Promotiedagen 2017: voornamelijk Nederlandse ondernemers, maar voor hoelang?

promotiedagen 2017

Met meer dan 25.000 bezoekers, 75 bijeenkomsten en 600 deelnemers verdeeld over 25 pleinen zijn de Promotiedagen voor Noord-Nederland inmiddels een begrip in Groningen en omstreken. De 31e editie vond op 7 en 8 november als vanouds plaats in het Martiniplaza. Koepelproject Arbeidsmarkt Noord was aanwezig met een workshop en stand op het Oldambtplein. Daar lieten zij de kansen en mogelijkheden die de grensregio biedt zien. Met de stand werden ook de Eems Dollard Regio, Bio-economie in de Non-Food sector en Netzwerk+ vertegenwoordigd die allen samenwerken in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland.


Promotiedagen steeds meer grensoverschrijdend van aard

promotiedagen 2017 studenten Noorderpoort

“Het zakelijke ontmoetingspunt voor Noord-Nederland”, deze slagzin van de Promotiedagen zelf geeft aan dat  er voornamelijk Nederlandse ondernemers vertegenwoordigd zijn op de beursvloer. De keuze voor het woord “voornamelijk” is een bewuste keuze. Steeds meer Duitse ondernemers en instellingen weten hun weg te vinden naar Groningen.

 

 

Dit bleek tijdens de opening op 7 november waarbij Joost van Keulen, wethouder Economische Zaken en Internationalisering van de Gemeente Groningen, een deel van zijn toespraak hield in het Duits. Daarbij ging hij in op het belang van grensoverschrijdende samenwerking tussen Noord-Nederland en Duitsland. Meer dan in voorgaande jaren waren Duitse deelnemers op de verschillende pleinen aanwezig.

 

Michel Elzinga, organisator van de Promotiedagen, benadrukte dat het tegenwoordig “innoveren of uitsterven” is. “Innovatie ligt niet alleen in het ontwikkelen van producten maar kan ook breder getrokken worden, bijvoorbeeld het aangaan van duurzame, waardevolle relaties”, aldus Ilona Heijen en Michiel Malewicz (projectmanagement Koepelproject Arbeidsmarkt Noord).

 

 

Michiel Malewicz: “Deze relaties komen ook door grensoverschrijdende samenwerking met het buurland tot stand. Ondernemers weten elkaar steeds beter te vinden aan weerszijden van de grens. Als koepelproject proberen wij ervoor te zorgen dat dit proces niet alleen makkelijker wordt, maar ook vanzelfsprekend door te werken aan een sterk ondernemersklimaat en de doelgroepen die zo’n klimaat mogelijk maken in de Eems Dollard Regio. De Promotiedagen bieden voor ons de mogelijkheid om vooral lokale ondernemers te informeren over grensoverschrijdende samenwerking en wat zij daarin kunnen betekenen."

 


Vier pijlers voor een sterk ondernemersklimaat in de praktijk

henk staghouwer

Maar hoe wordt dat grensoverschrijdende proces makkelijker gemaakt in de praktijk? Arbeidsmarkt Noord is van mening dat dit berust op vier pijlers voor de Eems Dollard Regio. Wonen, werken, studeren en ondernemen. Binnen deze pijlers is een netwerk van meer dan 125 partners actief, verdeeld over verschillende bouwstenen, die zich allemaal bezighouden met hun eigen thema op het gebied van één gemeenschappelijk onderwijs- en arbeidsmarktregio.

 

 

 

 

 

Tijdens de workshop en bij de stand op beide dagen kwamen de thema’s onderwijs en MKB, praktijk, stage en studie, vroege buurtaal, grensarbeid en werkgeversadvisering aan bod, werden de resultaten van de bouwstenen gepresenteerd en werden nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met de aanwezigen verkend. Gedeputeerde van de Provincie Groningen, Henk Staghouwer, was één van deze aanwezigen.  

 


Impressie Promotiedagen 2017

In de onderstaande galerij vindt u een foto-impressie van de Promotiedagen 2017. Vanuit Koepelproject Arbeidsmarkt Noord gaat extra dank uit naar alle aanwezige projectpartners alsmede de studenten van het Noorderpoort College die beide dagen beursbezoekers hebben gewezen op de grensoverschrijdende kansen en mogelijkheden van onze regio.