New Jobportunities: 100% zicht op een leuke baan

Het initiatief ‘New Jobportunities‘ begeleidt Nederlandse en Duitse vrouwen met workshops succesvol naar een nieuwe baan in de grensregio. Doel van deze activiteiten is om de zogenaamde ‘stille reserve’ in de grensregio te begeleiden naar een nieuwe baan, maar ook om het zelfvertrouwen van deze groep te vergroten.

 


Een groep van 17 Nederlandse en Duitse vrouwen volgde vanaf januari 2018 verschillende workshops die gegeven werden in het kader van het project ‘New Jobportunities’. Op 25 juni stroomden de dames uit, waarbij door de deelnemers uitgebreid werd teruggekeken op het traject, ze hadden veel geleerd. Daaruit bleek dat de groep met maar liefst 8 nationaliteiten of al een baan hadden of 1 of 2 stages hadden gevolgd, waarna een betere beroepskeuze volgde. De groep blijft elkaar ontmoeten en een deel gaat zelfs verder met de theater-vaardigheden.

 

Bedrijven

 

De groep mocht mee op zes bedrijfsexcursies in Noord-Nederland en Noord-Duitsland: naar productiebedrijven, zorginstellingen, een school en een ambtelijke organisatie. Ze lieten een verpletterend positieve indruk achter: De werkgevers telefoneerden met CMO STAMM om te vragen of deze vrouwen bij hen aan het werk zouden willen. Als blijvende herinnering ontvingen ze een sleutelhanger met daaraan een snoepsleutel symbool voor de sleutel van succes en een kralenketting met hun naam.

 

Een tweede groep

 

Op 13 augustus gaat de tweede ronde workshops van start van 4 maanden in dagdelen; er zijn al 8 Nederlandse vrouwen aangemeld en er volgen nog een aantal voorlichtingsbijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen meer informatie over het aankomende programma opvragen en zich aanmelden bij Maud Diemer, m.diemer@cmostamm.nl of kijk op de website www.job-portunities.eu

 

* Het project “New Jobportunities” is onderdeel van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.