Sorgen für, Sorgen dass

De focus van de bouwsteen 'Sorgen für, Sorgen dass' ligt op de samenwerking tussen opleidingen en stage- en werkzoekenden op het gebied van zorgverlening. Diverse scholen en zorginstellingen in Noord-Duitsland, Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel zijn bij Sorgen für, Sorgen dass betrokken.

 

Tijdens het eerste projectdeel, dat van april 2016 tot maart 2019 liep, hebben meer dan 400 Nederlandse en Duitse scholieren en studenten in het buurland stage gelopen of meegedaan aan een excursie. Door het project ontstaat flexibiliteit op de arbeidsmarkt: er kan tijdig en grensoverschrijdend worden ingespeeld op arbeidsdynamieken door anticyclisch en generalistisch op te leiden.

In het tweede projectdeel, dat vanaf april 2019 loopt, is er veel aandacht voor inhoudelijke samenwerking. Zo worden gezamenlijke modules ontwikkeld met thema's als 'Change Management - Technologie in der Pflege' en 'Deskundige Infectiepreventie'. Daarnaast wordt een digitaal platform ingericht waardoor studenten, werknemers, werkgevers en andere geïnteresseerden zich kunnen oriënteren op mogelijkheden in het buurland. Onderdeel hiervan is de doorontwikkeling van de app Praktico, waarvan de basis al in het eerste projectdeel is gelegd. 

In de video's hieronder vertellen studenten Elyse en Dana over hun stages in het buurland.nieuwsbrief 'Sorgen für, Sorgen dass'

Met enige regelmaat wordt er vanuit de bouwsteen Sorgen für, Sorgen dass een nieuwsbrief verstuurd met allerlei informatie vanuit het project. De nieuwste nieuwsbrief lees je hier.


Online leermodule ‘Technologie in de zorg’ start in juni

Nieuwe technologieën en digitalisering zijn ook in de zorg aan de orde van de dag. Op 14 juni 2021 gaat aan de Campus Lingen van de Hogeschool van Osnabrück daarom de online leermodule ‘Technologie in de zorg’ van start. Verpleeg- en zorgpersoneel uit het Emsland en de provincies Groningen en Drenthe kunnen aan de module, die grotendeels online gegeven wordt, deelnemen. 
 

Lees hier meer...


"Samenwerking tussen opleidingen en stage/werkzoekenden in zorg"

De samenwerkende partijen zetten in op, onder andere, het begeleiden van studenten, het ontwikkelen van een introductieprogramma en het instellen van grensoverschrijdende stagebemiddelingspunten voor het matchen van vraag- en aanbod. Een belangrijke meerwaarde van het project is het opzetten van keuzemodulen en opleidingsmogelijkheden aan beide kanten van de grens. 

 

Sorgen für, Sorgen dass richt zich voornamelijk op de praktijk van grensoverschrijdende zorg en technologie. Zo laat zij studenten bijvoorbeeld kennismaken met bedrijven, zoals te zien in de onderstaande video.Samenwerkingspartners

Het project "Sorgen für, sorgen dass" wordt mogelijk gemaakt door intensieve samenwerking en inzet van meerdere projectpartners die ook in andere projecten met elkaar resultaat boeken. Los van Arbeidsmarkt Noord en de Provincie Drenthe als lead partner zijn dit, onder andere:

Reikwijdte project Sorgen für, Sorgen dass
Reikwijdte project Sorgen für, Sorgen dass
  • AWO Bezirksverband Weser-Ems
  • CMOSTAMM
  • Bezirksverband Oldenburg
  • Hochschule Osnabrück
  • IBJ
  • Klinikum Leer
  • Krankenhaus Weener
  • NetwerkZon
  • Provincie Groningen
  • UMCG Groningen

 
Klik op de kaart om hem te vergroten.


Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over "Sorgen für, sorgen dass" of betrokken worden bij het project? Neem dan contact op met Michiel Malewicz van Arbeidsmarkt Noord of met de lead partner Provincie Drenthe.

 

Het project Sorgen für, sorgen dass is onderdeel van Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.