In de regio

Binnen de Eems Dollard Regio werkt het koepelproject Arbeidsmarkt Noord met verschillende bouwstenen, partners en initiatieven aan één gemeenschappelijke, grensoverschrijdende onderwijs en arbeidsmarktregio. De initiatieven die nu lopen in het kader van het INTERREG V A- programma zijn:

Elk initiatief en project heeft zijn eigen specifieke doelstellingen en kaders. Wat wij gemeenschappelijk hebben is dat wij verbonden worden door onze doelstelling:

"Eén grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarktregio"

Op de subpagina's vindt u onder andere informatie, resultaten en contactinformatie voor de verschillende projecten. Als u zelf een goed idee heeft voor een project, of als u vragen heeft over één van de lopende initiatieven, neem dan contact met ons op.

Over de Eems Dollard Regio

De Eems Dollard Regio is het meest noordelijke deel van het Nederlands-Duitse grensgebied. Dit gebied ligt met een totale oppervlakte van 20.166 km² voor circa 56% op Nederlands grondgebied en voor 44% op Duits grondgebied. In het noorden grenst grenst de Eems Dollard Regio aan de Noordzee, in het zuiden aan het gebied van de EUREGIO.

 

Het programmagebied van de EDR omvat de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en aan Duitse zijde het noordwestelijke deel van de deelstaat Niedersachsen.


Het EDR-gebied telt momenteel ca. 2,8 miljoen inwoners. Analoog aan de oppervlakteverdeling woont bijna 60% daarvan in het Nederlandse en ca. 40% in het Duitse deel. Gerelateerd aan het volledige Nederlands-Duitse programmagebied neemt de EDR bijna een kwart (23%) van de totale bevolking voor zijn rekening. Al met al kent de EDR een zeer lage bevolkingsdichtheid. Het Nederlandse deel telt gemiddeld 149 inwoners per km² en het Duitse deel 129 inwoners per km². Daarmee behoort de Eems Dollard Regio tot de dunbevolkte gebieden (Duitsland: 231 inw./km², Nederland: 390 inw./km²). Uitzonderingen hierop zijn, zoals verwacht mag worden, de stedelijke gebieden rondom de ’kreisfreie Stadt’ Emden, de steden Emmen en Lingen en de stad Groningen.