EDRiT

Hoe wordt de Eems Dollard Regio voor studenten aantrekkelijk gemaakt om in te werken? En, hoe zorgt het MKB ervoor dat zij deze studenten aan zich kunnen binden? Dat begint bij het concreet zichtbaar maken van de kansen en de mogelijkheden die deze twee partijen elkaar kunnen bieden. En daar zijn kennisinstellingen zoals hogescholen de ideale mediator voor. Daarom is het project EDRiT (Eems Dollard Regio in Transitie) in juli 2017 van start gegaan.

Samenwerkingspartners bij eerste bijeenkomst EDRiT
Samenwerkingspartners bij eerste bijeenkomst EDRiT


Het project EDRiT heeft als doel:

het versterken van de regionale economische ontwikkeling.

Dit houdt concreet in dat, op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarkt, het volgende wordt gerealiseerd:

 • Het bevorderen van de verbinding tussen bedrijven en hogescholen in de regio
 • Studenten toegang geven tot opdrachten en stages voor bedrijven in het buurland
 • Bedrijven de mogelijkheid bieden om vakmensen over te houden aan de stagiaires
 • Bedrijven krijgen de mogelijkheid om studenten, na hun stage, direct een vacature te laten vervullen

Activiteiten

Om deze doelstellingen te verwezenlijken worden, onder andere, de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Systematische informatieverstrekking aan zowel het MKB als studenten vindt plaats vanuit een "innovatiewerkplaats"
 • Voorlichtingsbijeenkomsten bij het MKB in de regio door de projectpartners Ems-Achse, IHK, Wirtschaftsförderungen, VNO-NCW/MKB-Noord
 • Introduceren van studenten in bedrijven over de grens door docenten, stagebegeleiders en carrière-centers van, onder andere, de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Stenden University Emmen en de Hochschule Emden/Leer
 • De organisatie van bedrijfsbezoeken en workshops in samenwerking met bestaande initiatieven
 • Doorlopend contact tussen studenten, onderwijsinstellingen en het MKB om werk- en leerprocessen constant te verbeteren

Looptijd

EDRiT is op 7 juli 2017 gestart en heeft in eerste instantie een looptijd van ruim een jaar. Daarna zullen de resultaten worden geëvalueerd en wordt het project, bij succes, eventueel verlengd.

Samenwerkingsverband

Het project "EDRiT" wordt mogelijk gemaakt door intensieve samenwerking en inzet van meerdere projectpartners die ook in andere projecten met elkaar resultaat boeken. Los van Arbeidsmarkt Noord en de Hanzehogeschool Groningen als lead partner zijn dit:

 • Gemeente Oldambt
 • Hochschschule Emden/Leer
 • IHK für Ostfriesland und Papenburg
 • Landkreis Leer IT-Netzwerk in der Ems-Achse
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Wachstumsregion Ems-Achse e.V.
 • MEMA Netzwerk c/o Emsland GmbH
 • Wirtschaftsverband Emsland e.V.
 • Stenden Hogeschool Emmen
 • VNO-NCW Noord
 • Technologietransferagentur Ostfriesland
 • Hochschule Osnabrück
 • Agenda van de Veenkoloniën
 • Rijnland Instituut
 • Noordelijke ROC's

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over "EDRiT" of betrokken worden bij het project? Neem dan contact op met Michiel Malewicz van Arbeidsmarkt Noord of met de lead partner Hanzehogeschool Groningen.

 

Het project EDRiT is onderdeel van Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

Actueel over EDRiT

"Groningen kijkt over de grens": Bouwsteen EDRiT in Binnenlands Bestuur

15 november publiceerde Binnenlands Bestuur het artikel "Groningen kijkt over de grens", geschreven door Birte Schohaus. In dit artikel wordt aandacht besteed aan één van onze bouwstenen, EDRiT. Het ingekorte artikel vindt u hier. Het volledige artikel is te lezen indien u een abonnement heeft op Binnenlands Bestuur.

meer lezen

In het nieuws: EDRiT (Eems Dollard Regio in Transitie)

Samenwerkende partners EDRiT tijdens eerste bijeenkomst
Samenwerkende partners EDRiT tijdens eerste bijeenkomst

In het nieuws: EDRiT (Eems Dollard Regio in Transitie).

Samenwerking tussen studenten, het MKB en kennisinstellingen met als doel regionale economische ontwikkeling. Bouwsteen van één gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarkt!

Samen met, onder andere, lead-partner Hanzehogeschool Groningen.

 

 

meer lezen