk lag op de kansen die de toekomst biedt.


Dit kwam sterk terug in het programma. Na een muzikale bijdrage van de Bogerman Bigband van de Christelijke Scholengemeenschap (CSG) Sneek en de Groove Gang van Teletta-Groß-Gymnasiums Leer werden de aanwezigen begroet door voorzitter Bert Bouwmeester, voorzitter van de EDR. Staatssecretaris Birgit Honé van Niedersachsen besprak “Europa in de Regio – heden en na 2020” terwijl Henk Staghouwer, gedeputeerde van de provincie Groningen, zich richtte op de innovatie en grensoverschrijdende activiteiten van het Noorden.

 

Na deze presentaties vond een interactieve podiumdiscussie plaats met als onderwerp: “Toekomst van de grensoverschrijdende samenwerking” met Birgit Honé, Henk Staghouwer, Prof. Dr. Diederich Bakker (Hanzehogeschool Groningen), Dr. Marijn Molema (Fryske Akademy) en Bert Bouwmeester (voorzitter EDR). Bakker en Molema gingen daarbij, in het bijzonder, in op de kansen die samenwerking tussen het bedrijfsleven en de wetenschap biedt.

 

 

Voor hun schoolpartnerschap, die al meer dan 10 jaar oud is, namen het CSG Bogerman Sneek en TGG Leer samen de EDR-Grensprijs in ontvangst ter waarde van €500,- voor hun grensoverschrijdende samenwerking. Meerdere keren per jaar organiseren zij uitwisselingsactiviteiten op het gebied van muziek en taal. De prijs werd uitgereikt door Birgit Honé en Henk Staghouwer.

 

 

Na het plenaire programma vond er een projectenmarkt plaats met ruim 30 stands. Hier presenteerden onder andere de INTERREG VA projecten Arbeidsmarkt Noord, Bio economie, Kulturachse Nord, Mari Green, Net(z)werk+ en vele anderen zich aan de aanwezigen. De presentatie van aangeboden producten en de ontwikkeling daarvan stonden bij de projectpartners centraal. Met onder andere films, scheepvaartmodellen en 3D-printers werd dit inzichtelijk gemaakt.


Film: 40 jaar EDR - "Netwerk met toekomst"


Op deze manier kregen niet alleen de grote, bekende projecten de gelegenheid om zich te presenteren maar konden vooral de kleinere, maar niet minder belangrijke, initiatieven hun resultaten tonen die vaak onderbelicht blijven. Afsluitend was er geruime tijd om in een informele sfeer met elkaar de dag te bespreken en afspraken te maken voor toekomstige samenwerkingsverbanden.


Verslag RTV Drenthe