Startup Perspectieven

Zelfstandigen zijn een belangrijk alternatief geworden voor de werkgelegenheid in de grensregio. Dit wordt ook bevestigd door universiteiten waar ondernemerschap een van de populairste onderwerpen is geworden.

Het project "Startup Perspectieven" speelt in op deze trend.

 

Startende ondernemingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de uitdagingen van demografische verandering. Zij richten zich op een jonge doelgroep die blijvend aan de grensregio gebonden zou kunnen worden.

In een gedetailleerde studie wil "Startup Perspectieven" de mogelijkheden voor oprichters in de grensregio verkennen en hun betekenis voor de arbeidsmarkt uitwerken.


Groningen heeft, na Amsterdam, de hoogste concentratie start-ups van Nederland. Het project heeft als doel de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking tussen deze ondernemers in noord Nederland in kaart te brengen.

 

De opstartende "ecosystemen" aan weerszijden van de grens worden geanalyseerd en de succesfactoren voor starters in de Eems Dollard Regio worden in kaart gebracht.

 

Ook worden de betrokken stakeholders geïnventariseerd en worden de motieven van geselecteerde startende ondernemers onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd in coördinatie met het netwerk van het EDRiT-project.

Samenwerkingspartners

  • Hanzehogeschool Groningen
  • Hochschule Emden/Leer  

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over "Startup Perspectieven" of betrokken worden bij het project? Neem dan contact op met Michiel Malewicz van Arbeidsmarkt Noord.

 

Het project "Startup Perspectieven" is onderdeel van Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.