Grensoverschrijdende Statistiek

Waar werken grensarbeiders? Hoelang studeren studenten gemiddeld over de grens? Hoelang blijft een bemiddelde arbeidskracht aan het werk en hoeveel wordt door hem verdiend? Veel gegevens zijn bekend, maar gegevens van de grensregio als geheel ontbraken voor lange tijd.

 

Het project 'Grensoverschrijdende Statistiek' heeft hier verandering in gebracht. In samenwerking met de 'Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)' en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er een rapoort over de arbeidsmarkt in het grensgebied van Nedersaksen - Nederland gemaakt.

 

De basis voor een goede gegevensuitwisseling, is hiermee gelegd. Zo kan goed worden bijgehouden welke dingen effect hebben en op termijn gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld beleid te maken, kansen te voorspellen en tekorten op de arbeidsmarkt te voorkomen. Kortom, een project dat, na zijn looptijd, een duurzaam karakter heeft.


Download
Grensoverschrijdend Statistiek Rapport
2016 Statistik Bericht Ems Dollart Regio
Adobe Acrobat document 16.0 MB

De belangrijkste resultaten uit het rapport in het kort:

  • De leeftijdsopbouw van de bevolking in de grensgebieden is vergelijkbaar.
  • In het Nederlandse grensgebied wonen meer hooggekwalificeerden.
  • Vrouwen zijn vaker hoger gekwalificeerd.
  • De arbeidsparticipatie aan beide zijden van de grens is nauwelijk verschillend. In het Nedersaksische grensgebied zijn minder mensen werkloos.
  • Het aandeel van deeltijdmedewerkers, arbeidskrachten en zelfstandigen is in het Nedersaksische grensgebied kleiner dan aan de Nederlandse kant.
  • In Nederland zijn er aanzienlijk meer studenten met de Duitse nationaliteit dan Nederlandse studenten in Nedersaksen.

Samenwerkingsverband

Het project "Grensoverschrijdende Statistiek" werd mogelijk gemaakt door intensieve samenwerking en inzet van meerdere projectpartners die ook in andere projecten met elkaar resultaat boeken. Los van Arbeidsmarkt Noord en de Eems Dollard Regio als lead partner zijn dit:

  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Landesamt für Statistik Niedersachsen

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over "Grensoverschrijdende Statistiek"? Neem dan contact op met Michiel Malewicz van Arbeidsmarkt Noord of met de lead partner Eems Dollard Regio.

 

Het project Grensoverschrijdende Statistiek is onderdeel van Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken, de Niedersächsische Staatskanzlei alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.